Blog de Cirugía del Páncreas

Programar visita

Blog de Cirugía del Páncreas

18 febrer, 2019

Recuperació d’una cirurgia del pàncrees: Mesures generals a tenir en compte

Recuperación de una cirugía del páncreas

Els pacients sotmesos a una cirurgia del pàncrees han d’afrontar diverses dificultats en el període postoperatori. Aquestes dificultats abasten des de la reintroducció de la dieta a la normalització de tots els aspectes funcionals. En aquest post tractarem en què consisteix la recuperació d’una cirurgia del pàncrees, els temes més importants, sempre des d’un punt de vista general. Cal tenir en compte quelcom de fonamental: cada pacient pot tenir la seva particularitat i, per tant, necessitar un tractament específic.

PÈRDUA DEL TEIXIT PANCREÀTIC I DE LA FUNCIÓ PANCREÀTICA (EXOCRINA I / O ENDOCRINA)

En la recuperació d’una cirurgia del pàncrees hem de tenir en compte que el pacient patirà una pèrdua de teixit pancreàtic, que serà més o menys en funció del tipus d’intervenció realitzada. Com a norma general, els pacients intervinguts com a conseqüència d’un càncer de pàncrees, o aquells en els quals la intervenció suposa la extirpació del cap o bé del cos-cua del pàncrees, pateixen la pèrdua aproximada del 50% del teixit pancreàtic. Mentre que, en els pacients sotmesos a intervencions menys àmplies, la pèrdua de teixit pancreàtic és menor.

La primera conseqüència d’aquesta pèrdua de teixit pancreàtic és la pèrdua de funció pancreàtica. En aquest sentit, és esperable una pèrdua de la funció digestiva o exocrina en aquells pacients en què se li ha s’ha ressecat el cap del pàncrees, i una pèrdua de la funció endocrina o de control del sucre en els pacients als quals es els ha extirpat el cos i la cua del pàncrees. Com a norma general, els pacients sotmesos a una extirpació del cap del pàncrees hauran de seguir tractament substitutiu amb enzims pancreàtics de forma empírica i, posteriorment, la dosi pot ser disminuïda amb el temps. En el segon grup de pacients ha de instaurar-se un tractament hipoglucemiant (antidiabètics orals o insulina) si les xifres de glucèmia són anormalment altes en el postoperatori. Idealment, aquest tractament s’ha d’iniciar abans de la sortida del pacient de l’hospital.

Post relacionat:

– Quines són les conseqüències després de l’extirpació parcial o total del pàncrees? La insuficiència pancreàtica

ACTIVITAT FÍSICA I MOBILITZACIÓ COMPLETA DESPRÉS DE CIRURGIA DEL PÀNCREES

Un altre aspecte fonamental en la recuperació d’una cirurgia del pàncrees és l’activitat física d’aquests pacients. Cada vegada està més clara la influència de la mobilització precoç en els pacients quirúrgics per obtenir una completa recuperació; en aquest sentit, és molt important que, després de la cirurgia del pàncrees, el pacient tingui una mobilització completa en els primers dies postoperatoris, intentant minimitzar el temps d’inactivitat física. La utilització de tècniques mínimament invasives per al tractament quirúrgic de les malalties del pàncrees, com la cirurgia laparoscòpica, permet la disminució del temps d’inactivitat del pacient i la seva ràpida recuperació. Aquells pacients sotmesos a una intervenció més important, com la duodenopancreatectomia, són els més afavorits per la mobilització precoç, encara que de vegades aquesta sigui especialment complexa en aquest grup de pacients.

dr-santiago-sanchez-cabus

“És molt important que, després de la cirurgia del pàncrees, el pacient tingui una mobilització completa en els primers dies postoperatoris, intentant minimitzar el temps d’inactivitat física”

Dr. Santiago Sánchez Cabús

ALIMENTACIÓ DESPRÉS DE CIRURGIA DEL PÀNCREES

Finalment, un altre dels aspectes importants a tenir en compte en la recuperació d’una cirurgia del pàncrees és l’alimentació. Anteriorment ja hem comentat la necessitat de la suplementació amb enzims pancreàtics en aquells pacients sotmesos a una resecció del cap del pàncrees, però també cal tenir en compte altres factors. Pel que fa a la alimentació després de cirurgia pancreàtica, es recomana que el pacient no abusi dels àpats greixos i que intenti, en la mesura del possible, seguir una dieta equilibrada. Un altre punt important és quina quantitat de menjar i amb quina freqüència ha d’alimentar-se el pacient després de la intervenció. La recomanació, especialment durant les primeres 2-3 setmanes, és l’administració d’una dieta fraccionada. És a dir, repartir la quantitat d’aliment que normalment prendria durant tot el dia, en 5 preses, amb l’objectiu de millorar la digestió. Cal tenir en compte que, després d’un període de recuperació aproximat d’entre 4 i 8 setmanes, la immensa majoria dels pacients podran tornar a la ingesta normal que tenien abans de la cirurgia del pàncrees.

Post relacionat:

– Alimentació en càncer de pàncrees y després de cirurgia pancreàtica – Blog de nutrició

Per descomptat, tots aquests consells s’apliquen de forma general, i és possible que en determinats pacients, per les seves característiques o per la presència de complicacions en el període postoperatori hagi de realitzar-se una terapèutica específica. El seu especialista en cirurgia pancreàtica li indicarà quins són els passos a seguir en el cas determinat.


VOL CONTACTAR AMB EL DR. SANTIAGO SÁNCHEZ CABÚS?

DEMANAR CITA

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella