Blog de Cirugía del Páncreas

Programar visita

Blog de Cirugía del Páncreas

9 març, 2020

Què és la cirurgia de Whipple? Objectiu, resultats i postoperatori

Cirugía de Whipple

La cirurgia de Whipple o duodenopancreatectomia cefàlica és un procediment quirúrgic indicat, sobretot, en casos de tumors localitzats al cap pancreàtic. La intervenció de Whipple és molt agressiva i, per aquest motiu, s’ha de fer obligatòriament en centres amb un elevat volum i experiència en cirurgia del pàncrees, que compten amb un equip multidisciplinari expert en aquest tipus d’intervencions.

¿EN QUÈ CONSISTEIX LA DUODENOPANCREATECTOMIA CEFÀLICA?

La intervenció de Whipple rep també el nom de duodenopancreatectomia cefàlica per què consisteix en l’extirpació del cap del pàncrees, el duodè, la vesícula biliar i la via biliar extrahepàtica en una primera fase. En una segona fase, es procedeix a la restauració de la continuïtat pancreàtica, biliar i digestiva. Que s’aconsegueix mitjançant anastomosi. És a dir, entroncaments entre el pàncrees, la via biliar i l’estómac, amb l’intestí prim.

OBJECTIU DE LA CIRURGIA DE WHIPPLE

El principal objectiu de la cirurgia de Whipple és el tractament quirúrgic del càncer de pàncrees. Amb aquest procediment, es busca l’extirpació dels tumors localitzats en determinades regions del pàncrees (sobretot al cap pancreàtic), perquè no creixin i es propaguin a altres òrgans.

sanchez-cabus

«L’objectiu de la cirurgia de Whipple és el tractament del càncer pancreàtic mitjançant l’extirpació dels tumors localitzats en determinades regions del pàncrees»

Dr. Santiago Sánchez Cabús

RESULTATS DEL PROCEDIMENT DE WHIPPLE

Clàssicament, els índexs de mortalitat de la cirurgia de Whipple han estat dels més alts entre les intervencions a nivell abdominal. En l’actualitat, es considera que la xifra de mortalitat postoperatòria acceptable després d’una cirurgia de Whipple hauria d’estar entre un 3 i un 5%. No obstant això, en centres com el nostre, amb alt volum i experiència en cirurgia del pàncrees, els resultats són millors, situant-se al voltant de l’1%.

sanchez-cabus

«Una mortalitat postoperatòria acceptable després de cirurgia de Whipple hauria d’estar entre un 3-5%. En centres com el nostre, amb alt volum i experiència en cirurgia del pàncrees, estan al voltant de l’1%»

Dr. Santiago Sánchez Cabús

RECUPERACIÓ DE L’OPERACIÓ DE WHIPPLE

La recuperació d’una cirurgia de Whipple vindrà determinada per la presència o no d’una complicació a nivell postoperatori. El temps d’ingrés per a un procediment de Whipple és d’uns 7-10 dies. En general, aquells pacients que no han presentat cap complicació, al cap d’uns 1,5-2 mesos poden realitzar una vida relativament normal. No obstant això, en els pacients que presentin complicacions, el procés de recuperació de la cirurgia de Whipple es pot prolongar substancialment. Tot dependrà de cada cas, del tipus de complicació en la cirurgia del pàncrees i de la seva gravetat.

sanchez-cabus

«El temps de recuperació d’una cirurgia de Whipple sol ser d’uns 1,5 – 2 mesos, si no hi ha complicacions. Després d’aquest temps, es pot realitzar vida relativament normal»

Dr. Santiago Sánchez Cabús

POSTOPERATORI DE LA CIRURGIA DE WHIPPLE

En el postoperatori de la cirurgia de Whipple, les cures d’infermeria requerides són relativament comunes a la resta de procediments. No obstant això, és fonamental un equip d’infermeria expert en cirurgia del pàncrees. En aquest sentit, la infermera ha d’estar acostumada a aquest tipus de pacients, per poder proporcionar una millor cura i identificar qualsevol desviació del curs clínic normal. Normalment, les cures d’infermeria per a una cirurgia de Whipple solen estar relacionades amb els drenatges intraabdominals i amb la possible presència de tumors pancreàtics o biliars.

sanchez-cabus

«Les cures d’infermeria per a una cirurgia de Whipple solen estar relacionades amb els drenatges intraabdominals i amb la possible presència de tumors pancreàtics o biliars»

Dr. Santiago Sánchez Cabús


VOL CONTACTAR AMB EL DR. SANTIAGO SÁNCHEZ CABÚS?

DEMANAR CITA | SOL·LICITAR TELEVISITA

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella