El Servei d’ORL de barnaclíc+ té 11 especialistes formats en un dels centres més prestigiosos del país. Per beques, projectes d’investigació, número de publicacions i tipus de cirurgies d’alt nivell pot considerar-se un dels primers del país.

Diagnóstico

Ofereix als pacients un ventall de processos diagnòstics i terapèutics en oïda, nas, faringe i laringe, així com el coll. Consta d’un laboratori de diagnòstic de les alteracions funcionals i anatòmiques de la veu, un laboratori d’exploració de les alteracions del gust i de l’olfacte, una unitat d’exploració de les alteracions del vertigen, així com els mètodes més moderns d’exploració de l’especialitat (microscopis, fibroscopis, endoscopis etc.).

A part del diagnòstic i el tractament de les malalties més comunes de l’especialitat el Servei té una amplia experiència en el tractament de les malalties cròniques d’oïda mitja, especialment en pacients ja intervinguts en múltiples ocasions, amb resultats contrastats en publicacions nacionals i internacionals i, concretament, en la cirurgia de reconstrucció de la membrana timpànica a base de cartílag (timpanoplàstia en empalizada).

Tratamiento

Amb més de 800 casos tractats, el Servei és pioner a nivell internacional en el tractament quirúrgic dels tumors malignes de laringe i faringe mitjançant el làser, en el que es realitza la resecció sota control microscòpic amb el làser carbònic sense necessitat d’incisions externes en coll, evitant-se en un porcentatge molt alt en la traqueotomia, així com les cirurgies parcials o totals de laringe.

En cirurgia endoscòpica de nas i de sins paranasals el Servei té una reputació internacional. Es realitza extirpació de pòlips i cirurgies de sinusitis cròniques amb ajuda d’endoscopis a través del nas. Addicionalment, poseeix una de les casuístiques més àmplies en la reparació, a través del nas, de fístules de líquid cefaloraquidi, de reconstruccions de la base anterior del crani i de reseccions de tumors benignes de la zona, així com una experiència superior als 1.000 casos de cirurgia endoscòpica de la via lagrimal. Addicionalment, es porten a terme rinoplàsties funcionals i estètiques des de fa molts anys.

Cartera de Serveis

Servei Consultes Externes

 • Diagnòstic i tractament mèdic de les alteracions de l’olfacte i del gust
 • Diagnòstic de les apnees del son
 • Diagnòstic i tractament de les disfuncions de veu (estudi de la veu, videolaringoestroboscòpies)
 • Correcció precoç ambulatòria (només en la primera semana de vida) de les displàsies tipus I del pavelló auricular
 • Diagnòstic i tractament de les distonies laríngies

Cirurgia de Major Complexitat

Oïda

 • Cirurgia sobre l’oïda crònic (perforacions simples, colesteatomes, cavitats mastoideas antigues amb supuració crònica)
 • Cirurgia de reintervenció sobre oïdes operats previament
 • Cirurgia del vertigen (sacotomia, laberintectomies, neurectomies)
 • Descompressió del nervi facial
 • Otoplàsties

Nas

 • Cirurgia endoscòpica de les sinusitis poliposa recidivada
 • Cirurgia endoscòpica de les sinusitis agudes i cròniques amb complicació
 • Cirurgia endoscòpica de mucoceles
 • Cirurgia endoscòpica d’epífora i dacriocistitis cròniques i agudes
 • Cirurgia endoscòpica d’atresia de coanas
 • Cirurgia endoscòpica de tumors benignes nasosinusals (papilomes invertits, angiofibromes nasojuvenils, mucoceles, osteomas, displàsies fibroses etc.)
 • Cirurgia endoscòpica de fístules de líquid cefaloraquidi
 • Cirurgia endoscòpica de meningoceles i meningoencefaloceles
 • Cirurgia endoscòpica i externa de tumors malignes rinosinusals
 • Descompressió endoscòpica del n.òptic (tumors, traumatismo, etc)
 • Tractameno endoscòpic de les epistaxis recidivants i greus
 • Septorrinoplàsties funcionals i estètiques

Laringe i faringe

 • Cirurgia convencional de tumors de la via aero-digestiva superior
 • Cirurgia làser de tumors de la via aero-digestiva superior (incl. tumors avançats T2 i T3)
 • Cirurgia avançada de les apnees obstructives
 • Buidatges cervicals de metàstas
 • Quists cervicals congènits