Blog de tiroides | Dr. Óscar Vidal

Programar visita

Blog de tiroides | Dr. Óscar Vidal

@barnaclinic

11 febrer, 2021

Pros i contres dels tractaments ablatius no invasius per nòdul de tiroide i goll multinodular

Pros y contras de los tratamientos ablativos no invasivos para nódulo de tiroides y bocio multinodular

Quan parlem de tècniques ablatives no invasives per al tractament dels nòduls de tiroide i els golls multinodulars ens referim a la radiofreqüència, les microones o el ultrasò d’alta intensitat. Aquest tipus d’intervencions es basen en “cremar o vaporitzar” part del nòdul o de la tiroide aplicant l’energia a través de la pell. Com veurem a continuació, aquest tipus de tractaments no invasius de la tiroide ofereix alguns beneficis evidents, però tenen limitacions gens menyspreables i molt importants per a la salut futura del pacient.

Quan i per què cal operar un goll multinodular o un nòdul de tiroides?

Cirurgia del goll multinodular

Les malalties de la glàndula tiroide són altament prevalents a nivell mundial. El goll multinodular afecta més de 650 milions de persones en tots els continents. El que representa el 4% de la població americana i 10% de les poblacions europees, amb un clar predomini en la dona. La cirurgia és l’únic tractament definitiu del goll multinodular i està indicada fonamentalment en els casos de goll simptomàtic o sospita de malignitat.

Cirurgia del nòdul tiroïdal

S’estima que, entre el 10% i el 15% de la població general té nòduls tiroides palpables. No obstant això, mitjançant avaluació ecogràfica podem identificar nòduls tiroides en més de el 60% de la població. La majoria d’ells són benignes i asimptomàtics; però, desafortunadament, la forma de presentació d’aquests és igual que la de majoria dels carcinomes que s’assenten en la glàndula tiroide. La cirurgia és l’únic tractament definitiu del nòdul tiroïdal i està indicada fonamentalment en els casos de nòduls simptomàtics o sospita de malignitat.

Dr. Oscar Vidal

“La cirurgia és l’únic tractament definitiu del goll multinodular i del nòdul tiroïdal, i està indicada fonamentalment en casos simptomàtics o amb sospita de malignitat”

Dr. Òscar Vidal

L’evolució de la cirurgia del goll multinodular i el nòdul de tiroide cap a la mínima invasió

En els últims anys hem presenciat una revolució en el diagnòstic, tractament i seguiment dels nòduls de tiroide. Podem dir que, en les últimes dècades, la comunitat científica ha treballat intensament en la recerca de teràpies mínimament invasives i en tècniques “curatives” no quirúrgiques o ablacions no invasives. Aquestes últimes han demostrat la seva eficàcia en casos molt seleccionats de pacients. No obstant això, en cap cas s’han de generalitzar per al tractament de les malalties de la tiroide.

Pros i contres de les tècniques ablatives no invasives per al tractament de les malalties de la tiroide

Com hem dit, entre les tècniques ablatives no invasives trobem la radiofreqüència, les microones o el ultrasò d’alta intensitat. Aquest tipus d’intervencions ofereixen un resultat estètic incomparable (és obvi perquè es realitzen percutáneamente), però tenen algunes limitacions perquè funcionen a força de calor (<85 graus). Entre les seves limitacions destaca el fet que no pot aplicar-se a prop de la pell, els nervis (Nervi laringi Recuerrente o gandul), la tràquea o els grans gots de coll (caròtida i jugular) perquè es cremarien.

Dr. Oscar Vidal

“Les tècniques ablatives no invasives per al tractament del nòdul de tiroide o el goll multinodular ofereixen un resultat estètic incomparable però no poden aplicar-se a prop de la pell, els nervis, la tràquea o els grans gots de coll perquè es cremarien”

Dr. Òscar Vidal

Però, sens dubte, el factor limitant més important de tots és que, amb el seu ús, no s’obté teixit per realitzar un estudi anatomopatològic que ens informi de la benignitat o malignitat del nòdul tiroïdal o el goll multinodular que estem tractant. Davant d’un tumor de tiroide ens hem de sempre preguntar si és o no és maligne. Les teràpies ablatives no invasives no resolen aquest dubte.

“El factor limitant més important de l’ús d’aquest tipus de tècniques és que no s’obté teixit que permeti estudiar la benignitat o malignitat dels nòduls tiroïdals”

Dr. Òscar Vidal

Quan estem tractant amb nòduls de tiroide, hem de ser conscients que estem davant d’un grup pacients afectats d’alteracions, funcionals i morfològiques, emmarcades en un ampli ventall de malalties de la tiroide, tant benignes com malignes.

La importància de conèixer la malignitat d’un nòdul de tiroide i d’un goll multinodular

Avui dia, tot i els importants avenços tecnològics en el camp de la radiologia i de la biologia molecular, segueix sent impossible assegurar que un pacient té un nòdul tiroïdal 100% benigne independentment de la seva mida (per això realitzem seguiments semestrals o anuals ). Les estadístiques ens diuen que fins al 23% dels nòduls de tiroide de >3cm tindran una lesió maligna en el seu interior (càncer de tiroide), especialment quan el diagnòstic es realitza en condicions subòptimes i fins i tot en Hospitals d’alt volum.

Continuem catalogant als nostres pacients amb nòduls tiroides aplicant un rang de probabilitats de malignitat. En funció d’això, li recomanem control o tractament quirúrgic definitiu. Si es generalitza l’ús de les tècniques ablatives no invasives per al tractament dels nòduls de tiroide succeirà que: si bé estarem oferint una intervenció quirúrgica als pacients que ho necessitin, no obtindrem mostra de teixit tiroïdal per al seu estudi. Així doncs, ens limitarem a eliminar la lesió sense conèixer la naturalesa del tumor. Per tant, desconeixerem si el pacient té un cáncer de tiroide, amb el que això implica tant psíquica com clínicament.

Image by pixy.org


VOLS CONTACTAR AMB EL DR. OSCAR VIDAL?

DEMANAR CITA PRESENCIAL | SOL·LICITAR TELEVISITA

Be Sociable, Share!

    Escriu un comentari

    Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella