Diagnòstic de càncer de pròstata

|alt imatge principal|

QUÈ ÉS?

El càncer de pròstata és una malaltia molt freqüent. El càncer de pròstata afecta homes per sobre de 50 anys, especialment aquells que presenten familiars (pares o germans) amb la mateixa patologia o homes amb elevació del PSA (antigen prostàtic específic). Afortunadament, aquest tipus de càncer es pot curar si el diagnòstic es realitza de manera precoç.

Més informació...

EL MILLOR EQUIP DE DIAGNÒSTIC

A la Unitat d'Urologia i Men 's Health disposem d'uròlegs, radiòlegs i bioquímics molt reconeguts en el camp del diagnòstic del càncer de pròstata. Disposem de la moderna Ressonància Magnètica Nuclear 3T, una de les eines més poderoses i necessàries per al diagnòstic no invasiu del càncer de pròstata. A més, en els casos en què sigui necessària la biòpsia, el nostre equip de diagnòstic pot realitzar el procediment sota sedació per minimitzar l'impacte del procediment.