Blog de Traumatología Deportiva

Programar visita

Blog de Traumatología Deportiva

4 abril, 2018

Lesió del manegot dels rotatoris de l’espatlla: Causes i tractament

Vaig a fer un seguit de posts per explicar què és la lesió del manegot rotatoris de l’espatlla, on el tendó més freqüentment afectat és el del supraespinós. El conjunt dels tendons que componen el manegot dels rotatoris són: el tendó del supraespinós, subescapular i infraespinós. El bíceps es troba entre els dos primers i moltes vegades es troba afectat, sent un dels principals causants del dolor.

Què és el manegot dels rotatoris de l’espatlla?

El manegot dels rotatoris és un grup de músculs i tendons que envolta l’articulació de l’espatlla (cap húmer i glena) i manté estable el cap de l’húmer en la cavitat de l’espatlla. Una lesió del manegot dels rotatoris de l’espatlla pot provocar un dolor sord, que sovint empitjora en tractar de dormir del costat afectat.

A qui afecta la lesió del manegot dels rotatoris?

Les persones que realitzen moviments repetitius per sobre del cap en els seus treballs o esports pateixen amb més freqüència lesions del manegot dels rotatoris. Alguns exemples són els pintors, fusters, mecànics, personal de neteja i les persones que practiquen certs esports com ara el tennis, l’handbol, el bàsquet, la natació, … El risc de patir una lesió del manegot dels rotatoris augmenta amb l’edat a causa del desgast dels tendons.

Tractament depenent de la presència o no de trencament del tendó

Sense trencament del tendó:
Moltes persones es recuperen de la malaltia del manegot dels rotatoris amb exercicis de fisioteràpia que milloren la flexibilitat i la força dels músculs que envolten l’articulació de l’espatlla. Gràcies a aquests exercicis, aconsegueixen el reequilibri muscular de l’articulació. La fisioteràpia sol ser útil en les primeres fases de la lesió, quan encara no hi ha una r0tura tendinosa.

Amb trencament del tendó:
Algunes vegades, el trencament del manegot dels rotatoris de l’espatlla pot ocórrer com a resultat d’un traumatisme o un mal gest. Davant aquesta circumstància, s’ha de rebre atenció mèdica el més aviat possible per part d’un especialista en aquest tipus de lesions. El trencament del manegot dels rotatoris podria necessitar una reparació quirúrgica, ja que l’evolució natural d’aquest tipus de lesions és cap a la progressió.


BANNER-CITA-SergiSastre

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella