Dr. Juan Carlos García-Valdecasas Salgado

Cap del Servei de Cirurgia General i Digestiva, Hepatobiliopancreàtica i Trasplantaments, de l'Hospital Clínic de Barcelona i de barnaclínic+.

  • Cirugía del páncreas
  • Cirugía general y digestiva
  • Hepatología
  • Trasplantes

Demaneu visita

Catedràtic de Cirurgia de la Universitat de Barcelona.

Responsable del primer trasplantament de fetge de donant viu d'Espanya, 2000. I del primer trasplantament de donant a cor aturat, 2002.
Referència en el món en l'extracció d'òrgans procedents de donant a cor aturat (Perfusió Normotèrmica Regional).

El programa de Trasplantament de Fetge té 25 anys.
S'han practicat més de 1.820 trasplantaments (100 de donant viu, 40 a cor aturat i més de 50 dòmino).
La seva Unitat realitza més de 70 intervencions a l'any i segueix entre 700 i 800 pacients intervinguts.

El seu projecte de recerca de donant a cor aturat,
començar com experimental, s'ha portat a la clínica,
amb èxit i reconeixement, i continua.

Notícies