Blog de Patología de la pared abdominal

Programar visita

Blog de Patología de la pared abdominal

@barnaclinic

26 gener, 2022

L’eventració: Què és? Quines són les seves causes i tractament?

eventració - eventración

Una eventració o hèrnia incisional és el resultat d’una mala cicatrització d’una incisió (tall) realitzada a la paret abdominal durant una intervenció quirúrgica. El resultat és un defecte (forat) en la mateixa per on pot sortir contingut abdominal (nanses intestinals) causant obstruccions, dolor i, en els casos més greus, necrosi intestinal.

CAUSES DE L’EVENTRACIÓ

Hi ha diverses causes de l’eventració i poden dependre del pacient, de la pròpia intervenció quirúrgica, o del cirurgià.

Pel que fa al pacient, hi ha circumstàncies que poden dificultar la correcta cicatrització de la ferida quirúrgica: obesitat , mala nutrició , dèficits d’alguna vitamina, malalties del col·lagen (proteïna encarregada de “fabricar” la cicatriu), tractaments amb corticoides i immunosupressors, …

Pel que fa a la pròpia intervenció quirúrgica, es poden donar complicacions que afectin al tancament adequat i a la posterior cicatrització de la ferida: infecció de la ferida per cirurgies contaminades, defecte de la paret i un tancament amb tensió excessiva a les vores, …

El factor més important relacionat amb una bona cicatrització d’una ferida quirúrgica és el tancament adequat d’aquesta incisió per part del cirurgià. El que s’anomena una BONA TÈCNICA de tancament de la paret abdominal. Hi ha un consens mèdic científic de com s’ha de dur a terme aquesta tècnica ideal de tancament per minimitzar al màxim el desenvolupament posterior d’una eventració.

VOLS CONTACTAR AMB EL DR. JUAN JOSÉ ESPERT?

M’INTERESSA

L’EVENTRACIÓ, UN PROBLEMA GREU I COMÚ

La eventració és un problema molt greu. En diversos articles publicats s’estima que fins a un terç de les intervencions quirúrgiques en què es realitza una incisió a la paret abdominal presenten eventracions posteriorment.

“Fins a un terç de les intervencions quirúrgiques en què es realitza una incisió a la paret abdominal presenten eventracions”

Dr. Juan José Espert Ibañez

Ni tan sols la cirurgia laparoscòpica es lliura d’aquest problema ja que, encara que es realitzen incisions molt més petites, la freqüència de eventració es situa al voltant del 15%.


TRACTAMENT DE L’EVENTRACIÓ

El tractament de l’eventració és quirúrgic. Sabem que, com més cirurgies es duguin a terme, PITJORS són els resultats. D’aquí la importància de dur a terme una cirurgia adequada i duradora, realitzada per un cirurgià expert i en un centre de referència.

La popularització de l’ús de malles quirúrgiques (pròtesis) per tractar de forma més duradora o definitiva aquest problema, ha suposat un avanç molt important. La majoria de la comunitat científica considera necessari el seu ús perquè els seus avantatges (molt millors resultats) superen de llarg els seus inconvenients (molèsties per cos estrany, infecció).

L’altre factor important que ha millorat els resultats, ha estat la dedicació d’un grup de cirurgians a desenvolupar noves, variades, i millors tècniques quirúrgiques en el tractament de l’eventració a la paret abdominal, sobretot en els últims 15-20 anys . A això s’ha afegit la cirurgia laparoscòpica com una altra tècnica molt útil en certs grups de pacients.

CIRURGIA DE L’EVENTRACIÓ: OBERTA VS LAPAROSCÒPICA

La cirurgia per al tractament de l’eventració o hèrnia incisional pot ser oberta o laparoscòpica. Cadascuna d’aquestes tècniques té els seus avantatges i inconvenients o limitacions. En el post d’avui intentarem explicar els punts forts i febles de cada tècnica i què portarà al metge especialista a escollir una o altra.

Tot i que està molt més estesa la reparació de l’eventració mitjançant cirurgia oberta, la cirurgia laparoscòpica té els seus avantatges i pot estar més indicada en determinats casos. Vegem quins són els avantatges de cada tècnica:

La eventroplastia laparoscòpica presenta molts avantatges per al pacient, sobretot pel que fa al postoperatori. Aquesta tècnica ofereix una recuperació postoperatòria més ràpida, no presenta complicacions de la ferida quirúrgica (les incisions són molt petites), i prevé la infecció de la malla quirúrgica.

“La eventroplastia laparoscòpica ofereix una recuperació postoperatòria més ràpida, no presenta complicacions de la ferida quirúrgica i prevé la infecció de la malla quirúrgica”

Dr. Juan José Espert

En la major part de casos d’eventració, no es tanca l’orifici de l’hèrnia ja que la malla actua com un pegat. Així doncs, quan es realitza una cirurgia oberta per al seu tractament, no es reconstrueix la paret abdominal, quelcom de molt important per a la seva adequada funcionalitat.

“Quan es tracta l’eventració mitjançant cirurgia oberta no es reconstrueix la paret abdominal, quelcom de molt important per a la seva adequada funcionalitat”

Dr. Juan José Espert

La millor opció? Depèn de cada cas

El més adequat consisteix a seleccionar de la millor tècnica per a cada cas. S’ha de tenir en compte una sèrie de variables que faran adequada un tipus de cirurgia o un altre depenent del pacient. Les variables que portaran a que el metge especialista esculli una tècnica quirúrgica o una altra per al tractament de l’eventració són: El diàmetre de l’orifici de l’eventració, les cirurgies prèvies, l’índex de massa corporal o les activitats físiques habituals.

LA IMPORTÀNCIA DE UN BON CIRURGIÀ PER TRACTAR L’EVENTRACIÓ

Per aquestes raons; la seva elevada incidència, la seva dificultat tècnica, i la necessitat d’un coneixement precís i actualitzat d’anatomia i noves tècniques quirúrgiques, és FONAMENTAL TRIAR UN CIRURGIÀ DEDICAT A LA PARET ABDOMINAL pel tractament de l’eventració primària o que hagi estat operada en diverses ocasions (recidivada). És crucial per aconseguir els millors resultats.

Recidiva d’una eventració

S’anomena recidiva d’una eventració a la reaparició de la mateixa hèrnia incisional que, després d’una cirurgia que ha intentat ser curativa i duradora, ha tornat a produir-se. Quan s’avalua preoperatòriament una recidiva d’una eventració, el fet que ja s’hagi operat prèviament fa que es consideri (entre altres factors) un eventració complexa. Per obtenir els millors resultats en el tractament d’una eventració recidiva complexa, s’haurà de realitzar una nova cirurgia, diferent a la que s’hagi practicat anteriorment.

“Per obtenir el millor resultat en el tractament d’una recidiva d’una eventració, s’ha de realitzar una cirurgia diferent a la practicada anteriorment”

Dr. Juan José Espert

Com puc evitar la recidiva d’una eventració?

Avui en dia, cap tècnica quirúrgica assegura una curació definitiva d’una hèrnia incisional . Així doncs, sempre es pot produir una recidiva d’una eventració. No obstant això, tenir a disposició la tecnologia necessària i conèixer i poder aplicar diverses tècniques quirúrgiques, millora els resultats en grups especialitzats com el nostre.

Utilitzar diverses tècniques de cirurgia oberta, o combinar-les, així com el paper que pot exercir la cirurgia laparoscòpica en casos de recidiva d’una eventració, és fonamental per intentar aproximar el màxim possible la recaiguda al 0%. 

Tractament de la recidiva d’una eventració

La cirurgia laparoscòpica, utilitzada com a primera opció o com a solució després del fracàs de la cirurgia oberta, té algunes limitacions. Així doncs, no serà la tècnica d’elecció davant eventracions de grans dimensions en el seu diàmetre trasverso, ni per al tancament de la línia mitjana (orifici herniari), ni per a la col·locació d’una malla intraabdominal, entre d’altres.

La cirurgia robòtica està començant a ser utilitzada per grups experts per al tractament de recidives d’una eventració. Aquest tipus de tècnica quirúrgica supera la limitacions de la cirurgia laparoscòpica i es convertirà en els propers anys en una eina terapèutica fonamental en el tractament de la recaiguda d’una hèrnia incisional. La progressiva aparició de “robots” quirúrgics de menor grandària (més manejables dins d’un quiròfan), més “intel·ligents” i més econòmics, aconseguirà generalitzar el seu ús i millorar els resultats en el tractament de la recidiva d’una eventració, com ha succeït amb altres patologies quirúrgiques.

“La cirurgia robòtica es convertirà en una eina fonamental per al tractament de la rediciva de l’eventració, ja que supera les limitacions de les tècniques laparoscòpiques”

Dr. Juan José Espert


VOLS CONTACTAR AMB EL DR. JUAN JOSÉ ESPERT?

DEMANAR CITA | SOL·LICITAR TELEVISITA

Be Sociable, Share!

    Escriu un comentari

    Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella