Blog de tiroides | Dr. Óscar Vidal

Programar visita

Blog de tiroides | Dr. Óscar Vidal

@barnaclinic

11 març, 2020

Quan s’ha d’operar un nòdul tiroïdal?

¿Cuándo operar un nódulo tiroideo?

El nòdul tiroïdal és una lesió en forma de tumoració que apareix dins de la glàndula tiroide. Aquest embalum pot estar produït per una acumulació de líquid (nòdul quístic) o per un creixement de teixit (nòdul sòlid). La majoria de les vegades, aquests nòduls no són perceptibles a la vista o a l’exploració física, de manera que el seu descobriment es fa mitjançant proves radiològiques com l’ecografia cervical. Després del seu estudi, mitjançant una sèrie de proves, podem conèixer les característiques que defineixen quan operar un nòdul tiroïdal.

Com hem comentat amb anterioritat, la importància de l’estudi dels nòduls de la tiroide resideix en la necessitat de discriminar aquells que seran potencialment malignes (s’estima que entre un 4 i un 12% del total de nòduls) per poder guarir als nostres pacients. Habitualment, els nòduls de tiroides estan formats per teixit diferent a la parènquima tiroïdal que els envolta i per això es poden diagnosticar ecogràficament amb facilitat.

DE QUÈ DEPÈN L’ELECCIÓ DE TRACTAMENT PER AL NÒDUL TIROÏDAL?

Un cop realitzades les proves per determinar les característiques del nòdul de tiroides, podrem establir una orientació diagnòstica. El maneig del nòdul tiroïdal dependrà essencialment del resultat de la citologia de la Punció aspiració amb agulla fina (PAAF). Amb això, traçarem un pla específic per a cada pacient depenent de la seva edat, del sexe i de les característiques globals del nòdul tiroïdal (mida, nombre i nòduls, simptomatologia o malalties associades, etc …).

QUAN OPERAR UN NÒDUL TIROÏDAL?

Nòdul tiroïdal benigne i asimptomàtic

Després de realitzar les proves anteriorment esmentades, pot ser que determinem que el nòdul tiroïdal és benigne, petit, no funcionant i asimptomàtic. Quan ens trobem davant aquest tipus de nòdul de tiroides, com a norma general, podrem optar per una vigilància amb seguiment anual.

Oscar-Vidal

«Davant d’un nòdul tiroïdal benigne, petit i asimptomàtic, com a norma general, podem optar per la vigilància amb seguiment anual»

Dr. Oscar Vidal

Nòdul tiroïdal gran, maligne i simptomàtic

D’altra banda, pot ser que, després del diagnòstic, determinem que el nòdul tiroïdal sigui maligne, gran, funcionant, simptomàtic, o tinguem dubtes sobre la seva benignitat. En aquests casos, l’actitud més recomanable serà l’extirpació quirúrgica mitjançant una tiroïdectomia (com a mínim ipsilateral).

Oscar-Vidal

«S’ha de operar un nòdul tiroïdal quan, després del seu diagnòstic, es determina que és maligne, gran, funcionant, simptomàtic, o si hi ha dubtes sobre la seva benignitat»

Dr. Oscar Vidal


VOLS CONTACTAR AMB EL DR. OSCAR VIDAL?

DEMANAR CITA PRESENCIAL | SOL·LICITAR TELEVISITA

Be Sociable, Share!

    Escriu un comentari

    Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella