Vol sol·licitar un diagnòstic precoç del càncer de còlon i recte o vol contactar amb el nostre equip de professionals?

DEMANAR CITA PRESENCIAL

Quins signes i símptomes dóna el càncer de còlon i recte?

La majoria de vegades els símptomes del càncer de còlon i recte són inexistents, no produeix cap molèstia fins que la malaltia està avançada. Si presenteu sang en les deposicions, canvis en els hàbits intestinals durant més de sis setmanes, pèrdua de pes o cansament inexplicables o malestar abdominal persistent, heu de consultar el vostre metge per estudiar-ho.

Diagnòstic precoç del càncer de colon i recte


Què puc fer per prevenir el càncer de còlon i recte?

Prevenció càncer de còlon i recte

1. Tenir cura de la pròpia salut

· Seguir una dieta rica en fruita, verdura i productes làctics, i fer exercici físic regularment.
· Limitar el consum d'aliments amb greixos d'origen animal i de carns vermelles i processades, i evitar l'obesitat.
· No fumar, i evitar o moderar el consum de begudes alcohòliques.

colonoscopia

2. Participar a un programa de diagnòstic precoç del càncer de còlon i recte

La principal prova de diagnòstic precoç del càncer colorectal és la colonoscòpia. Aquesta prova és la que realitzem a barnaclínic+ i, com expliquem en endavant, permet detectar lesions abans d'esdevenir malignes y extirpar-les, així com a tumors avançats.

Qui ha de considerar realitzar-se les proves per a detectar el càncer de còlon i recte?

El tipus de persona que ha de considerar realitzar un diagnòstic precoç del càncer de còlon i recte és:

1.     Les persones de 50 anys o més

2.     Les persones amb antecedents familiars (un terç de les persones afectes de càncer de còlon i recte tenen un familiar proper amb aquest tumor)

3.     Les persones que tenen formes hereditàries de càncer colorectal

4.     Les persones que ja han patit un càncer o pòlips al còlon o al recte

PROVES I PREU

Per què dur a terme el diagnòstic precoç del càncer de còlon i recte a barnaclínic+?

Experiencia en diagnóstico precoz del cáncer de pulmón

OFERTA INTEGRAL

A barnaclínic+ oferim una avaluació intergral del risc de càncer colorectal, tenint en compte els diferents factors de risc (ambientals, antecedents familiars, síndrome hereditàries).

MÉS INFORMACIÓ SOBRE L'ESTUDI GENÈTIC PER DETECCIÓ DE RISC DE CÀNCER

Experiencia en diagnóstico precoz del cáncer de pulmón

EXPERIÈNCIA

El nostre equip de professionals compta amb una experiència de molts anys, avalada pels bons resultats. L'any 2009, els nostres professionals varen participar en l'inici del Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte de Barcelona del qual, actualment, s'estan beneficiant més de 400.000 persones d'entre 50 i 70 anys.

Investigación en cribaje del cáncer de pulmón

RECERCA

Els nostres experts han participat en alguns dels principals estudis clínics sobre diagnòstic precoç de càncer colorectal i / o han estat liderats des d'Hospital Clínic de Barcelona.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE RECERCA DEL CÀNCER COLORECTAL

Tecnología para el diagnóstico del cáncer colorrectal

ÚLTIMA TECNOLOGIA

Per a la detecció precoç de càncer de còlon utilitzem l'última tecnologia de què disposem al Grup Hospital Clínic de Barcelona. La colonoscòpia és una prova segura, eficaç i indolora, que ofereix la màxima precisió en quant al diagnòstic.

Equipo diagnóstico del cáncer de pulmón

EQUIP MULTIDISCIPLINAR

L'equip de professionals que realitza el cribratge de càncer de còlon i recte barnaclínic+ està integrat a un equip de professionals de diferents disciplines. Especialistes en gastroenterologia, cirurgia digestiva, oncologia mèdica, medicina nuclear, radiologia,... treballen conjuntament per a garantir-li el millor diagnòstic i tractament del càncer de colorectal.

