El Servei de Medicina Nuclear de l'Hospital Clínic de Barcelona està integrat en el Centre de Diagnòstic per la Imatge Clínic (CDIC) juntament amb el servei de Radiodiagnòstic. Aquesta unió favoreix una major eficàcia clínica en la utilització de les diferents exploracions de diagnòstic per la imatge.

El servei de Medicina Nuclear disposa de tota la tecnologia necessària per portar a terme totes les exploracions diagnòstiques i aplicacions terapèutiques d'aquesta especialitat, entre les que destaquen:

  • Les gammagrafies dels diferents òrgans i sistemes: òssia, renal, pulmonar, tiroidal, etc.
  • Els estudis tomogràfics de SPECT i SPECT-TC per la valoració de la perfussió cerebral (detecció de focus epilèptics, demències), la neurotransmissió (malaltia de Parkinson, demències), la perfusió miocàrdica (estudi de la cardiopatia isquèmica), i la patologia òssia i oncològica.
  • La detecció gammagràfica del Gangli Sentinella en diferents neoplasies como el càncer de mama, melanoma, càncer de vulva, de cèrvix, etc.
  • Las pruebas isotòpiques de laboratori “in vivo” per a la determinació de paràmetres funcionals com el filtratge glomerular, flux plasmàtic renal, vida media eritrocitaria, etc.
  • El tractament amb radionúclids de diferents patologies com l'hipertiroidisme, càncer de tiroides, policitemia vera, etc.
  • Los estudios de Tomografía por Emisión de Positrones PET-TC, la técnica más novedosa en el ámbito de la Medicina Nuclear, utilizada principalmente para la detección de tejido tumoral en pacientes oncológicos.

Aunque todos los facultativos médicos están plenamente capacitados para llevar a cabo cualquiera de las técnicas citadas anteriormente, cada uno de ellos es experto en un área concreta en la que desarrolla no sólo su actividad asistencial sino también investigadora, lo que redunda en una mayor eficacia clínica.