Blog de tiroides | Dr. Óscar Vidal

Programar visita

Blog de tiroides | Dr. Óscar Vidal

@barnaclinic

11 novembre, 2020

Deu coses que cal saber per triar el teu cirurgià de tiroide

¿Cómo elegir al cirujano de tiroides?

La cirurgia de tiroide és una de les intervencions quirúrgiques que es realitza amb més assiduïtat en els nostres hospitals. Això es deu al fet que les alteracions morfològiques i funcionals de la glàndula tiroide poden arribar a tenir una prevalença de fins al 67%, depenent de les zones geogràfiques que estudiem. Tot i ser una intervenció habitual, no és un procediment senzill. Necessita un profund coneixement anatòmic de la regió de coll, delicadesa i precisió en el tracte dels teixits per evitar efectes col·laterals i possibles complicacions. El major desafiament a què s’enfronta el pacient i el seu entorn és elegir el cirurgià de tiroide més competent i preparat. Per aquest motiu, creiem que és important conèixer uns criteris objectius per a identificar el cirurgià endocrí ideal per al seu cas i poder prendre la decisió. És important qui t’opera.

1.- OPINIÓ D’ALTRES PACIENTS: EMPATIA, CONFIANÇA, ACCESSIBILITAT, REALISME

El cirurgià de tiroide modern ha de ser capaç de transmetre la confiança necessària per poder afrontar la situació de vulnerabilitat, incertesa i indefensió que suposa una operació. Per a això, ha de ser una persona ferma però afable i accessible. Ha de saber explicar amb realisme quins són els possibles efectes col·laterals i complicacions de la cirurgia. Cal explicar bé les coses però sense alarmar el pacient.

Oscar-Vidal

«El cirurgià de tiroide modern ha de ser capaç de transmetre la confiança necessària per poder afrontar la situació de vulnerabilitat, incertesa i indefensió que suposa una operació»

Dr. Òscar Vidal

2.- ANYS D’EXPERIÈNCIA CONTRASTATS

La intervenció quirúrgica és un exercici que té una part d’inspiració i una altra part tècnica. Els anys d’experiència confereixen al cirurgià: la tranquil·litat de tenir hàbit quirúrgic consolidat, la fiabilitat per treballar amb responsabilitat i el tarannà per resoldre les possibles contingències que puguin aparèixer durant l’acte operatori. A l’hora de triar el cirurgià de tiroide, aquest ha de ser expert i especialista i demostrar una experiència contrastada.

«Els anys d’experiència confereixen a l’cirurgià: tranquil·litat, fiabilitat i tarannà»

Dr. Òscar Vidal

3.- DEDICACIÓ EXCLUSIVA A AQUESTA CIRURGIA

La medicina i la cirurgia tenen un gran ventall de camps, malalties i òrgans. Està demostrat que els millors resultats clínics s’obtenen amb l’especialització dels facultatius en determinades àrees de coneixement. La cirurgia endocrina i de tiroide seria un dels paradigmes d’aquest concepte.

Oscar-Vidal

«Està demostrat que els millors resultats clínics s’obtenen amb l’especialització dels facultatius»

Dr. Òscar Vidal

4.- L’HOSPITAL EN EL QUAL TREBALLA

Hi ha diferents tipus d’hospitals, aquells són d’àmbit local, amb patologia poc complexa, i els hospitals de referència. En els centres amb major nombre de llits, serveis i especialitats, els pacients tenen la possibilitat de ser tractats per professionals que estan acostumats a manejar casos més complexos. En el camp de la cirurgia de tiroide i endocrina la complexitat del pacient sol ser sinònim de dificultats tècniques. Així doncs, no només es tracta de triar el cirurgià de tiroide ideal per al seu cas, també cal tenir en compte el centre, les instal·lacions i la tecnologia.

