El Servei de Gastroenterologia, integrat en l’Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (IMDM), està constituït per professionals de gran prestigi a nivell nacional i internacional en el diagnòstic i tractament de les malalties gastrointestinals i pancreàtiques.

Aquestes malalties es troben entre els motius de consulta més freqüents, tant en atenció primària com en atenció hospitalària. En moltes ocasions representen malalties cròniques o de llarga evolució, les quals requereixen un tractament i/o un seguiment específic a mitjà o llarg termini, amb el fi de prevenir o detectar precoçment les seves complicacions.

Per a la majoria de les malalties digestives, el Servei de Gastroenterologia disposa de facultatius especialitzats en el seu diagnòstic, tractament o prevenció. L’assistència es realitza en el context d’unitats multidisciplinars constituïdes per professionals amb gran experiència en els seus respectius camps (metges, diplomats d’infermeria, psicòlegs, dietistes, estomaterapèutes, etc.) amb l’objectiu últim de proporcionar una atenció integral als pacients.

La majoria de membres del Servei de Gastroenterologia duen a terme la seva activitat professional exclusivament a l’Hospital Clínic, una de les institucions de major prestigi a Espanya i Europa tant per les seves aportacions científiques com per la seva vocació innovadora. Els seus professionals exerceixen una tasca de lideratge en les diverses societats científiques (Societat Catalana de Digestologia, Asociación Española de Gastroenterología, United European Gastroenterology Federation, American Gastroenterological Association, y World Gastroenterology Organisation), així com participen activament en els comites editorials de les més prestigioses revistes de l'especialitat (Gastroenterology, Gut, Clinical Gastroenterology and Hepatology, Gastroenterología y Hepatología, entre d’altres).

És important senyalar que la integració del Servei de Gastroenterologia al si de l’Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (IMDM) afavoreix la interrelació amb altres professionals d’especialitats afins (hepatologia, cirurgia gastrointestinal, cirurgia biliopancreàtica, etc.), un aspecte crucial per a la correcta atenció dels pacients amb malalties digestives.

Diagnóstico

Patologies més freqüents:

 • Malaltia per reflux gastroesofàgic: hèrnia de hiatus, esofagitis, esòfag de Barrett
 • Càncer d’esòfag
 • Trastorns motors esofàgics
 • Úlcera gastroduodenal
 • Patologia relacionada amb la infecció per Helicobacter pylori
 • Dispèpsia no ulcerosa
 • Càncer gàstric
 • Malaltia celíaca
 • Síndromes de malabsorció
 • Diarrea crònica
 • Restrenyiment crònic
 • Síndrome de l’intestí irritable
 • Malaltia inflamatòria intestinal: colitis ulcerosa i malaltia de Crohn
 • Patologia anorrectal: hemorroides, fisura anal, fístules anorrectals
 • Incontinència anal
 • Pòlips i poliposis colorrectals
 • Càncer de còlon i recte
 • Malformacions o anomalies vasculars de la mucosa gastrointestinal
 • Patologia biliar: litiasis biliar, colecistitis, coledocolitiasis
 • Càncer de vesícula i conductes biliars
 • Pancreatitis aguda i crònica
 • Càncer de pàncrees
 • Tumors neuroendocrins

Tratamiento

Amb independència de les àrees d’interès dels respectius facultatius, el Servei de Gastroenterologia disposa d’unitats especialitzades en determinades patologies:

Unitat d’Endoscòpia Digestiva

La qual disposa dels recursos humans i tecnològics més avançats per al correcte diagnòstic i tractament de la majoria de malalties digestives:

 • Esofagogastroduodenoscòpia diagnòstica i terapèutica (tractament erradicador de varius esofagogàstriques, col·locació d’endopròtesis, polipectomia).
 • Colonoscòpia diagnòstica i terapèutica (polipectomia, tractament amb làser argón, col.locació d’endopròtesis).
 • Colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica diagnòstica i terapèutica (col.locació d’endopròtesis).
 • Ultrasonografia endoscòpica y punció aspirativa amb agulla fina guiada per ultrasonografia endoscòpica.
 • Càpsula endoscòpica.
 • Col·locació de pròtesis de gastrostomia percutània.
 • Endoscòpia de magnificació i de banda estreta (narrow band imaging).
 • Endomicroscòpia confocal
 • Resecció mucosa i disecció submucosa endoscòpica.
 • Endoscòpia bariàtrica (col·locació de balones intragàstrics).

Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal

Dirigida a atendre pacients amb colitis ulcerosa o malaltia de Crohn. Aquesta unitat ha estat pionera en la introducció de la genètica en el maneig d’aquests pacients així com en l’ús de noves aproximacions terapèutiques com la leucocitafèresis i el trasplantament de medul.la òssia en les formes greus de la malaltia i refractàries a altres tractaments.

Clínica d’Alt Risc de Càncer Colorrectal

Dirigida a atendre a les persones amb un risc incrementat de patir aquesta neoplasia en base als seus antecedents personals i/o familiars.

Aquesta unitat realitza una estimació del risc i proposa l’estratègia més adequada per a la seva prevenció, que inclou consell genètic (amb realització d’anàlisis genètics i supore psicològic si procedeix), modificació d’hàbits de vida, i cribratge o vigilància endoscòpica.

A més, si es detecta una neoplasia, també ofereix el tractament més pertinent ja sigui mitjançant tècniques endoscòpiques o de cirurgia mínimament invasiva.