Tratamiento personalizado para el cáncer colorrectal

TRACTAMENT PERSONALITZAT

En el cas de trobar alguna alteració anòmala en les proves de detecció precoç del càncer de còlon i recte, es plantejarà un tractament immediat adaptat al cas i al pacient. El tractament del càncer de còlon i recte es pot realitzar endoscòpicament si es detecta a temps, tot i que sovint és quirúrgic, i la cirurgia que es realitzi ha de complir una sèrie principis per garantir una resecció curativa. El que s'anomena resecció oncològica adequada.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DEL CÀNCER DE CÒLON I RECTE

En què consisteix el diagnòstic precoç del càncer de còlon i recte?

El diagnòstic precoç del càncer de còlon i recte consisteix en una sèrie de proves per a detectar de forma prematura possibles lesions premalignes (pòlips) a l'intestí gros. El procés s'inicia amb una visita amb el gastroenteròleg, que li realitzarà una història clínica completa, una anamnesi, li preguntarà pels seus antecedents familiars i decidirà si cal dur a terme un estudi genètic per detecció de risc de càncer. En una segona visita, es realitzarà la colonoscòpia o, de ser necessari, es realitzarà el test genètic corresponent. Un cop es tingui el resultat de la colonoscòpia, es farà la darrera visita. Depenent dels resultats, el gastroenteròleg li farà una recomanació preventiva de seguretat i seguiment o, de ser necessari, li indicarà quins són els següents passos per al tractament. 

· 1ª Visita - Història clínica, anamnesi i antecedents

· 2ª Visita - Proves de diagnòstic precoç del càncer colorectal - Colonoscòpia

· 3ª Visita - Recomanació preventiva de seguretat segons els resultats

* En la primera visita, el gastroenteròleg podria racomanar un estudi genètic de detecció del risc de càncer que es realitzaria en una altra visita. 


Proves per detectar el càncer de còlon i recte

Colonoscòpia proba càncer colorectal

Colonoscòpia

La colonoscòpia consisteix en l'exploració del revestiment de l'intestí gruixut (còlon) mitjançant un tub prim i flexible a través de l'anus. Permet detectar de forma segura i precisa les lesions premalignes (pòlips) i poder extirpar-les, així com detectar un possible càncer colorectal. La prova es fa sota sedació anestèsica, controlada per un professional d'anestesiologia, cosa que fa que sigui indolora. A més, es fa ambulatòriament i, 15 o 20 min després de la colonoscòpia, podrà deixar l’Hospital i tornar casa. Comptant la preparació i la recuperació, triga entre dues i tres hores (la prova en sí dura uns 15 minuts) i s’aconsella anar acompanyat durant i després de la prova. 

PROVES I PREU A BARNACLÍNIC+

Necessita consell mèdic sobre el diagnòstic precoç de càncer de còlon i recte, però no es troba a Barcelona o no pot desplaçar-se? Si ho desitja, els nostres professionals l'atendran per vídeo conferència, sense moure’s de casa.

DEMANAR TELEVISITA

El diagnòstic precoç del càncer de còlon i recte en dades

· La incidència del càncer de còlon i recte se situa entre 20-34 casos per cada 100.000 habitants

· El càncer colorectal suposa un 41% del total de morts per càncers digestius en el món

· És la segona causa de mort per càncer, superada pel càncer de pulmó en l'home i la mama en la dona, amb una mortalitat global del 40-50%

· S'estima que >90% dels càncers de còlon i recte poden ser curats si es realitza un diagnòstic precoç, abans que la malaltia arribi a estadis avançats

· Un terç de les persones afectes de càncer de còlon i recte tenen un familiar proper

· La qualitat de la colonoscòpia està directament relacionada amb la seva eficàcia per diagnosticar i prevenir el càncer colorectal, especialment pel que fa a la Sindrome de Lynch

Tractament del càncer de còlon i recte

- Cirurgia del càncer de còlon i recte

- Quimioterapia

- Radioterapia

Professionals experts en el diagnòstic del càncer de còlon i recte