Activitat

L'increment de l'activitat en cirurgia HBP experimentat durant els darrers anys ens ha permès desenvolupar diferents tipus de procediments, a més del trasplantament hepàtic convencional.

Entre ells destaca l'ús de fetges de donants en asistòlia, així com el primer programa de trasplantaments de fetge de donant viu adult a Espanya, iniciat el 2000. Els nostres resultats a llarg termini confirmen l'èxit d'aquest tipus de trasplantaments, que arriben a una supervivència similar a l'obtinguda després d'un trasplantament convencional de fetge procedent de cadàver: una taxa de supervivència a un any del 99% i unes taxes de supervivència a 5 i 10 anys el 78 i 70%, respectivament. A més, hem desenvolupat complexos procediments quirúrgics hepàtics, especialment relacionats amb el càncer colorectal amb metàstasi al fetge i el carcinoma hepatocel·lular (CHC). Realitzem al voltant de 250 reseccions hepàtiques i 80 trasplantaments de fetge cada any.

Línies d'atenció

TRASPLANTAMENT DE FETGE DE DONANT VIU (THDV)

A més de la nostra activitat habitual, realitzem uns 8-10 THDV cada any. La indicació habitual s'associa a problemes relacionats amb els virus de l'hepatitis B o C, com cirrosi o carcinoma hepatocel·lular. El nostre grup ha dissenyat un protocol específic en el qual s'inclouen més indicacions que les recollides en els criteris de Milà. Es proporciona una atenció específica al donant. Recentment s'han publicat els nostres resultats en donants, que constitueixen una referència per a cirurgia major de fetge.

CARCINOMA HEPATOCEL·LULAR

És una de les indicacions més freqüents per cirurgia de fetge, sempre que la funció hepàtica es mantingui estable. Inclou la vigilància dels pacients afectats pel virus de l'hepatitis B o C, tractament local o regional amb ablació per radiofreqüència o per microones, així com quimioembolització transarterial. La cirurgia segueix sent el tractament de referència sempre que sigui possible. Els procediments ofereixen la possibilitat de resecció hepàtica segmentària laparoscòpica.

CÀNCER COLORECTAL AMB METÀSTASIS AL FETGE

A causa de l'elevada incidència de càncer colorectal en els països occidentals, les metàstasis en el fetge són una de les indicacions més importants de la cirurgia de fetge. Com a centre de referència, l'abordatge pluridisciplinar inclou una estreta relació amb els nostres oncòlegs o radiòlegs per augmentar les probabilitats d'èxit de la resecció i la recuperació. Això inclou l'administració que quimioteràpia neoadjuvant i adjuvant, així com embolització portal per incrementar el volum de fetge viable.


El nostre equip mèdic té una dedicació exclusiva a l'HOSPITAL. En conseqüència, els nostres pacients sempre són atesos pel mateix equip de metges i cirurgians al llarg de tot el procés. Disposem de personal d'infermeria hospitalària amb formació específica i que compta amb una àmplia experiència en l'atenció de pacients quirúrgics o trasplantats, amb una proporció infermer / pacient d'1: 2 com a màxim.

Demanar cita

Recursos materials

  • HABITACIONS

  • HOSPITAL DE DIA

  • UNITAT DE CURES INTENSIVES ESPECÍFICAMENT ORIENTADA

  • RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA AMB PERSONAL AMB FORMACIÓ ESPECIALITZADA

  • DISSECTOR CUSA D'ÚLTIMA GENERACIÓ PER CIRURGIA HEPÀTICA

  • ECOGRAFIA EN 3D D'ÚLTIMA GENERACIÓ

  • QUIRÒFAN INTEGRAT, AMB TORRE LAPAROSCÒPICA EN 3D

  • EXPERIÈNCIA EN EXPLORACIÓ ECOGRÀFICA I PROCEDIMENTS TERAPÈUTICS ARF I AMO

  • TÈCNIQUES DE DIAGNÒSTIC PER IMATGE AMB VERD DE INDOCIANINA (FLUORESCÈNCIA)

Procés

 

PER A PACIENTS AFECTATS PER CHC O CCR AMB METÀSTASIS DE FETGE:

    · Avaluació específica de l'abordatge pluridisciplinar. Hepatologia, radiologia intervencionista i cirurgia

 

AVALUACIÓ DEL DONANT:

    · Estat general de salut, inclosa avaluació psicològica

    · Evaluació hepàtica específica. Distribució vascular i biliar.

    · Avaluació consecutiva de donants, que inclou un procés de donació transparent i rigorós

 

QUIRÒFAN INTEGRAT EXPRESSAMENT DISSENYAT I EQUIPAT(× 2)

    · Realització del trasplantament en paral·lel (en un quiròfan independent).

        - Donació / recuperació hepàtica dreta / esquerra

        - hepatectomia per a la explantació al pacient i implant

 

SEGUIMENT POSTOPERATORI RIGORÓS A L'UCI I EN PLANTA

 

SEGUIMENT A LLARG TERMINI DESPRÉS DEL TRASPLANTAMENT DEL DONANT I DEL PACIENT

   

Els nostres resultats

TRASPLANTAMENT HEPÀTIC

Stem Cells Transplant

105

Trasplantament de fetge de donant viu

Taxa de supervivència - Supervivència del pacient

percutaneous coronary

99%

Primer any

percutaneous coronary

75%

Durant 5 anys

Taxa de supervivència - Supervivència del trasplantament

percutaneous coronary

90%

Primer any

percutaneous coronary

70%

Durant 5 anys


CARCINOMA HEPATOCEL·LULAR

Stem Cells Transplant

+300

CHC ressecats en els últims 10 anys

Taxa de supervivència

percutaneous coronary

75’6%

Supervivència global als 5 anys

percutaneous coronary

38’6%

Supervivència sense malaltia als 5 anys


CÀNCER COLORECTAL AMB METÀSTASIS AL FETGE

Stem Cells Transplant

+400

Hepatectomies majors (2005-2015)

Taxa de supervivència

percutaneous coronary

56,1%

Supervivència global als 5 anys

percutaneous coronary

29,6%

Supervivència sense malaltia als 5 anys


Bloc