Blog de tiroides | Dr. Óscar Vidal

Programar visita

Blog de tiroides | Dr. Óscar Vidal

@barnaclinic

21 novembre, 2018

Diagnòstic del Nòdul Tiroïdal, la biòpsia i el Sistema Bethesda

Sistema Bethesda diagnóstico de nódulo de tiroides

Com hem explicat anteriorment, l’Ecografia cervical permet estratificar el risc de malignitat del nòdul tiroïdal en funció de les característiques ecogràfiques, però això no és suficient per poder prendre una decisió respecte a indicar una intervenció quirúrgica. Un cop tenim una alta sospita de malignitat, el següent pas terapèutic ha de ser la realització d’una biòpsia de teixit per a la seva anàlisi i classificació mitjançant el Sistema Bethesda.

BIÒPSIA PER PUNCIÓ ASPIRACIÓ AMB AGULLA FINA (PAAF)

Per realitzar la biòpsia i obtenir el teixit necessari, avui dia, es practica una Punció Aspirativa amb Agulla Fina (PAAF). És un procediment molt poc invasiu, realitzat de forma ambulatòria i amb anestèsia local. Amb aquesta punció serem capaços de caracteritzar el nòdul de forma gairebé exacta.

EL SISTEMA BETHESDA, OBJECTIU I DE FÀCIL INTERPRETACIÓ

Un cop realitzada la biòpsia i processada i analitzada la mostra, obtindrem una informació molt important per poder prendre decisions. Existeix una classificació patològica anomenada Sistema Bethesda que, quan s’aplica adequadament, permet assignar un rang de probabilitats de malignitat a les mostres obtingudes. És una escala que s’obté de la interpretació de les diferents característiques de les cèl·lules i el teixit obtinguts en la biòpsia i serveix per confirmar o no la malignitat del nòdul tiroïdal.

Oscar-Vidal

“El Sistema Bethesda és una escala que s’obté de la interpretació del teixit obtingut en la biòpsia i serveix per confirmar o no la malignitat del nòdul tiroïdal”

Dr. Oscar Vidal

COM INTERPRETAR EL SISTEMA BETHESDA?

Després d’analitzar la mostra de teixit obtingut de la biòpsia, el facultatiu emet un informe que conté un nombre (Romà), que va de l’I al VI (pe Bethesda II), sent el nombre més gran, el que atorga més probabilitats de malignitat. Aquest sistema és objectiu i fa que, independentment de l’hospital, ciutat o país d’origen de la mostra, la interpretació dels resultats sigui senzilla. La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), i la Associació Americana del Tiroides (ATA) recomanen la seva aplicació.

Oscar-Vidal

“El Sistema Bethesda és objectiu i fa que, independentment de l’hospital, ciutat o país d’origen de la mostra, la interpretació dels resultats sigui senzilla”

Dr. Oscar Vidal

Amb la informació ecogràfica i patològica (Sistema Bethesda), estem en disposició de proposar al pacient la millor conducta a seguir.


BANNER-CITA-VIDAL

Be Sociable, Share!

    Escriu un comentari

    Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella