Blog de Traumatología Deportiva

Programar visita

Blog de Traumatología Deportiva

  1. 19 abril, 2018

    Causes de la lesió del manegot dels rotatoris

    Lesió del manegot dels rotatoris

    La lesió del manegot dels rotatoris pot ser deguda a un traumatisme a l’espatlla o a la degeneració /desgast progressiu del teixit del tendó. Els moviments repetitius per sobre del cap, l’aixecament d’objectes pesats durant un període prolongat i el tancament de l’espai per on passa el tendó (acromi i espai subacromial) poden provocar símptomes, irritar i arribar a danyar i trencar el tendó. Llegir més…