Blog de Cirugía del Páncreas

Programar visita

Blog de Cirugía del Páncreas

  1. 19 desembre, 2018

    Complicacions en cirurgia del pàncrees. Què pot passar?

    Complicaciones en cirugía del páncreas

    Sovint els pacients que se sotmeten a una cirurgia del pàncrees tenen una gran preocupació pel seu resultat i possibles complicacions. Això és degut en gran part a la mala fama que té l’adenocarcinoma de pàncrees, que a dia d’avui segueix constituint la indicació principal de la cirurgia de resecció del pàncrees. Cal recordar que, globalment, els pacients intervinguts de càncer de pàncrees presenten una supervivència de només el 20% als 5 anys de la intervenció, i aquest fet, ben conegut pels pacients, fa que encarin la intervenció amb cert pessimisme.

    Llegir més…