Blog de tiroides | Dr. Óscar Vidal

Programar visita

Blog de tiroides | Dr. Óscar Vidal

@barnaclinic

7 maig, 2018

Per a què serveixen les proves radiològiques a l’hiperparatiroïdisme?

pruebas radiológicas en el hiperparatiroidismo

Després d’arribar al diagnòstic d’hiperparatiroïdisme i d’aplicar els criteris científicament provats per establir la indicació quirúrgica, el facultatiu es troba en l’obligació d’intentar esbrinar quina o quines són les glàndules paratiroides malaltes en el seu pacient. Les proves radiològiques a l’hiperparatiroïdisme són un instrument fonamental per al cirurgià per planificar l’operació i oferir la millor opció per a cada pacient. Vegem com…

QUÈ SÓN LES GLÀNDULES PARATIROIDES?

Cal recordar que les paratiroides són unes petites glàndules habitualment adherides al tiroide. Una persona sana pot arribar a tenir entre una i onze, tot i que el 95% de nosaltres tenim quatre, localitzades al coll, i això facilita les coses.

Més informació …
Glàndules paratiroides Què són, quina funció tenen i com poden emmalaltir?

PROVES RADIOLÒGIQUES A L’HIPERPARATIROÏDISME

Proves radiològiques per… identificar la glàndula paratiroide malalta

Quan un cirurgià indica la realització de la intervenció quirúrgica, és de vital importància tenir la localització del problema que ha d’extirpar, en aquest cas, haurà de conèixer amb la màxima exactitud quina glàndula paratiroide està malalta.

Avui dia, i en un centre de referència com el nostre, tenim a la nostra disposició proves radiològiques a l’hiperparatiroïdisme més sensibles i específiques, que són: l’Ecografía Cervical, la Gammagrafía tiroidea i l’SPECT-TAC.

Proves radiològiques per … confirmar o descartar la presència de nòduls o quists de tiroides

La primera, i la més utilitzada, de les proves radiològiques a l’hiperparatiroïdisme és l’ecografia. Amb l’ecografia aconseguirem saber si el tiroide té o no nòduls o quists de tiroides que puguin dificultar una operació. A més, ens ajudarà a identificar la glàndula paratiroide malalta.

Proves radiològiques per … identificar la regió malalta

La gammagrafia, per la seva banda, ha de confirmar quina és la glàndula paratiroide malalta i ens permetrà identificar amb molta precisió la regió malalta.

Amb aquestes dues exploracions podrem decidir el tipus d’operació a realitzar .

Proves radiològiques per… al diagnòstic topogràfic

Si a més de l’ecografia i la gammagrafia,  les proves radiològiques a l’hiperparatiroïdisme més habituals, disposem de l’SPECT-TAC, el diagnòstic topogràfic serà més exacte. L’SPECT-TAC és una la tecnologia d’última generació que funciona mitjançant la fusió d’imatges gammagràfiques i del TAC. L’SPECT-TAC ens ofereix una informació molt clara i definida de la regió a operar, el que, juntament amb les altres dues proves, ens permet planificar la millor tècnica i enfocament per a la cirurgia.  


BANNER-CITA-VIDAL

Be Sociable, Share!

    Escriu un comentari

    Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella