Blog de tiroides | Dr. Óscar Vidal

Programar visita

Blog de tiroides | Dr. Óscar Vidal

@barnaclinic

30 maig, 2019

Afectació dels ganglis limfàtics en càncer de tiroide. Sempre cal extirpar-los?

Ganglios linfáticos

El càncer de tiroide és una malaltia que afecta un 1-2% de la població adulta-jove (rang entre 40-60 anys) al nostre medi. Aquest tipus de tumors es dissemina a través dels vasos limfàtics. Per aquest motiu, i com veurem en aquesta entrada, les principals guies clíniques recomanen extirpar i analitzar els ganglis limfàtics de la zona, ja sigui per confirmar o descartar si estan afectats o com a tractament. Aquest tipus de procediment pot deixar seqüeles importants en els pacients. És per això que, en el nostre grup d’estudi, hem desenvolupat una tècnica que ens permet: identificar abans de la cirurgia de tiroides dels ganglis limfàtics amb major probabilitat d’estar afectats i confirmar o descartar la seva afectació durant la mateixa. D’aquesta manera, només es procedeix a extirpar si i quan és estrictament necessari. Vegem en què consisteix…

EL CÀNCER DE TIROIDE, POC FREQÜENT I DE BAIXÍSSIMA LETALITAT

Encara que coneixem que el càncer de tiroide no és molt freqüent, per la seva baixíssima letalitat (<1% dels pacients amb un carcinoma diferenciat de tiroide van a morir per causa de la seva patologia) obligarà als pacients a sotmetre’s a controls, proves diagnòstiques i diferents tractaments mèdics o quirúrgics durant molts anys. A més, se sap que >30% dels individus malalts podran tenir recaigudes del seu càncer al llarg de la seva vida.

S’estima que el càncer diferenciat de tiroide (CDT) es convertirà en el tercer en nombre de pacients afectats als Estats Units a partir de l’any 2019. Això es produirà per l’increment en el seu diagnòstic, les millores en el seu tractament mèdic i quirúrgic, així com la poca mortalitat que associa al llarg del temps.

 

LES PRINCIPALS GUIES RECOMANEN EXTIRPAR ELS GANGLIS LIMFÀTICS DE FORMA PROFILÀCTICA

És àmpliament conegut que aquest tipus de tumors es dissemina, principalment, a través dels vasos limfàtics. És per aquest motiu que, les Guies clíniques més prestigioses i reconegudes del món ( Guia Americana del Tiroide – ATA, Guia de l’Associació Espanyola de Cirurgians – AEC, o de la Societat Espanyola d’Endocrinologia i Nutrició – SEEN), subratllen que és important conèixer el drenatge limfàtic del territori en el qual es troba aquest tumor. Aquestes societats científiques recomanen realitzar limfadenectomies profilàctiques associades a la tiroïdectomia, per poder conèixer amb certesa l’afectació o no d’aquests ganglis cervicals. És a dir, extirpar els ganglis limfàtics que envolten el tumor de tiroide per a la seva posterior anàlisi.

COMPLICACIONS I SEQÜELES D’UNA TIROÏDECTOMIA TOTAL AMB BUIDAMENT GANGLIONAR PROFILÀCTIC

Com està publicat a la literatura mèdica, el percentatge de complicacions i de seqüeles d’una operació és directament proporcional a l’extensió de la cirurgia i inversament proporcional a l’experiència de l’equip quirúrgic. Així doncs, fins i tot en mans expertes, un tiroidectomía total amb un buidament ganglionar profilàctic pot provocar diverses complicacions. Per començar, s’associa una taxa d’ hipoparatiroïdisme (hipocalcèmia) transitori postquirúrgic d’entre un 20 a un 60%. D’altra banda, pot provocar afonia postoperatòria en fins al 15% (per lesió transitòria del nervi laringi recurrent) dels casos. Les dues xifres es consideren raonables atenent els estàndards de qualitat reconeguts per a aquest tipus de càncers.

Oscar-Vidal

“Si bé és important esbrinar el grau d’afectació dels ganglis limfàtics dels nostres pacients amb càncer de tiroides, també ho és preservar la funcionalitat de les seves estructures cervicals”

Dr. Oscar Vidal

LIMFOGRAFIA: COM SABER QUAN CAL EXTIRPAR ELS GANGLIS LIMFÀTICS I QUAN NO CAL

El nostre grup quirúrgic ha investigat amb intensitat en aquest camp i ha buscat la manera d’obtenir la informació pronostica necessària per planificar un adequat tractament postquirúrgic sense haver de realitzar aquesta intervenció tan extensa. La resposta final ha vingut de la mà de la Medicina Nuclear . Hem dissenyat un estudi per poder realitzar una limfografia als pacients amb càncer diferenciat de tiroide. La limfografia ens permet conèixer al detall les vies de drenatge limfàtic de cada càncer abans de ser operat. Un cop a quiròfan, ja extirpada la glàndula tiroide , som capaços d’identificar els ganglis que tenen més probabilitats de veure envaïts pel càncer. Gràcies a aquesta identificació, podem analitzar-los i saber en temps real si cal continuar amb l’operació. Si el gangli està afectat, haurem prosseguir amb la limfadenectomia (que ja no serà profilàctica si no curativa). En canvi, si el gangli està lliure de malaltia, haurem acabat la intervenció quirúrgica amb una seguretat de> 95% que el tumor no s’ha disseminat als ganglis limfàtics del coll.Amb això aconseguim una curació de> 80% dels nostres pacients.


VOL CONTACTAR AMB EL DR. OSCAR VIDAL?

DEMANAR CITA

Be Sociable, Share!

    Escriu un comentari

    Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella