Blog de tiroides | Dr. Óscar Vidal

Programar visita

Blog de tiroides | Dr. Óscar Vidal

@barnaclinic

13 agost, 2019

Tiroïditis: Què és, diagnòstic i opcions de tractament

Tiroiditis autoinmune tiroiditis de hashimoto

Les tiroïditis són un grup de malalties tiroïdals la principal característica és la presència de la tiroide inflamada. Sota aquest terme queden englobades un ampli ventall d’entitats. Des de la rara tiroïditis aguda infecciosa, la subaguda limfocítica, la inflamació medicamentosa, fins a la freqüent tiroïditis autoimmune crònica o tiroïditis de Hashimoto.

LA TIROÏDITIS DE HASHIMOTO

Quan ens referim a tiroïditis de forma genèrica, estem gairebé sempre parlant de la tiroïditis autoimmune crònica o tiroïditis de Hashimoto. Aquest tipus d’inflamació de la tiroide afecta un 15% de la població, sobretot dones (95%). Està produïda per una elevació d’anticossos (Anticossos Antimicrosomales) que ataquen i destrueixen les cèl·lules de la tiroide. Se sol diagnosticar entre la tercera i la cinquena dècada de la vida i té un clar component genètic. Per aquest motiu, podem dir que és una malaltia hereditària (> 50% dels parents de primer grau la pateixen).

Dr. Oscar Vidal - Cirurgia del tiroide

“La tiroïditis de Hashimoto afecta un 15% de la població, sobretot a dones (95%), i és hereditària (> 50% dels parents de primer grau la pateixen)”

Dr. Oscar Vidal

DIAGNÒSTIC DE LA TIROÏDITIS DE HASHIMOTO

La tiroïditis de Hashimoto se sol diagnosticar en el 75% dels casos de manera incidental, en un control analític o una exploració cervical rutinària. No obstant això, de vegades, el diagnòstic de la tiroïditis es realitza perquè el pacient consulta per patir símptomes d’hipotirodisme. Això succeeix en l’altre 25% de casos de tiroïditis autoimmune.

Davant la presència de la tiroide inflamada, quan tenim la sospita d’aquesta malaltia, hem de realitzar una analítica amb determinació hormones tiroïdals (que solen ser normals) i d’Anticossos Anti-tiroglobulina i AntiTPO. Els Anticossos anti-tiroglobulina es troben elevats en el 60% dels pacients. Mentre que els AntiTPO, ho estan en> 95%, de manera que podríem considerar altament específics.

Inflamació de la tiroide, nòdul de tiroides i goll multinodular

Podem completar el diagnòstic de la tiroïditis amb una Ecografia Cervical. Aquesta prova revelarà si el pacient presenta també un goll multinodular o una alteració concomitantment amb la seva malaltia. Habitualment, la inflamació de la tiroide cursa amb una ecografia normal, sense la presència de nòdul de tiroides. Davant la presència de nòduls, haurem indagar la seva naturalesa amb altres proves (estudi del nòdul tiroïdal).

TRACTAMENT DE LA TIROÏDITIS

El tractament de la inflamació de la tiroide es basa en el control dels símptomes. Els símptomes de la tiroïditis són atribuïbles a un hipotiroïdisme subclínic. En aquests casos, o quan és franc (TSH elevada i T4 disminuïda), hem d’administrar levotiroxina per normalitzar les hormones. Si no hi ha res de tot això, el pacient ha de ser únicament controlat.

El tractament quirúrgic de la tiroide inflamada es reserva per als casos en què apareixen símptomesprovocats per la compressió, grans golls multinodulars o la constatació de nòduls de recent aparició i creixement ràpid, o nòduls sospitosos de malignitat en el context de la malaltia. L’extensió de la cirurgia s’ha d’individualitzar segons criteri mèdic i d’acord amb les expectatives de cada pacient.

Dr. Oscar Vidal - Cirurgia del tiroide

“La cirurgia de la tiroïditis es reserva per a casos amb símptomes comprensius, grans golls multinodulars o nòduls de tiroides de creixement ràpid o sospitosos de malignitat”

Dr. Oscar Vidal


VOL CONTACTAR AMB EL DR. OSCAR VIDAL?

DEMANAR CITA

Be Sociable, Share!

    Escriu un comentari

    Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella