Blog de Cirugía del Páncreas

Programar visita

Blog de Cirugía del Páncreas

  1. 7 novembre, 2018

    Quines són les conseqüències després de l’extirpació parcial o total del pàncrees? La insuficiència pancreàtica

    Insuficiencia pancreática

    El pàncrees presenta diverses funcions, entre les quals es troben: la funció de control dels nivells de sucre en sang (funció endocrina) i la funció digestiva (funció exocrina). La funció del pàncrees es reparteix de forma asimètrica al llarg de tota la glàndula; així, al cap del pàncrees predomina la funció exocrina, mentre que al cos i la cua predomina la funció endocrina. Això no vol dir necessàriament que, després d’una intervenció quirúrgica d’extirpació del cap o del cos i la cua, el pacient vagi a presentar irremeiablement una insuficiència pancreàtica. No obstant això, després de l’extirpació del pàncrees (parcial o total), una o ambdues funcions es poden veure compromeses.

    Llegir més…