Blog de urología

Programar visita

Blog de urología

@barnaclinic

21 agost, 2018

Trasplantament renal: Què és, tipus i fases

trasplante renal

El trasplantament renal és un tractament quirúrgic en el qual s’implanta un ronyó sa, obtingut d’un donant viu o donant mort, a un pacient amb malaltia renal crònica terminal, per reemplaçar les funcions realitzades pel ronyó danyat i així evitar la realització de diàlisi.

ANATOMIA I FUNCIÓ DELS RONYONS

Els ronyons són uns òrgans que tenen forma de mongeta i mesuren uns 12 centímetres de llarg, es troben a banda i banda de la columna vertebral, en l’anomenada fossa lumbar, en posició retroperitoneal i protegits per les costelles. La funció d’aquests òrgans és la de depurar la sang i mantenir l’equilibri hidro-electrolític. A més, s’encarreguen de la síntesi d’hormones com l’eritropoetina.

TIPUS DE TRASPLANTAMENT RENAL

Podem classificar al trasplantament renal en funció del tipus de donant (viu o mort).

En el trasplantament renal de donant viu, el donant sol ser un familiar del pacient que desitja donar un ronyóAquest tipus de trasplantament presenta nombrosos avantatges ja que es realitza amb preparació prèvia tant del donant com del receptor i es programa la cirurgia de forma electiva, que permet minimitzar els riscos. A més, es pot dur a terme en pacients en pre-diàlisi, aconseguint millors resultats.

Com el seu nom indica, en el trasplantament renal de donant mort, el donant es troba sense vida. Hi ha diferents tipus de donant mort: el de mort encefàlica i el de mort per parada cardíaca. En aquest cas es tracta d’una cirurgia no programada. Generalment els pacients en llista per a trasplantament renal han de realitzar diàlisi, la durada del tractament substitutiu dependrà de les característiques del pacient: el grup sanguini i l’edat. El pacient haurà d’esperar per al trasplantament a què arribi el ronyó més adequat en una llista d’espera.

FASES DEL TRASPLANTAMENT RENAL

Abans del trasplantament

Tot candidat a trasplantament renal ha de ser visitat pels metges de l’equip de trasplantament: nefròleguròleg, coordinador de trasplantament i anestesista. Haurà de realitzar una sèrie de proves per confirmar la viabilitat de la cirurgia i la seva compatibilitat.

El dia del trasplantament

Si es tracta d’un trasplantament de donant viu, la cirurgia és programada. En aquest cas, el pacient ingressarà el dia abans de la mateixa.

Tant el donant com el receptor aniran a quiròfan de manera simultània i es realitzarà la intervenció en quiròfans contigus.

En el cas del trasplantament renal de donant mort, després de l’obtenció d’un potencial òrgan s’ha de confrontar amb els pacients en la llista d’espera i es seleccionarà al pacient més adequat en funció de la mateixa. El metge de guàrdia trucarà al pacient candidat que haurà d’acudir a l’hospital en el menor temps possible per poder realitzar la prova de compatibilitat (crosmatch) i procedir posteriorment a la intervenció.


TÈCNICA QUIRÚRGICA del trasplantament de ronyó

Durant la cirurgia, el cirurgià col·loca el nou ronyó a la part inferior de l’abdomen (generalment en el costat dret), a través d’una incisió en forma de pal de golf. Posteriorment, connecta l’artèria i la vena del ronyó als vasos ilíacs (gots que porten i recullen la sang de les cames) del receptor. A continuació, es realitza la connexió de l’urèter (conducte que porta l’orina) a la bufeta urinària.

Freqüentment el ronyó produeix orina de manera immediata, però en ocasions pot necessitar d’algunes setmanes per començar a funcionar, i fins i tot pot ser que es necessitin d’algunes sessions de diàlisi.


Després del trasplantament

Aquesta fase, que engloba el postoperatori, la recuperació i el seguiment, la abordarem en un altre post més endavant.


Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella