Blog de Cirugía del Páncreas

Programar visita

Blog de Cirugía del Páncreas

7 novembre, 2018

Quines són les conseqüències després de l’extirpació parcial o total del pàncrees? La insuficiència pancreàtica

Insuficiencia pancreática

El pàncrees presenta diverses funcions, entre les quals es troben: la funció de control dels nivells de sucre en sang (funció endocrina) i la funció digestiva (funció exocrina). La funció del pàncrees es reparteix de forma asimètrica al llarg de tota la glàndula; així, al cap del pàncrees predomina la funció exocrina, mentre que al cos i la cua predomina la funció endocrina. Això no vol dir necessàriament que, després d’una intervenció quirúrgica d’extirpació del cap o del cos i la cua, el pacient vagi a presentar irremeiablement una insuficiència pancreàtica. No obstant això, després de l’extirpació del pàncrees (parcial o total), una o ambdues funcions es poden veure compromeses.

Si el deteriorament d’una de les funcions del pàncrees assoleix cert nivell, parlarem d’insuficiència pancreàtica endocrina o exocrina. Davant la presència d’una insuficiència pancreàtica, el pacient pot presentar manifestacions clíniques que afectaran de manera important la seva qualitat de vida.

INSUFICIÈNCIA PANCREÀTICA EXOCRINA

La insuficiència pancreàtica exocrina es produeix quan la producció dels enzims digestius (principalment amilasa , tripsina i lipasa ) és insuficient perquè el pacient pugui portar a terme una correcta digestió després d’una ingesta alimentària normal. Aquests enzims tenen com a finalitat el convertir els greixos, proteïnes i carbohidrats de la dieta en petites partícules que poden ser absorbides per l’intestí. Un pacient amb insuficiència pancreàtica exocrina presenta una deficient digestió dels aliments dins de l’intestí, circumstància que pot provocar una simptomatologia variada. D’una banda, atès que els enzims no han pogut preparar l’aliment per a l’absorció intestinal, aquesta es veu molt disminuïda en comparació amb la situació normal. Com a conseqüència, el pacient perd pes fins i tot portant a terme una dieta hipercalòrica. Aquesta pèrdua de pes condueix a una desnutrició que, si és important, pot afectar en major o menor mesura a altres sistemes del cos i al sistema immunològic. D’altra banda, l’acumulació d’aliment sense digerir en el tracte digestiu afavoreix el sobrecreixement bacterià i la presència de flatulència important. Finalment, atès que elements de la dieta com els greixos no s’han pogut absorbir correctament, el pacient presenta una diarrea característica amb un alt contingut en greix que s’anomena esteatorrea. Afortunadament, avui dia disposem de complexos enzimàtics per al tractament de la insuficiència pancreàtica exocrina. Per a la màxima eficàcia, aquest tractament s’ha de prendre durant els àpats i en ocasions han d’associar-fàrmacs que inhibeixen la producció d’àcid a l’estómac per evitar la seva degradació després de la ingesta.

INSUFICIÈNCIA PANCREÀTICA ENDOCRINA

Pel que fa a la insuficiència pancreàtica endocrina, aquesta es caracteritza per l’aparició d’una diabetis després de la intervenció quirúrgica. En funció de la pèrdua de teixit endocrí pancreàtic, el pacient pot necessitar tractament amb antidiabètics orals o fins i tot amb insulina subcutània. A més, els pacients als quals, per diferents circumstàncies, se’ls ha hagut d’extirpar completament el pàncrees (pancreatectomia total) , poden presentar un tipus especial de diabetis que es caracteritzarà no solament per l’absència total d’insulina, sinó també per l’absència d’altres hormones contrarreguladoras (per exemple, el glucagó). Aquest tipus de diabetis es caracteritza per ser de molt difícil control i especialment per la presència de freqüents episodis de hipoglicèmia que, si no són detectats a temps pel pacient i els seus familiars, poden presentar serioses conseqüències.

METGES ESPECIALISTES I UN CORRECTE TRACTAMENT, MILLOR QUALITAT DE VIDA

En els dos casos d’insuficiència pancreàtica, el tractament s’ha de dur a terme per metges especialistes (gastroenteròlegs i endocrinòlegs, respectivament), amb l’objectiu de reduir al màxim les conseqüències del dèficit de funció pancreàtica, que pot comportar conseqüències especialment a llarg termini. Diversos estudis han tractat la qualitat de vida dels pacients amb la insuficiència pancreàtica després d’una extirpació quirúrgica del pàncrees, concloent que, encara que estigui seriosament afectada després de la cirurgia, pot millorar de forma significativa i fins i tot equiparar-se a la de la població general amb un correcte tractament.

dr-santiago-sanchez-cabus

“Diversos estudis han tractat la qualitat de vida dels pacients amb la insuficiència pancreàtica després d’una extirpació quirúrgica del pàncrees, concloent que, encara que estigui seriosament afectada després de la cirurgia, pot millorar de forma significativa i fins i tot equiparar-se a la de la població general amb un correcte tractament “

Dr. Santiago Sánchez Cabús


cita-sanchez-cabus-cirugia-del-pancreas

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella