Qui pot utilitzar el Canal de Denúncies?

No tothom te la condició d'informant. Nomes podeu fer ús del Canal de Denúncies aquelles persones que indica la norma: Les persones treballadores i ex-treballadores, autònoms, voluntaris, becaris, estudiants en pràctiques, persones que estiguin en un procés de selecció i també els membres del Patronat i persones que pertanyin a òrgans de supervisió.

També qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors, incloent qualssevol persona que presti serveis a barnaclínic+ per virtut d'aliances estratègiques.


Funcionament del canal de denúncies

Preguem que tramiteu la informació preferentment mitjançant el formulari que trobareu a continuació o escriure al correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades: protecciodadesbcl@clinic.cat. No obstant, també ho podeu fer verbalment al telèfon 689108702 o per correu postal a l'adreça carrer Villarroel 170, 08036 Barcelona, a l'atenció del Delegat de Protecció de Dades.

En qualsevol cas, podeu demanar que es garanteixi el vostre anonimat en la admissió i tramitació de la denúncia. En tots els casos, barnaclínic+ ha de garantir la confidencialitat de la informació i els drets dels informants.

Us demanem si us plau, que llegiu les instruccions sobre el FUNCIONAMENT DEL CANAL DE DENÚNCIES elaborat per informar-vos dels vostres drets, conèixer millor el procediment, el tractament de les vostres dades personals i en definitiva per facilitar-vos el seu ús.

· Funcionament del canal de denúncies

· Procediment de Gestió del Sistema d'informació intern. Política de principis generals del sistema

FORMULARI DEL CANAL DE DENÚNCIES