Un dels avenços en cirurgia que s'ha difós i acceptat de forma més ràpida en els últims anys ha estat l'aplicació de les tècniques quirúrgiques laparoscòpiques.

L'Hospital Clínic ha estat pioner en l'aplicació de la cirurgia laparoscòpica en el tractament del càncer colorectal. Un estudi realitzat en el Servei de Cirurgia Gastrointestinal va ser la primera publicació amb alt nivell d'evidència científica que va demostrar els avantatges de la cirurgia laparoscòpica enfront de la cirurgia convencional en el tractament del càncer de còlon.

Això ha fet que sigui considerat Centre de Referència tant en l'àmbit nacional com internacional en l'aplicació de la tècnica laparoscòpica, ja sigui en el tractament del càncer colorectal com en la realització de cursos de formació per a cirurgians d'arreu del món.
 

Definición

La tècnica laparoscópica ha suposat un canvi radical en la pràctica de la cirurgia ja que la publicació en la literatura mèdica de nombrosos treballs que comparen la cirurgia laparoscòpica i l'anomenada cirurgia oberta o convencional, demostren una sèrie d'avantatges en el període postoperatori dels pacients intervinguts per tècniques de cirurgia laparoscòpica, com són:

  • La desaparició de l'ili postoperatori.
  • El menor dolor i per tant la menor necessitat d'analgèsia.
  • El menor nombre de complicacions postoperatòries.
  • La menor alteració de la funció respiratòria.
  • Tot això comporta una molt més ràpida recuperació del pacient, a una menor estada hospitalària i una disminució del període de convalescència.

Encara que inicialment les tècniques laparoscòpiques es van acceptar com a tractament d'elecció dels càlculs a la vesícula biliar, de forma progressiva el seu ús s'ha estès al tractament de la major part de malalties que afecten a la cavitat abdominal. Els avenços tecnològics han permès que la cirurgia laparoscòpica s'apliqui al tractament de patologia de major complexitat, com les malalties del còlon i recte tant benignes com malignes.

La cirurgia colorectal per laparoscòpia ha de preservar els principis fonamentals de la cirurgia en aquesta àrea. En primer lloc, s'han de fer una sèrie de consideracions depenent del tipus de patologia a la qual s'apliqui aquesta tècnica. Així en els pacients amb malalties benignes, només s'han de considerar problemes tècnics, quant a la correcta exposició de la zona que es va a operar i conservar els principis en contra de la infecció. En canvi, quan anem a tractar un càncer, a més dels problemes tècnics abans esmentats, és fonamental el seguir rigorosament les bases d'una resecció oncològica.