5.- EQUIP MULTIDISCIPLINARI

Avui dia, l’abordatge dels pacients i les seves patologies ha de ser integral. L’operació és un pas més en el procés de curació. Per garantir l’èxit del tractament, el cirurgià ha de treballar integrat i en harmonia amb els diferents especialistes que intervindran en la malaltia. La cirurgia no és un pas definitiu, però moltes vegades és necessari i imprescindible. El cirurgià ha de ser el facilitador d’aquesta interacció entre professionals, acompanyant al pacient.

«Per garantir l’èxit de la cirurgia de tiroides, el cirurgià ha de treballar integrat en un equip multidisciplinari de diferents especialistes que intervindran en el tractament»

Dr. Òscar Vidal

6.- CONEIXEMENT, INTEGRACIÓ I APLICACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES

Al segle XXI, a l’hora de triar el cirurgià de tiroide, hem d’exigir un mínim de tecnologia per a la cirurgia endocrina: ulleres de microcirurgia (són ulleres d’augment que faciliten la identificació d’estructures mil·limètriques com les bifurcacions nervioses o les glàndules paratiroides), Neuromonitorització del nervi laringi recurrent (disminueix les complicacions relacionades amb la lesió de nervi), instruments de segellat-secció (disminueixen les complicacions hemorràgiques) o angiografia paratiroïdal intraoperatòria (ens aporta informació pronòstica de la funció paratirodiea).

Oscar-Vidal

«La ulleres de microcirurgia, la Neuromonitorització de el nervi larígeo recurrent, els instruments de segellat-secció i l’angiografia paratiroïdal intraoperatòria, formen part de la tecnologia que hem d’exigir a l’hora de triar el cirurgià de tiroide»

Dr. Òscar Vidal

7.- Cirurgià d’alt volum o de molt alt volum

Gran quantitat de les cirurgies de tiroide que es realitzen al nostre país, les porten a terme cirurgians novells o que no són especialistes en cirurgia endocrina. Poden ser cirurgians de baix volum (realitzen menys de 100 tiroïdectomies per any) o d’alt volum (realitzen més de 100 tiroïdectomies per any). No obstant això, el pacient ha de saber que també hi ha uns pocs que són cirurgians de molt alt volum (fan més de 200 tiroïdectomies per any). Aquests són els veritables experts en cirurgia de tiroides.

«En funció de la quantitat de cirurgies realitzades a l’any, podem distingir entre cirurgians de tiroides de baix volum (<100 tiroïdectomies), d’alt volum (> 100 tiroïdectomies) o de molt alt volum (> 200 tiroïdectomies)»

Dr. Òscar Vidal

8.- COMPLEXITAT DE LES INTERVENCIONS

Quan un cirurgià s’enfronta diàriament a pacients amb patologies complexes, desenvolupa unes habilitats i mecanismes que són molt útils quan el cas que ha de resoldre és més senzill. Aquesta afirmació no té evidència científica. No obstant això, sembla lògic pensar que, si aquestes acostumat a el més difícil, treballes amb més solvència en condicions més favorables.

9.- RESULTATS: PERCENTATGE COMPLICACIONS

Quan parlem de cirurgia de tiroide, hem de ser conscients que sol tractar-se de pacients relativament joves. Per a aquest tipus de pacients el resultat estètic i funcional de l’operació marcarà la seva qualitat de vida durant anys. A l’hora de triar el cirurgià de tiroide, hem d’exigir que l’equip quirúrgic demostri uns estàndards de qualitat, resultats contrastables i, per tant, que sigui expert.

10.- PARTICIPACIÓ EN SOCIETATS CIENTÍFIQUES, ESTUDIS, PUBLICACIONS

Tot i que no és sempre així, el cirurgià de tiroide que treballa en un hospital de referència, que té dedicació exclusiva a la Cirurgia Endocrina, amb anys d’experiència… Sol tenir un reconeixement per part de la societat científica a la qual pertany. I, a part de l’activitat assistencial que realitza, participa en estudis multicèntrics i publica en revistes d’impacte mèdic.


VOLS CONTACTAR AMB EL DR. OSCAR VIDAL?

DEMANAR CITA PRESENCIALSOL·LICITAR TELEVISITA

Be Sociable, Share!

    Escriu un comentari

    Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella