Canal de denúncies

* Els camps són obligatoris


En el cas que hagi escollit que no desitja que sigui anònima, completi els camps a continuació. Si prefereix que resti anònima, deixi’ls en blanc.

En el cas d'existir testimonis, si us plau, indiqui les persones que poden aportar informació al següent camp.


De conformitat amb el que disposen els articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. barnaclínic+ com a responsable de les dades facilitades, us informa:

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES

  • Responsable: barnaclínic+
  • Delegat de Protecció de Dades: protecciodadesbcl@clinic.cat
  • Finalitat: Recepció, gestió i emmagatzematge del canal ètic / denúncies
  • Procedència: Persona interessada o afectada
  • Destinataris: No es preveuen comunicacions de dades a tercers, tret d’obligació legal. En el supòsit de contemplar aquesta possibilitat, se'n sol·licitarà el consentiment.
  • Drets: Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, així com altres drets explicats a l'apartat de Política de protecció de la privadesa i confidencialitat de les dades de caràcter personal de la nostra Política de privadesa - Avís legal.
  • Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional sobre Protecció de Dades tant al document de Funcionament del Canal de Denúncies o a la nostra Política de privadesa - Avís legal.