Blog de Patología de la pared abdominal

Programar visita

Blog de Patología de la pared abdominal

@barnaclinic

26 January, 2018

La eventració: Què és? Quines són les seves causes i tractament?

eventració - eventración

Una eventració o hèrnia incisional és el resultat d’una mala cicatrització d’una incisió (tall) realitzada a la paret abdominal durant una intervenció quirúrgica. El resultat és un defecte (forat) en la mateixa per on pot sortir contingut abdominal (nanses intestinals) causant obstruccions, dolor i, en els casos més greus, necrosi intestinal.

CAUSES DE L’EVENTRACIÓ

Hi ha diverses causes de l’eventració i poden dependre del pacient, de la pròpia intervenció quirúrgica, o del cirurgià.

Pel que fa al pacient, hi ha circumstàncies que poden dificultar la correcta cicatrització de la ferida quirúrgica: obesitat , mala nutrició , dèficits d’alguna vitamina, malalties del col·lagen (proteïna encarregada de “fabricar” la cicatriu), tractaments amb corticoides i immunosupressors, …

Pel que fa a la pròpia intervenció quirúrgica, es poden donar complicacions que afectin al tancament adequat i a la posterior cicatrització de la ferida: infecció de la ferida per cirurgies contaminades, defecte de la paret i un tancament amb tensió excessiva a les vores, …

El factor més important relacionat amb una bona cicatrització d’una ferida quirúrgica és el tancament adequat d’aquesta incisió per part del cirurgià. El que s’anomena una BONA TÈCNICA de tancament de la paret abdominal. Hi ha un consens mèdic científic de com s’ha de dur a terme aquesta tècnica ideal de tancament per minimitzar al màxim el desenvolupament posterior d’una eventració.

VOL PARLAR AMB EL DR. JUAN JOSÉ ESPERT?

M’INTERESSA

LA EVENTRACIÓ, UN PROBLEMA GREU I COMÚ

La eventració és un problema molt greu. En diversos articles publicats s’estima que fins a un terç de les intervencions quirúrgiques en què es realitza una incisió a la paret abdominal presenten eventracions posteriorment.

“Fins a un terç de les intervencions quirúrgiques en què es realitza una incisió a la paret abdominal presenten eventracions”

Dr. Juan José Espert Ibañez

Ni tan sols la cirurgia laparoscòpica es lliura d’aquest problema ja que, encara que es realitzen incisions molt més petites, la freqüència de eventració es situa al voltant del 15%.

TRACTAMENT DE L’EVENTRACIÓ

El tractament de l’eventració és quirúrgic. Sabem que, com més cirurgies es duguin a terme, PITJORS són els resultats. D’aquí la importància de dur a terme una cirurgia adequada i duradora, realitzada per un cirurgià expert i en un centre de referència.

La popularització de l’ús de malles quirúrgiques (pròtesis) per tractar de forma més duradora o definitiva aquest problema, ha suposat un avanç molt important. La majoria de la comunitat científica considera necessari el seu ús perquè els seus avantatges (molt millors resultats) superen de llarg els seus inconvenients (molèsties per cos estrany, infecció).

L’altre factor important que ha millorat els resultats, ha estat la dedicació d’un grup de cirurgians a desenvolupar noves, variades, i millors tècniques quirúrgiques en el tractament de l’eventració a la paret abdominal, sobretot en els últims 15-20 anys . A això s’ha afegit la cirurgia laparoscòpica com una altra tècnica molt útil en certs grups de pacients.

LA IMPORTÀNCIA DE UN BON CIRURGIÀ PER TRACTAR L’EVENTRACIÓ

Per aquestes raons; la seva elevada incidència, la seva dificultat tècnica, i la necessitat d’un coneixement precís i actualitzat d’anatomia i noves tècniques quirúrgiques, és FONAMENTAL TRIAR UN CIRURGIÀ DEDICAT A LA PARET ABDOMINAL pel tractament de l’eventració primària o que hagi estat operada en diverses ocasions (recidivada). És crucial per aconseguir els millors resultats.


VOL CONTACTAR AMB EL DR. JUAN JOSÉ ESPERT?

DEMANAR CITA

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella