Blog barnaclínic


29 novembre, 2022

El Clínic arriba a la fita dels 200 trasplantaments de ronyó en un any

Trasplantes renales en un año

El Clínic Barcelona és un centre de referència a Catalunya i Espanya pel que fa al trasplantament renal. Una mostra d’això és el nou rècord aconseguit aquest mateix novembre, quan la unitat ha aconseguit assolir els 200 trasplantaments de ronyó en un any. Aquesta xifra, que suposa una fita única a Catalunya, ha estat confirmada per l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) i s’ha aconseguit des del començament d’aquest any fins a l’actualitat.

El rècord de trasplantaments renals en un any, un treball en equip

Per poder aconseguir aquesta xifra record de 200 trasplantaments de ronyó en un any ha calgut un gran treball multidisciplinari en què han estat involucrats el Servei d’Urologia, a càrrec del Dr. Antonio Alcaraz, del Servei de Nefrologia, a càrrec del Dr. Esteban Poch, i de la Secció de Trasplantament renal, a càrrec del Dr. Fritz Diekmann. No s’ha d’oblidar tampoc la tasca important de tot el personal de l’hospital implicat com la Secció de Donació i Coordinació de Trasplantaments, el col·lectiu d’infermeria, TCAE, etc.

“Hem aconseguit una fita a la història del Clínic en haver arribat als 200 trasplantaments renals en un any per primera vegada. Estic orgullós de l’equip de cirurgians que dirigeixo, així com de la resta de professionals indispensables per poder fer una operació tan complexa com és un trasplantament renal. I és clar gràcies als donants i als propis pacients per la seva confiança en nosaltres”, va assenyalar el Dr. Antonio Alcaraz, cap del Servei d’Urologia i Trasplantament de Ronyó de l’Hospital Clínic i professional de barnaclínic+.En què consisteix el trasplantament de ronyó?

El trasplantament renal és un procediment quirúrgic en el qual s’implanta un ronyó sa, obtingut d’un donant viu o mort, a un pacient amb malaltia renal crònica terminal. L’extracció de l’òrgan pot ser mitjançant una incisió a nivell del melic o del baix ventre o, en el cas de les dones, mitjançant una incisió a la cúpula vaginal.L’ús de la cirurgia robòtica en els trasplantaments renals comporta nombrosos avantatges ja que, encara que es realitza al mateix temps que una cirurgia oberta, minimitza les complicacions, evita infeccions a la paret abdominal, l’aparició d’hèrnies, i afavoreix una ràpida recuperació del pacient trasplantat. La cirurgia robòtica en aquest tipus de trasplantaments ha permès introduir aquesta cirurgia, mínimament invasiva, en pacients fràgils amb insuficiència renal terminal.

Primera Secció de Trasplantament renal de Catalunya amb la certificació ISO 9001:2015

La Secció de Trasplantament renal del Clínic Barcelona no només ha aconseguit superar el rècord dels 200 trasplantaments de ronyó en un any, sinó que a més s’ha convertit en la primera de Catalunya en tenir la certificació ISO UNE-En ISO 9001:2015 per part d’AENOR.

El grup de treball ha estat format per especialistes en trasplantament renal dels serveis de Nefrologia i Urologia, especialistes de Cirurgia de pàncrees, especialistes en anestesiologia, infermeres i TCAE amb suport de la Direcció de Qualitat i Seguretat Clínica del Clínic Barcelona. Hi han participat també altres professionals del servei: administratives de les diferents àrees i gestores de la llista d’espera de trasplantament renal, psicòloga, treballadora social, dietista-nutricionista, personal de neteja, etc.

Acreditación trasplante renal

L’ICNU aposta per la qualitat assistencial, en línia amb la tradició de l’hospital, obtenint la primera certificació per la norma ISO 9001 a Hemodiàlisi (2013), posteriorment a Diàlisi Peritoneal (2016), i, recentment, amb l’acreditació ACERCA de la Consulta de Malaltia Renal Crònica. La certificació de la Secció de Trasplantament renal, amb una trajectòria de més de 50 anys, confirma aquesta posició a favor de la millora contínua.

“L’aposta per la qualitat sempre ha estat un dels pilars dels programes de trasplantament renal i pancreàtic del nostre hospital, i amb l’acreditació a la norma ISO 9001:2015 hem pogut fer un pas molt important per sistematitzar la millora contínua”, explica el Dr. Fritz Diekmann, cap de Secció de Trasplantament renal del Clínic Barcelona i professional de barnaclínic+.

Fritz Diekmann“L’aposta per la qualitat sempre ha estat un dels pilars dels programes de trasplantament renal i pancreàtic del nostre hospital, i amb l’acreditació a la norma ISO 9001:2015 hem pogut fer un pas molt important per sistematitzar la millora contínua”

Dr. Fritz Diekmann, cap de Secció de Trasplantament renal del Clínic Barcelona i professional de barnaclínic+

La Certificació de qualitat de la Secció de Trasplantament renal per la norma UNE-EN ISO 9001:2015 inclou en el seu àmbit tots els tipus de trasplantaments que es fan actualment: trasplantament renal de donant viu (compatible, incompatible i creuat), donant cadàver, combinat (reno-pancreàtic, hepatorenal i cor-ronyó) i trasplantament de pàncrees aïllat.


VOLS CONTACTAR AMB LA UNITAT DE TRASPLANTAMENT RENAL?

DEMANAR CITA PRESENCIALSOL·LICITAR TELEVISITA

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella