Blog de tiroides | Dr. Óscar Vidal

Programar visita

Blog de tiroides | Dr. Óscar Vidal

@barnaclinic

4 desembre, 2018

Sistema Bethesda per al diagnòstic del nòdul tiroïdal, com treure-li partit

Sistema Bethesda

En l’anterior post vam explicar en què consisteix i com funciona el Sistema Bethesda per al diagnòstic del nòdul tiroïdal. Vam veure que és una pràctica eina, que ens permet classificar la probabilitat de malignitat i predir el tractament a seguir. No obstant això, és un mètode de “recomanació”, que té les seves limitacions. En aquest post tornem a abordar el tema, analitzant com utilitzar-lo correctament i explicant com treure-li partit per realitzar tractaments personalitzats, adaptats a cada pacient.

EL SISTEMA BETHESDA SIMPLIFICA LA PRESA DE DECISIÓ

Quan un pacient s’ha fet la punció PAAF i obtenim un informe classificat segons el Sistema Bethesda, coma experts en el tractament de les malalties de la tiroidehem de ser capaços d’interpretar bé la informació que se’ns ha donat. El sistema Bethesda ens assigna un rang de probabilitat de malignitat i ens dóna una recomanació sobre el tractament més adequat del nòdul de tiroides estudiat. De fet, simplifica tant la presa de decisió que ens assigna, per a cada característica citològica, una probabilitat de malignitat i ens suggereix el tractament que hem de realitzar.

Oscar-Vidal

“Com a experts en el tractament de les malalties de la tiroide, hem de ser capaços d’interpretar bé la informació que se’ns dóna el Sistema Bethesda”

Dr. Oscar Vidal

Per exemple, una citologia amb cèl·lules atípiques sospitosa, correspondria a una categoria de Bethesda V, correlacionant les troballes amb una probabilitat de malignitat d’un 60-75%, i establint com a recomanació terapèutica una lobectomía tiroïdal.

EL SISTEMA BETHESDA COM A RECOMANACIÓ

Alguns grups de professionals han utilitzat aquesta classificació per justificar les seves indicacions i les pautes de tractament. Hem de recordar que el Sistema Bethesda únicament estableix recomanacions, només té en compte les característiques citològiques del teixit obtingut per punció.

Oscar-Vidal

“El Sistema Bethesda únicament estableix recomanacions, només té en compte les característiques citològiques del teixit obtingut per punció”

Dr. Oscar Vidal

HEM D’OFERIR TRACTAMENTS INDIVIDUALITZATS

La medicina actual ha d’estar basada en l’evidència científica, però ha d’estar, sobretot, centrada en el pacient. Aquests intents d’estratificar objectivament la pauta a seguir davant els tumors del tiroide, han de ser utilitzats en el marc d’un equip multidisciplinari, que inclogui els diferents actors implicats en el diagnòstic, tractament i seguiment del pacient. Cada pacient és únic i, si bé és imprescindible unificar els criteris diagnòstics a nivell mundial (i el Sistema Bethesda ho aconsegueix), hem de ser capaços de realitzar tractaments individualitzats per a cada un dels nostres pacients, tenint en compte les seves característiques, antecedents i context particular .

Oscar-Vidal

“La medicina actual ha d’estar basada en l’evidència científica, però ha d’estar, sobretot, centrada en el pacient”

Dr. Oscar Vidal


BANNER-CITA-VIDAL

Be Sociable, Share!

    Escriu un comentari

    Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella