Blog de Cirugía del Páncreas

Programar visita

Blog de Cirugía del Páncreas

24 abril, 2020

Càncer de pàncrees en temps de coronavirus

Cáncer de páncreas y coronavirus COVID-19

Desafortunadament, des de fa uns mesos, la irrupció de la pandèmia de la malaltia COVID-19  ha exercit una enorme influència en tots els aspectes de la vida. Provocada pel  coronavirus SARS-CoV-2 , aquesta malaltia ens obliga a una situació que semblaria de ciència ficció fa només unes setmanes. La saturació del sistema de salut nacional  ha condicionat que, en els punts més àlgids de la pandèmia, en molts centres l’atenció es dediqués gairebé de forma exclusiva als pacients amb COVID-19. Un dels efectes secundaris de la  pandèmia per COVID-19  és la incapacitat d’oferir l’atenció habitual als pacients afectes d’altres patologies. En aquesta sentit, en aquesta entrada veurem com ha afectat el coronavirus als pacients amb càncer de pàncrees.

CÀNCER DE PÀNCREES I CORONAVIRUS

La  situació dels pacients amb càncer de pàncrees durant la pandèmia pel coronavirus  és preocupant. En aquest cas, hem de tenir presents diverses consideracions:

Un tumor agressiu, de progesión ràpida i curable només amb cirurgia

En primer lloc, el del càncer de pàncrees és un tumor agressiu, amb una tendència a la progressió ràpida i que únicament és tractable de forma curativa mitjançant la cirurgia. Per tant, una demora excessiva en la cirurgia de càncer de pàncrees pot impactar negativament en els resultats a llarg termini.

Pacients amb pitjor pronòstic en cas de COVID-19

En segon lloc, els pacients amb comorbiditats prèvies (com aquells amb diagnòstics de càncer) han mostrat ser el subgrup amb pitjor pronòstic en cas de  infecció per COVID-19. Així doncs, les mesures de protecció per a aquest col·lectiu han de ser extremes.

Priorització de tractaments a les UCIs

Finalment, en tercer lloc, la situació de desbordament del sistema sanitari, i en especial de les unitats de cures intensives, han comportat la priorització dels tractaments. Partint del criteri d’oferir el tractament intensiu a aquells pacients amb major probabilitat de supervivència a llarg termini. Aquesta situació, en el moment més àlgid de la crisi sanitària, dificulta molt l’accés a les unitats de cures intensives als pacients intervinguts de càncer de pàncrees en el cas que ho necessitin.

sanchez-cabus

«Tenim una situació contradictòria; d’una banda, els pacients amb càncer de pàncrees haurien de ser tractats amb la major rapidesa possible, però, d’altra banda, cal extremar les mesures de protecció. A més, cal considerar que, amb la saturació de les UCIs, pot ser que no tinguin l’accés que podrien necessitar»

Dr. Santiago Sánchez Cabús

RECOMANACIONS D’ACTUACIÓ EN CIRURGIA DE CÀNCER DE PÀNCREES DURANT LA PANDÈMIA DE COVID-19

En aquest sentit, els membres de la junta la Secció de Cirurgia Hepato-Bilio-Pancreàtica de l’Associació Espanyola de Cirurgians (AEC), hem confeccionat un document de recomanacions d’actuació en cirurgia oncològica de l’àrea hepatobiliopancreàtica durant la pandèmia COVID-19.

ET POT INTERESSAR…

RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN EN CIRUGÍA ONCOLÓGICA DEL AREA HEPATOBILIOPANCREÁTICA DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 – Sección de Cirugía HBP de la Asociación Española de Cirujanos

En concret, per als pacients afectats de  càncer de pàncreesdurant la pandèmia de COVID-19  es recomanen les següents mesures:


Afortunadament, la tendència de la pandèmia de COVID-19  en el nostre entorn en els últims dies convida a l’esperança. S’ha registrat una  disminució dels ingressos per COVID-19  que precisen hospitalització. A més,  la taxa d’ocupació de llits d’unitats de cures intensives també s’ha reduït. Esperem que aquesta tendència continuï i puguem tornar a la normalitat com més aviat millor.


VOL CONTACTAR AMB EL DR. SANTIAGO SÁNCHEZ CABÚS?

DEMANAR CITA | SOL·LICITAR TELEVISITA

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella