Blog de Cirugía del Páncreas

Programar visita

Blog de Cirugía del Páncreas

  1. 18 febrer, 2019

    Recuperació d’una cirurgia del pàncrees: Mesures generals a tenir en compte

    Recuperación de una cirugía del páncreas

    Els pacients sotmesos a una cirurgia del pàncrees han d’afrontar diverses dificultats en el període postoperatori. Aquestes dificultats abasten des de la reintroducció de la dieta a la normalització de tots els aspectes funcionals. En aquest post tractarem en què consisteix la recuperació d’una cirurgia del pàncrees, els temes més importants, sempre des d’un punt de vista general. Cal tenir en compte quelcom de fonamental: cada pacient pot tenir la seva particularitat i, per tant, necessitar un tractament específic.
    Llegir més…