Blog de urología

Programar visita

Blog de urología

@barnaclinic
  1. 21 August, 2018

    Trasplantament renal: Què és, tipus i fases

    trasplante renal

    El trasplantament renal és un tractament quirúrgic en el qual s’implanta un ronyó sa, obtingut d’un donant viu o donant mort, a un pacient amb malaltia renal crònica terminal, per reemplaçar les funcions realitzades pel ronyó danyat i així evitar la realització de diàlisi.

    Leer más…