Blog barnaclínic


25 març, 2021

El Grup Hospital Clínic, pioner i referent en cirurgia robòtica

Major precisió en la cirurgia i menors riscos i complicacions durant les intervencions es tradueixen en millors resultats per als pacients. Això és el que aporta la cirurgia robòtica, un dels grans avenços que el desenvolupament tecnològic ha permès en els últims anys en la medicina. Un dels centres que més decididament ha apostat per aquest tipus de cirurgia és el Grup Hospital Clínicbarnaclínic+.

Els enfocaments mínimament invasius són els que dominen en la cirurgia i l’ús de robots ha permès un important salt qualitatiu pel que fa a les seves possibilitats. Si en el seu dia la cirurgia laparoscòpica ja va suposar un important pas endavant en una nova forma de fer cirurgia. Ara, amb la incorporació de la cirurgia robòtica és possible fer intervencions cada vegada més precises i reduint al mínim els errors humans.

Sis anys de la primera cirurgia robòtica

Va ser al gener de 2015 quan el Grup Hospital Clínic va dur a terme la seva primera cirurgia robòtica i des de llavors s’ha convertit en un centre de referència pel que fa a aquest tipus d’intervencions. Aquest mateix any, els doctors Antonio de Lacy i Antonio Alcaraz van realitzar les primeres cirurgies robòtiques a barnaclínic+. Per a la Dra. Noemí Pou, directora de l’Àrea Quirúrgica de l’Hospital Clínic “la clara aposta per la cirurgia robòtica consolida al Clínic com a hospital de referència en aquest tipus de cirurgia, centrada en la millora dels pacients i en proporcionar la millor tecnologia als professionals per desenvolupar la seva feina”.

Quin és el futur de la cirurgia robòtica?

La utilització de robots durant les intervencions quirúrgiques està permetent en l’actualitat realitzar cada vegada operacions més complexes, impossibles amb altres abordatges. I s’està fent amb menys complicacions i més precisió, però les opcions que ofereix aquest abordatge ofereixen encara molt més camp per explorar, com explica el Dr. Antonio de Lacy, el cirurgià digestiu de barnaclínic+, que dirigeix el Servei de Cirurgia Gastrointestinal de l’Hospital Clínic, és un dels professionals que més decididament aposta per aquest nou enfocament.

“Estem encara en els inicis de la cirurgia robòtica. En aquest moment estem treballant a través d’una plataforma, AIS Channel, en la qual és partícep l’Hospital Clínic, per millorar la comunicació entre el robot i el cirurgià. Estem enviant milions d’imatges perquè en un futur s’avanci en camps com la cirurgia en remot i altres aplicacions. I això ho veurem en un termini de no més de cinc anys “, comenta el Dr. Antonio de Lacy. El Dr. Antonio Alcaraz, que dirigeix el servei d’Urologia i és referent mundial en l’ús de la cirurgia robòtica en trasplantament renal també és optimista en aquest sentit. “La cirurgia evolucionarà cap a tècniques cada vegada menys invasives, però sense perdre la precisió i això és el que aporta la cirurgia robòtica”.

Dr. Antonio Alcaraz - Cirugía Robótica“La cirurgia evolucionarà cap a tècniques cada vegada menys invasives, però sense perdre la precisió i això és el que aporta la cirurgia robòtica”

Dr. Antonio Alcaraz

Àmplia varietat d’opcions quirúrgiques

En l’actualitat el centre compta amb dos robots Da Vinci® que s’empren en la majoria de les cirurgies, a què se li ha afegit recentment un nou robot ROSA® per cirurgies de pròtesi de genoll. A més, es disposa de dos consoles d’entrenament per a la formació dels cirurgians residents.

Tot aquest equipament ha servit perquè any rere any s’ampliïn les opcions en què emprar la cirurgia robòtica. L’any 2020 es va aconseguir un rècord d’aquest tipus de cirurgies, amb un total de 406 intervencions i que va suposar un increment de més de 74% pel que fa a l’any 2018, mostrant clarament com aquest enfocament de la cirurgia està sent cada vegada més important . I tot això malgrat les dificultats que va suposar la pandèmia de la covid-19.

Al Grup Hospital Clínic i, concretament a barnaclínic+, ara mateix es realitzen intervencions en les àrees d’urologia, gastrointestinal, cardiovascular, cirurgia toràcica, ginecologia i neurocirurgia. Però a més s’està treballant per seguir incorporant noves àrees i en aquest sentit s’emmarca la recent incorporació del robot ROSA® per realitzar pròtesis de genoll, en línia amb l’aposta per la cirurgia robòtica de el Grup Hospital Clínic.

La urologia, el camp més destacat en cirurgia robòtica

Les primeres intervencions de cirurgia robòtica que es van realitzar en el Grup Hospital Clínic van ser precisament en el camp de la urologia. En l’actualitat el 60% de les cirurgies robòtiques són d’aquest camp. La intervenció més practicada en l’últim any ha estat la prostatectomia radical, una cirurgia que s’utilitza per extirpar tota la glàndula prostàtica i alguns teixits al voltant d’aquesta, que es realitza principalment per tal de tractar el càncer de pròstata. En total en el Grup Hospital Clínic es van realitzar 650 operacions des que es va començar amb elles fa ja sis anys.

La cirurgia robòtica per a la prostatectomia radical permet preservar una major quantitat de teixit, ofereix millor visió al cirurgià i redueix el marge d’error. Tot això serveix per aconseguir una millora en els indicadors relatius a la impotència i la incontinència.

Les altres dues intervencions més comuns que es realitzen són les cistectomies, en les quals el cirurgià extreu la bufeta del pacient i posteriorment realitza una derivació urinària que permeti una nova forma d’emmagatzemar orina i eliminar-la del cos, i els trasplantaments renals. Així mateix, a principis d’octubre de 2020 es va realitzar el primer trasplantament d’úter a Espanya i que parcialment es va realitzar amb cirurgia robòtica.

Cirurgia robòtica al trasplantament renal

Pel que fa als trasplantaments renals, el 2022 el Clínic va aconseguir la fita dels 200 trasplantaments de ronyó en un any; dels quals un gran nombre es van realitzar mitjançant cirurgia robòtica. De fet, el 2021, el Clínic es va convertir en el primer hospital d’Espanya a assolir els 1.000 trasplantaments de ronyó de donant viu. I d’aquests 1.000, 110 es van fer mitjançant cirurgia robòtica. Fins aquell moment, el Clínic havia dut a terme més de 5.000 de qualsevol tipus.

L’ús de cirurgia robòtica per fer el trasplantament renal ofereix múltiples avantatges per al pacient i per als professionals. Si bé s’utilitza el mateix temps per fer la intervenció que amb la cirurgia oberta convencional, limita considerablement les complicacions i ofereix una millor i més ràpida recuperació al pacient. Ho explica millor la Dra. Mireia Musquera, uròloga especialista en uro-oncologia i responsable de trasplantament renal, que assenyala com l’ús de la cirurgia robòtica ha permès millorar els resultats funcionals i oncològics, així com reduir la morbiditat. “La possibilitat de magnificar l’òptica, l’ús de la visió 3D i instruments amb una major mobilitat fan que sigui possible disseccionar teixits d’una manera molt més precisa que amb la laparoscòpia”. La possibilitat de realitzar les intervencions de manera intracorpórea permet també reduir les incisions, redundant això en reduir el risc d’hemorràgies i d’infeccions a la paret abdominal quan es realitzen trasplantaments renals.

Dra. Mireia Musquera - Cirugía Robótica en urología“La cirurgia robòtica permet disseccionar teixits d’una manera molt més precisa que amb la laparoscòpia”

Dra. Mireia Musquera

Importants aplicacions en el Servei de Cirurgia Gastrointestinal

En el Servei de Cirurgia Gastrointesntinal que dirigeix el Dr. Antonio de Lacy principalment s’ha implementat l’ús de robots a la cirurgia colorectal i en la cirurgia bariàtrica. L’eliminació de la tremolor i la possibilitat de l’ús d’instruments multi-articulats que faciliten maniobres complexes que serien difícils de realitzar amb instruments laparoscòpics són les dues principals millores que la cirurgia robòtica aporta en aquesta àrea.

Dins de la cirurgia colorectal, l’ús principal és per al tractament del càncer. El seu ús permet una dissecció millor i més acurada dels vasos sanguinis involucrats, facilita maniobres que poden ser anatòmicament complexes i facilita les maniobres de dissecció en pacients complicats, amb pelvis estreta o amb tumors voluminosos, ajudant a una millor dissecció i mobilització del recte. Aquestes cirurgies estan dirigides per la Dra. Raquel Bravo i la Dra. Ana Otero.

Pel que fa a la cirurgia bariàtrica, l’ús de plataformes robòtiques dóna un clar benefici a la millora tant de l’ergonomia com de la precisió de les maniobres durant les intervencions. Els resultats de la cirurgia bariàtrica assistida per robot reflecteixen que aquest enfocament s’associa amb una taxa més baixa de complicacions greus, menor estada mitjana i menor mortalitat fonamentalment en pacients super obesos. D’altra banda, el seu ús permet i facilita la realització de les tècniques més complexes com les diferents modalitats de bypass bilio-pancreàtic o cirurgia de revisió. Aquest tipus de cirurgia robòtica són dirigides pel Dr. JM. Balibrea.

Cirurgia ginecològica i la importància de la precisió

Una altra de les àrees on la cirurgia robòtica està aportant un gran valor és el de la cirurgia ginecològica. Per a la Dra. Berta Díaz-Feijoo, del Servei de Ginecologia que dirigeix el Dr. Francesc Carmona, “l’ús de robots ens permet realitzar una cirurgia d’alta precisió. Això és fonamental en algunes intervencions que realitzem, com ara el trasplantament d’úter.

Dr. Francisco Carmona - Cirugía Robótica en ginecología“La cirurgia robòtica ens permet realitzar una cirurgia ginecològica d’alta precisió. Això és fonamental en algunes intervencions que realitzem, com ara el trasplantament d’úter ”

Dr. Francesc Carmona

Entre les intervencions més freqüents que es realitzen en aquesta àrea mitjançant cirurgia robòtica estan la histerectomia radical, en la qual el cirurgià extreu l’úter, el coll de l’úter, les trompes de Falopi, els ovaris, una part de la vagina i els ganglis limfàtics circumdants i que és una intervenció que s’empra en el tractament del càncer ginecològic, i la cirurgia d’endometri.

Cal tenir en compte que prop del 40% dels casos de càncer d’endometri estan relacionats amb l’obesitat. És precisament en aquests casos en què l’ús de robots pot oferir importants avantatges, per a una millor visualització i precisió dels moviments dels instruments robòtics, entre d’altres.

Un any de la primera cirurgia robòtica en el Servei de Cirurgia Cardiovascular

El primer centre a Espanya en realitzar cirurgia robòtica cardíaca ha estat precisament l’Hospital Clínic. En aquest cas aquest abordatge permet ara realitzar intervencions que abans requerien una cirurgia oberta molt agressiva, per la qual cosa s’amplia enormement el tipus de pacients que poden ser operats. Amb la cirurgia robòtica, al no ser necessari obrir el tòrax, es disminueix enormement el nivell d’agressió quirúrgica. Això vol dir també menor dolor per al pacient en el postoperatori, millors resultats estètics, menys complicacions i una recuperació més ràpida.

Les intervencions més freqüents que es realitzen són la reparació i substitució de la vàlvula mitral, la reparació de la vàlvula tricúspide i la reparació de la comunicació interauricular (una cardiopatia congènita). També ha començat a utilitzar-se aquest tipus de cirurgia per tractar casos de revascularització amb bypass coronari.

Per al Dr. Daniel Pereda, cirurgià del Servei de Cirurgia Cardiovascular “estem molt satisfets amb el programa, hem complert totes les nostres expectatives per a aquests primers anys de funcionament i tenim dades clares que amb aquest tipus d’intervencions reduïm l’estada mitjana d’una manera molt marcada”. En concret, en la reparació de vàlvules mitrals dels pacients se’n van a casa de mitjana gairebé quatre dies abans, el que suposa una reducció del 35% en l’estada mitjana.

Dr. Daniel Pereda“Estem molt satisfets amb el programa de cirurgia robòtica, hem complert totes les nostres expectatives. Tenim dades clares que amb aquest tipus d’intervencions reduïm l’estada mitjana d’una manera molt marcada”

Dr. Daniel Pereda

Noves aplicacions: cirurgia toràcica i pròtesis de genoll

El Servei de Cirurgia Toràcica, dirigit pel Dr. Laureano Molins, va començar la cirurgia robòtica toràcica al gener de 2021. Les operacions que practiquen són lobectomies pulmonars -un procediment quirúrgic per a extirpar un dels lòbuls dels pulmons i que se sol realitzar després del diagnòstic d’un càncer de pulmó en estat inicial, permetent preservar la resta del pulmó sa-, limfadenectomies mediastinales – en el qual es dissecciona i s’extirpen els ganglis de drenatge limfàtic d’un òrgan que es pugui veure afectat per l’extensió d’una malaltia tumoral- i reseccions de quists i tumors mediastinos -aquell que es forma a la cavitat entre l’estèrnum i la columna vertebral i els dos pulmons-.

