Blog de Cirugía del Páncreas

Programar visita

Blog de Cirugía del Páncreas

19 desembre, 2018

Complicacions en cirurgia del pàncrees. Què pot passar?

Complicaciones en cirugía del páncreas

Sovint els pacients que se sotmeten a una cirurgia del pàncrees tenen una gran preocupació pel seu resultat i possibles complicacions. Això és degut en gran part a la mala fama que té l’adenocarcinoma de pàncrees, que a dia d’avui segueix constituint la indicació principal de la cirurgia de resecció del pàncrees. Cal recordar que, globalment, els pacients intervinguts de càncer de pàncrees presenten una supervivència de només el 20% als 5 anys de la intervenció, i aquest fet, ben conegut pels pacients, fa que encarin la intervenció amb cert pessimisme.

CIRURGIA DEL PÀNCREES, DELICADA SÍ, PERÒ NO SEMPRE

Addicionalment, la cirurgia del pàncrees sempre ha tingut la fama de ser delicada, i que comporta en la majoria dels pacients la presència de complicacions postoperatòries que poden arribar a tenir una certa importància. Si bé la realitat no és així de dràstica, és cert que la cirurgia de resecció pancreàtica associa, fins i tot en centres amb un alt volum de pacients i per tant amb una gran experiència, una taxa de complicacions gens menyspreable.

Globalment, les complicacions en cirurgia del pàncrees solen estar al voltant del 40-50%, i la mortalitat després d’aquests procediments oscil·la entre un 1% i un 5% (per a la pancreatectomia corporocaudal i la duodenopancreatectomia cefàlica, respectivament). No obstant això, la mortalitat després altres tipus de resecció pancreatica no tan extensa (les anomenades reseccions estalviadores de parènquima com la enucleació, la uncinectomía o la pancreatectomia central ) és pràcticament nul·la.

dr-santiago-sanchez-cabus

“La cirurgia de resecció pancreàtica associa, fins i tot en centres amb un alt volum de pacients i per tant amb una gran experiència, una taxa de complicacions gens menyspreable”

Dr. Santiago Sánchez Cabús

A QUÈ ES DEU AQUESTA ALTA TAXA DE COMPLICACIONS I FINS I TOT MORTALITAT?

Normalment això passa com a conseqüència de les anomenades complicacions específiques pancreàtiques: retard del buidament gàstric, hemorràgia pospancreatectomía i, per sobre de tot, la fístula pancreàtica postoperatòria. De fet, aquesta última, amb freqüència està implicada en la gènesi de les altres dues. La fístula pancreàtica significa la fugida de líquid pancreàtic ric en enzims digestius en el punt de l’anastomosi (la unió que el cirurgià realitza entre el pàncrees i l’intestí) o la zona de secció del pàncrees en una pancreatectomia distal. Aquest líquid té com a missió la digestió de les proteïnes, greixos i sucres de la dieta en l’intestí perquè es puguin absorbir. Si s’acumula líquid pancreàtic dins de la cavitat abdominal com a conseqüència d’una fuita, pot desencadenar una digestió parcial d’estructures com intestí o vasos sanguinis provocant o bé un procés infecciós, un procés inflamatori important que comporti una paràlisi de l’estómac (retard del buidament) o bé una hemorràgia que pot ser d’un got important.

dr-santiago-sanchez-cabus

“Normalment, les complicacions en cirurgia del pàncrees, es produeixen com a conseqüència de les anomenades complicacions específiques pancreàtiques: retard del buidament gàstric, hemorràgia pospancreatectomía i, per sobre de tot, la fístula pancreàtica postoperatòria”

Dr. Santiago Sánchez Cabús

COM EVITAR LES COMPLICACIONS EN CIRURGIA DEL PÀNCREES?

Per tal d’evitar l’aparició de complicacions en cirurgia del pàncrees, és fonamental realitzar una tècnica quirúrgica adequada però també disposar en el centre d’un equip d’UCI que pugui gestionar el pacient complicat i un servei de radiologia intervencionista experimentat, que pugui drenar possibles col·leccions o embolitzar (taponar) vasos que puguin sagnar en el període postoperatori. A més, la informació aportada al pacient i família és essencial per a la comprensió del curs clínic postoperatori d’aquests pacients.

dr-santiago-sanchez-cabus

“Per evitar les complicacions en una cirurgia del pàncrees, és fonamental realitzar una tècnica quirúrgica adequada, disposar en el centre d’un equip d’UCI que pugui gestionar el pacient complicat i un servei de radiologia intervencionista experimentat”

Dr. Santiago Sánchez Cabús


cita-sanchez-cabus-cirugia-del-pancreas

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella