Blog de Cirugía del Páncreas

Programar visita

Blog de Cirugía del Páncreas

10 abril, 2019

Tinc un quist al pàncrees, m’he de preocupar?

Quiste en el páncreas

Un dels motius de consulta més freqüent en cirurgia pancreàtica durant els últims anys és l’aparició, moltes vegades de forma incidental, d’un quist al pàncrees. És aleshores, quan el pacient es pregunta: És important? M’he de preocupar? ¿M’hauré de operar?

Post relacionat (en castellà):

– Quiste de páncreas: Tipos y características

PER QUÈ ÉS IMPORTANT UN DIAGNÒSTIC EXHAUSTIU DEL QUIST DE PÀNCREES?

Atès l’envelliment general de la població, juntament amb que cada vegada amb més freqüència els pacients són sotmesos a proves d’imatge amb més resolució, el descobriment de forma fortuïta d’una lesió quística en el pàncrees és relativament freqüent. Si bé cal insistir que hi ha una gran quantitat de lesions quístiques que poden aparèixer en el pàncrees , determinats tipus de quists poden tenir una gran importància, atès que en alguns casos poden ser precursors d’una malaltia com el càncer de pàncrees.

Dr. Santiago sánchez cabús

“Hi ha una gran quantitat de tipus de quist al pàncrees. Determinats tipus de poden tenir una gran importància, atès que poden ser precursors d’una malaltia més greu”

Dr. Santiago Sánchez Cabús

El més important davant el diagnòstic d’una lesió quística en el pàncrees és acudir a un especialista que pugui valorar les proves d’imatge i, si ho considera necessari, realitzar més proves complementàries per arribar, en la mesura del possible, a un diagnòstic final .

¿AMB QUINS TIPUS DE QUIST AL PÀNCREES CAL ESTAR ATENTS?

Com a norma, aquelles lesions el contingut sigui mucinós tenen capacitat de poder degenerar a un càncer de pàncrees . Òbviament, és fonamental que el diagnòstic es faci abans que el procés de degeneració maligna s’hagi completat. Sent la correcta identificació d’aquests quists pancreàtics i el seu tractament una oportunitat única d’anticipació a una malaltia tan seriosa com el càncer de pàncrees.

Dr. Santiago sánchez cabús

“És fonamental que el diagnòstic del quist al pàncrees es faci abans que el procés de degeneració maligna s’hagi completat”

Dr. Santiago Sánchez Cabús

QUAN CAL OPERAR UN QUIST AL PÀNCREES?

D’altra banda, no s’han d’intervenir tots els pacients, ja que la cirurgia del pàncrees s’associa, en un percentatge gens menyspreable de pacients, a complicacions que poden arribar a ser molt importants. En aquest sentit, la correcta selecció del quist que haurà de ser sotmès a un tractament quirúrgic vindrà determinada per l’aplicació dels criteris de consens actualment vigents (Criteris de Fukuoka i els criteris de consens europeus). Si se segueixen aquestes normes de selecció, es tractarà als pacients amb un major risc degeneració maligna i, darrerament, es podrà tractar de forma profilàctica l’aparició d’un càncer de pàncrees, optant per un seguiment periòdic aquells pacients amb un risc de degeneració sota 

sanchez-cabus

“No s’han d’intervenir tots els pacients, ja que la cirurgia pancreàtica s’associa a complicacions en un percentatge gens menyspreable de pacients”  

Dr. Santiago Sánchez Cabús

Un altre aspecte interessant ressaltar és el fet que els pacients amb lesions quístiques pancreàtiques premalignes, com ara el TPMI, tenen un risc elevat de presentar més lesions d’aquest tipus en una altra localització del pàncrees i fins i tot un risc més gran que la població general de presentar un càncer de pàncrees no associat a aquesta lesió quística.

QUAN S’HA D’ESTUDIAR UN QUIST AL PÀNCREES?

En conclusió, i sense necessitat d’alarmar, qualsevol lesió d’aspecte quístic que aparegui en el pàncrees ha de ser estudiada per un especialista en la matèria que podrà determinar la necessitat de tractament quirúrgic o de seguiment en el temps d’aquesta lesió. Sens dubte, com passa en altres àrees de la medicina, és molt millor anticipar-se a la situació d’intentar tractar un càncer de pàncrees a causa de la supervivència que comporta.

sanchez-cabus

“Sense necessitat d’alarmar, qualsevol lesió quística en el pàncrees ha de ser estudiada per un especialista”

Dr. Santiago Sánchez Cabús


VOL CONTACTAR AMB EL DR. SANTIAGO SÁNCHEZ CABÚS?

DEMANAR CITA

Be Sociable, Share!

    Escriu un comentari

    Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella