Blog de Rehabilitación

Programar visita

Blog de Rehabilitación

@barnaclinic

6 octubre, 2021

Tractament de la paràlisi facial amb toxina botulínica (Botox)

Tratamiento de la parálisis facial con toxina botulínica

La toxina botulínica o Botox és un fàrmac obtingut a partir del bacteri Clostridium botulinum. Actua sobre la placa motora (que és la connexió entre el nervi i el múscul) i impedeix l’alliberament d’acetilcolina, la substància missatgera de la transmissió de l’impuls nerviós cap al múscul. La toxina botulínica és una part important del tractament de la paràlisi facial, utilitzant-la busquem la disminució del to del múscul afectat, aconseguint una reducció del dolor i millorant així la qualitat de vida del malalt.

Dra. Sandra Vázquez

«Amb l’aplicació de la toxina botulínica pel tractament de la paràlisi facial aconseguim una disminució del to del múscul afectat i una reducció del dolor, millorant així la qualitat de vida del malalt»

Dra. Sandra VázquezMetge Especialista en Medicina Física i Rehabilitació a l’Hospital Clínic de Barcelona i de barnaclínic+

En què consisteix el tractament de la paràlisi facial amb toxina botulínica?

El tractament de la paràlisi facial amb Botox consisteix en la infiltració amb agulla d’insulina o intramuscular de petites quantitats de toxina botulínica diluïda amb sèrum fisiològic directament als músculs facials afectats.

Un cop preparada la solució s’ha d’administrar abans de 4 hores i durant aquest temps ha d’estar a la nevera. La dosi de Bótox utilitzada és de 2’5 U per punt d’infiltració.

El tractament es realitza a la consulta ambulatòria. El pacient es reincorpora immediatament a les seves activitats habituals sense haver de prendre cap mesura de precaució.

Quan s’aprecia l’efecte i quan dura el tractament de la paràlisi facial amb Bótox?

L’efecte apareix generalment entre el 3r dia i el 6è dia (encara que hi ha qui pot notar els efectes ja en les primeres 24 a 72 hores) i assoleix el punt màxim entre la 2º i la 3º setmana, segons la persona. Els efectes del tractament de la paràlisi facial amb Bótox no són definitius, tendeixen a disminuir a partir dels 3-4 mesos i desapareix aproximadament als 5-6 mesos.

En aquest sentit, no es podrà tornar a injectar toxina fins passats 3-4 mesos de l’anterior sessió, atès que es poden produir anticossos que actuïn contra la toxina botulínica i facin inefectiu el tractament de la paràlisi facial.

És segur el tractament de la paràlisi facial amb toxina botulínica?

El tractament amb Botox és segur, ja que la quantitat utilitzada és la que cada múscul necessita sense sobrepassar mai la dosi màxima permesa. La toxina roman molt de temps en el punt injectat i no entra en contacte amb òrgans sensibles com el fetge, els ronyons o el cor.

Dra. Sandra Vázquez

«El tractament de la paràlisi facial amb Botox és segur, ja que la quantitat utilitzada és la que cada múscul necessita sense sobrepassar mai la dosi màxima permesa»

Dra. Sandra VázquezMetge Especialista en Medicina Física i Rehabilitació a l’Hospital Clínic de Barcelona i de barnaclínic+

En línies generals, el tractament no és excessivament dolorós. La toxina botulínica ha de ser injectada al múscul hiperactiu (normalment d’1 a 4 injeccions per múscul). Les injeccions poden resultar desagradables, encara que varia segons la tolerància del pacient.

Quins són els possibles efectes secundaris del tractament de la paràlisi facial amb Bótox?

No hi ha efectes secundaris permanents. Pot ocórrer una disminució temporal del to d’un múscul situat a prop de l’àrea injectada (generalment sense interferir en la seva funció). També pot aparèixer algun petit hematoma que desapareix espontàniament en pocs dies. En ocasions, poden aparèixer símptomes que recordin a un quadre gripal.

En línies generals, els possibles efectes secundaris del tractament de la paràlisi facial amb toxina botulínica són:


VOLS CONTACTAR AMB LA DRA. SANDRA VÁZQUEZ?

DEMANAR CITA PRESENCIAL | SOL·LICITAR TELEVISITA

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella