Blog de Cirugía del Páncreas


Programar visita

Blog de Cirugía del Páncreas

  1. 28 January, 2019

    Evolució de la pancreatitis crònica. Quan i com s’ha d’operar?

    Evolución pancreatitis crónica

    La pancreatitis crònica és una patologia que produeix una sèrie de canvis al pàncrees com a conseqüència d’una inflamació mantinguda en el temps. En els casos evolucionats, s’acompanya d’una pèrdua de la funció pancreàtica, tant endocrina com exocrina, i de l’aparició de canvis morfològics al pàncrees. Aquests canvis apareixen com a conseqüència de la pèrdua del teixit pancreàtic normal, la seva substitució per un teixit fibrós, i per l’aparició de múltiples calcificacions que, de vegades, poden obstruir parcialment o totalment el conducte pancreàtic principal.

    Leer más…