Els avantatges de la cirurgia robòtica en el camp de la cirurgia toràcica són la millor vista de camp quirúrgic 3D i l’eliminació de la tremolor, el que permet una cirurgia més precisa amb menys complicacions. A més, el bon sistema de fixació dels braços del robot, fa que romanguin en una direcció sense lesionar els nervis intercostals, el que fa que el dolor postoperatori, freqüent en la cirurgia toràcica, disminueixi. L’estada mitjana dels pacients pot reduir-se per aquestes dues raons.

Els avantatges de la cirurgia robòtica en el camp de la cirurgia toràcica són la millor vista de camp quirúrgic 3D i l’eliminació de la tremolor, el que permet una cirurgia més precisa amb menys complicacions

Per la seva banda, el Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, dirigit pel Dr. Pere Torner, va iniciar cirurgies robòtiques de genoll al desembre de 2020. L’inici d’aquest tipus de cirurgies robòtiques permet, entre d’altres, quantificar millor els paràmetres de la cirurgia , ser més precís amb la mida i tipus de pròtesi i una major precisió en els talls de tíbia, fèmur i tensió dels lligaments. En resum, la cirurgia robòtica permet que tot el procés sigui molt més precís i, sobretot, una cirurgia més personalitzada, adaptada a les necessitats particulars de cada pacient. En aquest tipus de cirurgia s’utilitza el robot de Zimmer®, ROSA® (Assistent Quirúrgic Robòtic).

Resecció de tumors de cap i coll més precises

Un altre camp en el qual s’està començant a aplicar la cirurgia robòtica és el de la Otorinolaringologia. En concret, aquest abordatge s’està començant a utilitzar des de maig de 2021 en el Tractament transoral mínimament invasiu dels tumors de cap i coll, que representen el sisè tipus de càncer quant a nombre de nous casos a nivell mundial, i que dirigeixen la Dra. Isabel Vilaseca i el Dr. Francesc Xavier Avilés.

El Grup Hospital Clínic és un Referent a l’abordatge transoral d’aquests tumors, havent tractat a més de 1.500 pacients amb microcirurgia làser en els últims 20 anys. Aquest tipus d’intervenció consisteixen en la introducció de tres tubs de plàstic o troca a la part posterior del llavi inferior. A través d’ells el cirurgià genera un espai per sota de la pell de coll per accedir a l’orofaringe, la part de la gola just darrera de la boca que comença on acaba la cavitat oral.

Gràcies a aquest tipus d’abordatge no es necessari realitzar una traqueotomia per poder accedir de forma directa a la via respiratòria, amb el qual s’aconsegueix una recuperació més ràpida del pacient i menys complicacions. L’abordatge amb la plataforma robòtica da Vinci permet que ara millor aquest accés i així mateix aconseguir una resecció més precisa dels tumors.

Neurocirurgia robòtica, moltes opcions de futur

El Servei de Neurocirurgia, dirigit pel Dr. Joaquim Enseñat, compta amb tecnologia robòtica d’avantguarda per desenvolupar una cirurgia més precisa i segura. En concret, els quiròfans estan equipats amb equips intraoperatòries d’imatge i neuronavegació que permeten obtenir imatges en temps real de camp quirúrgic.

D’aquesta forma és possible verificar la col·locació precisa i segura d’elèctrodes d’estimulació cerebral profunda en trastorns del moviment, neuropsiquiatria i cirurgia d’epilèpsia. Es tracta aquesta d’una eina que ha revolucionat en gran mesura els procediments que es realitzen fins a la data, permetent una cirurgia més precisa, segura i còmoda per als pacients. En el camp de la cirurgia espinal, també es garanteix una cirurgia més segura i precisa. Finalment, la patologia vascular cerebral també es beneficia d’aquesta tecnologia, a través de la visualització intraoperatòria de lesions cerebrals vasculars i permetent la verificació intraoperatòria d’un tractament correcte de les mateixes.

El braç robòtic AutoGuide® d’última generació és un excel·lent assistent per a la implantació d’elèctrodes cerebrals profunds per assegurar una implantació més precisa, el que resulta en una major eficàcia del procediment. Al mateix temps, la Plataforma de Visualització Digital Híbrida Robòtica – Kinevo® permet dur a terme operacions de neurocirurgia mínimament invasiva i optimitzar tant el temps de la intervenció com la seva precisió, el que és un gran benefici per als pacients. És un microscopi quirúrgic que proporciona una major definició d’estructures neuronals, tant cerebrals com de columna vertebral i nervis perifèrics, així com una millora en la precisió de la cirurgia en aquests pacients.


VOL CONTACTAR AMB ELS NOSTRES PROFESSIONALS EXPERTS EN CIRURGIA ROBÒTICA?

DEMANAR CITA  | SOL·LICITAR TELEVISITA

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella