Blog de tiroides | Dr. Óscar Vidal

Programar visita

Blog de tiroides | Dr. Óscar Vidal

@barnaclinic

22 febrer, 2024

Tractament del goll multinodular: Quan s’ha d’operar?

Tratamiento del bocio multinodular ¿Cuándo hay que operar un bocio de tiroides?

Fa uns dies vam explicar al blog què és, quins tipus existeixen i com diagnosticar un goll multinodular. En l’entrada d’avui ens centrem en el tractament d’aquesta patologia de la glàndula tiroide. L’únic tractament del goll multinodular definitiu és la resecció mitjançant cirurgia. No obstant això, convé preguntar-se. Quan s’ha d’operar un goll multinodular? La decisió de recomanar al pacient la cirurgia del goll multinodular es basa en una avaluació integral de cada cas individual. En aquesta entrada veurem alguns arguments recolzats per evidència científica que poden justificar la recomanació de la cirurgia…

Està sempre indicada la cirurgia per al tractament del goll multinodular?

Tot i tractar-se de l’única opció de tractament del goll multinodular de la tiroide, les indicacions de la intervenció quirúrgica són molt flexibles i a vegades es deixa aquesta decisió a criteri de l’endocrinòleg o del cirurgià, a la vista de la sintomatologia o el risc que presenti el pacient. Per aquest motiu és fonamental comptar amb un cirurgià expert en patologia tiroide, que compti amb experiència contrastada i un alt volum d’activitat (Més de 100 tiroidectomies per any).
L’existència d’un creixement ràpid de la glàndula tiroide, l’aparició de símptomes compresius, l’hipertiroidisme o la sospita de malignitat, són les indicacions que estan ben establertes per aquesta malaltia. En aquests supòsits hem de realitzar una tiroidectomia. En els casos de goll multinodular de creixement asimètric o els que presentin un nòdul predominant, és imprescindible realitzar una punció amb agulla fina per poder establir amb seguretat l’extensió de la tiroidectomia.

Oscar-Vidal

“Les indicacions d’una cirurgia per al tractament del goll multinodular són molt flexibles, per això és fonamental comptar amb un cirurgià expert en patologia tiroide, amb un alt volum d’activitat”

Dr. Òscar Vidal

5 arguments recolzats per evidència científica que expliquen quan es té que operar un goll multinodular de la tiroide

  1. Compresió d’estructures adjacents

   Estudis clínics han demostrat que golls multinodulars grans o deixats a la seva evolució poden comprimir la tràquea i l’esòfag, causant dificultats respiratòries i de deglució.

  2. Símptomes severes no controlats amb tractament mèdic

   Alguns pacients amb goll multinodular de la tiroide poden experimentar símptomes greus, com hipertiroidisme o compressió de teixits adjacents, que no responen adequadament al tractament mèdic convencional.

  3. Risc de malignitat

   Sabem que la incidència de càncer de la tiroide va en augment, i tot i que la majoria de pacients presenten golls multinodulars benignes, la cirurgia pot ser recomanada per extirpar nòduls sospitosos i realitzar una avaluació patològica més detallada.

  4. Deteriorament estètic o impacte psicològic

   La presència d’un goll multinodular visible prominents pot tenir un impacte negatiu en la qualitat de vida i l’autoestima dels pacients.

  5. Persistència de símptomes tot i tractament conservador

   Si els símptomes del pacient persisteixen tot i el tractament conservador, la cirurgia pot ser considerada per alleujar els símptomes del goll multinodular i millorar la qualitat de vida.


És adequada la cirurgia per al tractament del goll multinodular si aquest és petit?

La indicació de cirurgia en els golls multinodulars petits, clínicament asimptomàtics i sense cap nòdul predominant, és controvertida. La tiroidectomia en fases asimptomàtiques pot ser considerada com a cirurgia profilàctica i podria estar indicada en pacients joves amb història familiar del goll multinodular simptomàtic.

Què passa si es detecta un goll multinodular en un pacient de edat avançada?

Pel que fa al goll multinodular en pacients de edat avançada, sembla clar que, en el cas que presentin símptomes compressius o alteracions analítiques, s’hauria de plantejar la resecció quirúrgica com a una alternativa. Per aquells casos en què hagi estat descobert de manera casual en el context de l’estudi d’una altra malaltia, necessitarem individualitzar el tractament del goll multinodular tenint en compte el context del pacient.


Per què és important l’experiència del cirurgià endocrí i el seu volum d’activitat per al tractament del goll multinodular?

L’experiència i habilitat del cirurgià endocrí són factors crítics per a l’èxit de la tiroidectomia per al tractament del goll multinodular de la tiroide. La elecció d’un cirurgià de gran volum (com hem dit, aquells que operen més de 100 tiroidectomies a l’any) pot aportar beneficis significatius:

Els cirurgians de gran volum tendeixen a tenir taxes més baixes de complicacions postoperatories.

Cirurgians experimentats són més propensos a preservar les glàndules paratiroïdes i els nervis laríngeus recurrents durant la tiroidectomia.

L’experiència del cirurgià juga un paper crucial en el maneig de situacions inesperades durant la cirurgia del goll multinodular de la tiroide.

Cirurgians de gran volum tendeixen a tenir una major taxa d’èxit en la realització de la tiroidectomia. Així mateix, l’experiència del cirurgià s’associa positivament amb una menor taxa de recurrència del goll multinodular.

En conclusió, la decisió de realitzar la cirurgia per al tractament del goll multinodular ha de ser presa amb base en una avaluació integral, considerant l’evidència científica i l’experiència del cirurgià. La elecció d’un cirurgià de gran volum i experiència contribueix significativament a la seguretat i eficàcia del procediment quirúrgic, millorant els resultats a curt i llarg termini per als pacients.


VOLS CONTACTAR AMB EL DR. OSCAR VIDAL?

SOL·LICITAR CITA PRESENCIAL | SOL·LICITAR TELEVISITA

Be Sociable, Share!

  Escriu un comentari

  Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella