Blog de Rehabilitación

Programar visita

Blog de Rehabilitación

@barnaclinic

26 gener, 2022

El paper de la rehabilitació en pacients amb càncer de cap i coll

Rehabilitación en el cáncer de cabeza y cuello

Els carcinomes de cap i coll constitueixen un grup heterogeni de neoplàsies localitzades a les vies aereodigestives superiors, i representen el 5% dels càncers diagnosticats a l’edat adulta. A causa de la detecció precoç i de l’evolució dels tractaments oncològics, actualment hi ha un nombre més gran de supervivents de càncer de cap i coll. El càncer de cap i coll engloba totes aquelles neoplàsies l’origen de les quals es localitza a les regions de cavitat oral, pits paranasals i cavitat nasal, faringe, laringe i glàndules salivals. El tractament quirúrgic és una part essencial de la teràpia, juntament amb la quimioteràpia i la radioteràpia. A causa d’aquests tractaments es produeixen multitud de comorbiditats repercutint en la qualitat de vida dels pacients. És per això que en els estudis recents es dóna un enfocament més gran en la qualitat de vida. Per tot això, el paper de la rehabilitació en pacients amb càncer de cap i coll guanya una importància especial. Vegem en què consisteix…

Repercussions funcionals secundàries al tractament oncològic del càncer de cap i coll

Els tractaments oncològics per al càncer de cap i coll, tant quirúrgic com mèdic, però depenent sobretot de les cirurgies de resecció realitzades, comporten una sèrie de repercussions funcionals entre les que podem citar:

Totes aquestes repercussions del tractament oncològic del càncer de cap i coll poden tenir una afectació important a la qualitat de vida del pacient. Arribant a contribuir a una gran discapacitat, entenent la discapacitat com a alteració de la percepció de la salut a nivell físic, psíquic i social..

Per què serveix la rehabilitació al càncer de cap i coll?

Segons el tipus de cirurgia i els tractaments oncològics complementaris realitzats a cada pacient, les possibilitats de tractament de reeducació i rehabilitació del càncer de cap i coll poden tenir un objectiu diferent. Per això, és molt important valorar el pacient globalment. Aquests tractaments aniran enfocats a:

Dra. Sandra Vázquez

“És valuós cobrir tot l’espectre de discapacitats i orientar tots els aspectes de la rehabilitació del càncer de cap i coll. Establir un tractament rehabilitador adequat, limitarà l’abast de les complicacions, millorant la funcionalitat i la qualitat de vida dels pacients”

Dra. Sandra VázquezMetge Especialista en Medicina Física i Rehabilitació a l’Hospital Clínic de Barcelona i de barnaclínic+

Per garantir l’èxit del tractament, el seguiment correcte d’aquests pacients i una adequada rehabilitació del càncer de cap i coll, és fonamental la coordinació dels diferents serveis implicats. És a dir: Oncologia, Otorinolaringologia, Medicina Física i Rehabilitació, Cirurgia Maxil·lofacial, Logopèdia, Nutrició, Fisioteràpia, Psicologia,… El treball multidisciplicar dels diferents professionals, una bona comunicació entre ells i amb el pacient, poden suposar una gran diferència i són una garantia de millors resultats.


VOLS CONTACTAR AMB LA DRA. SANDRA VÁZQUEZ?

DEMANAR CITA PRESENCIAL | SOL·LICITAR TELEVISITA

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella