Blog de Patología de la pared abdominal

Programar visita

Blog de Patología de la pared abdominal

@barnaclinic
 1. 26 gener, 2022

  L’eventració: Què és? Quines són les seves causes i tractament?

  eventració - eventración

  Una eventració o hèrnia incisional és el resultat d’una mala cicatrització d’una incisió (tall) realitzada a la paret abdominal durant una intervenció quirúrgica. El resultat és un defecte (forat) en la mateixa per on pot sortir contingut abdominal (nanses intestinals) causant obstruccions, dolor i, en els casos més greus, necrosi intestinal.

  Llegir més…

 2. 27 setembre, 2019

  Infecció de la malla quirúrgica en cirurgia de la paret abdominal

  Infección de la malla quirúrgica

  Els resultats que s’obtenen en la reparació d’una hèrnia o un eventració de la paret abdominal són molt millors amb l’ús de malles quirúrgiques sintètiques (-plastias), que amb la sutura simple de l’orifici (-rafias). No obstant això, en tractar-se d’un material sintètic col·locat en el cos que actua com un cos estrany, de vegades, poden provocar complicacions. Una d’aquestes complicacions és la infecció de la malla quirúrgica (2-3%).

  Llegir més…

 3. 3 juliol, 2019

  Recidiva d’una eventració, cirurgia laparoscòpica i cirurgia robòtica

  Recidiva de una eventración

  Una eventració abdominal o hèrnia incisional es produeix davant d’una mala cicatrització després d’una cirurgia de la paret abdominal. Es tracta d’un defecte en forma de forat, a través del qual pot sortir contingut abdominal i causar nombroses complicacions, a més de dolor abdominal sever. S’anomena recidiva d’una eventració a la reaparició de la mateixa hèrnia incisional que, després d’una cirurgia que ha intentat ser curativa i duradora, ha tornat a produir-se.

  Llegir més…

 4. 8 abril, 2019

  La recidiva de l’hèrnia inguinal: Què és i com prevenir-la

  Recidiva de la hernia inguinal

  POST DEL DR. JUAN JOSÉ ESPERT

  Com ja hem explicat en altres entrades, el tractament de l’hèrnia inguinal és quirúrgic i la utilització d’una malla quirúrgica per corregir l’hèrnia, tècnica que s’anomena hernioplàstia, és la que s’obtine millors resultats. El concepte de recidiva de l’hèrnia inguinal fa referència a la possibilitat que aquesta hèrnia torni a aparèixer i que sigui necessària una nova cirurgia.

  Llegir més…

 5. 10 gener, 2019

  Dolor postoperatori crònic després de cirurgia d’hèrnia inguinal

  Dolor postoperatorio crónico

  POST DEL DR. JUAN JOSÉ ESPERT

  El dolor postoperatori crònic després d’una cirurgia de l’hèrnia inguinal (inguinodinia) és una entitat complexa de la qual l’origen, en molts casos, és difícil de diagnosticar. No obstant això, s’ha de tenir molt en compte, ja que la seva freqüència és més gran que la d’una recidiva (que torni a aparèixer l’hèrnia).
  Llegir més…

 6. 16 novembre, 2018

  Hèrnia paraestomal: Què és i com solucionar-la amb cirurgia

  hernia paraestomal - Hèrnia paraestomal

  post del dr. Juan José Estert - hernia paraestomal

  La realització d’una ostomia – exteriorització del tub digestiu (còlon, ili,…) a través d’un orifici que es realitza a la paret abdominal i la pell – segueix sent freqüent després de cirurgies en què estigui implicat l’aparell digestiu (tumors de recte molt baix, cirurgies urològiques, …). El mateix fet de realitzar un “orifici” a la paret abdominal fa que, amb el temps, aquest defecte a la paret es faci més gran i deixi passar, no solament la ostomia, sinó contingut intraabdominal constituint una hèrnia paraestomal. Llegir més…

 7. 14 setembre, 2018

  Tractament de l’eventració: Cirurgia oberta vs Laparoscòpica

  Tratamiento de la eventración - Tractament de l'eventració

  La cirurgia per al tractament de l’eventració o hèrnia incisional pot ser oberta o laparoscòpica. Cadascuna d’aquestes tècniques té els seus avantatges i inconvenients o limitacions. En el post d’avui intentarem explicar els punts forts i febles de cada tècnica i què portarà al metge especialista a escollir una o altra.

  Llegir més…

 8. 7 juliol, 2018

  Hèrnia umbilical: causes, símptomes, complicacions i tractament

  Hernia umbilical en adultos, hernia en el ombligo, operación de hernia

  L’hèrnia umbilical és l’hèrnia de paret abdominal més freqüent. Com totes les hèrnies, consisteix en la sortida de contingut intraabdominal, recobert de membrana peritoneal, a través d’un orifici a la paret abdominal. En aquest cas, com el seu nom indica, per un orifici a través del melic.

  Llegir més…

 9. 12 juny, 2018

  Tipus i característiques de malles per a cirurgia de la paret abdominal

  Un cop demostrat que amb la utilització de malles per a cirurgia de la paret abdominal s’obtenen resultats de curació molt superiors a la simple reparació de les hèrnies primàries o incisionals (eventració), és interessant fer certes consideracions sobre les característiques de la malla i les repercussions que pot tenir el seu ús per als pacients. Llegir més…

 10. 28 febrer, 2018

  Hèrnia inguinal: tractament (la malla quirúrgica), dolor postoperatori i recidiva

  Recidiva de la hernia inguinal

  Després del diagnòstic d’una hèrnia inguinal simptomàtica el tractament adequat passa per la correcció quirúrgica. En aquest sentit, fa anys que s’ha demostrat que la col·locació d’una malla quirúrgica és la millor opció. Amb la malla s’obtenen resultats molt superiors a la sutura simple del defecte herniari, a més d’una menor necessitat de reaparició per recidiva de la mateixa hèrnia.
  Llegir més…