Blog de Patología de la pared abdominal

Programar visita

Blog de Patología de la pared abdominal

@barnaclinic

28 February, 2018

Opcions de tractament per l’hèrnia inguinal: La malla quirúrgica

Hernia inguinal - Malla quirúrgica

POST DEL DR. JUAN JOSÉ ESPERT

Després del diagnòstic d’una hèrnia inguinal simptomàtica el tractament adequat passa per la correcció quirúrgica. En aquest sentit, fa anys que s’ha demostrat que la col·locació d’una malla quirúrgica és la millor opció. Amb la malla s’obtenen resultats molt superiors a la sutura simple del defecte herniari, a més d’una menor necessitat de reaparició per recidiva de la mateixa hèrnia.

Com es col·loca la malla per al tractament de l’hèrnia inguinal?

Hi ha dues maneres de col·locar la malla quirúrgica per tapar el defecte herniari:

· Reparació per via anterior

La reparació per via anterior és la tècnica més estesa. Consisteix en adherir la malla (amb punts, cola, autofijables) al forat herniari pel lloc per on emergeix l’hèrnia inguinal. Es tracta d’una cirurgia oberta en la qual, després de practicar una incisió, es col·loca la malla entre plans musculars de l’engonal.

· Reparació per via posterior

La reparació per via posterior s’utilitza menys, però és una tècnica més fisiològica. En aquest cas, la malla es col·loca per sota dels músculs, allà on es genera l’hèrnia inguinal. El lloc on es col·loca la malla quirúrgica té una importància crucial per evitar el dolor crònic postoperatori que segueix a la col·locació d’un cos estrany (la malla). En la reparació per via posterior, el dolor postoperatori és molt menor. El motiu pel qual s’utilitza menys aquesta tècnica és la seva dificultat. En tractar-se d’una cirurgia més difícil, cal que la realitzi un cirurgià expert en un centre amb les instal·lacions adequades. A part de la reducció del dolor postoperatori, la via posterior es pot realitzar per endoscòpia / laparoscòpia amb mínimes incisions, amb tots els avantatges que comporta.

“El lloc on es col·loca la malla quirúrgica té una importància crucial per evitar el dolor crònic postoperatori. En la reparació per via posterior, el dolor postoperatori és molt menor”

Dr. Juan José Espert

Reparació de l’hèrnia inguinal: Via anterior VS Via posterior

Qualsevol de les dues opcions és vàlida pels casos d’hèrnia inguinal primària. Però, si un pacient s’ha operat ja per via anterior i presenta de nou una hèrnia inguinal (recidiva), el més aconsellable serà l’abordatge per una via diferent (posterior) i, preferiblement per endoscòpia / laparoscòpia. Passa el mateix en pacients que presenten una hèrnia inguinal bilateral (en els dos costats). La tècnica endoscòpica soluciona el problema utilitzant els tres mateixos orificis per a tots dos costats, sense la necessitat de fer dues incisions doloroses.


VOL CONTACTAR AMB EL DR. JUAN JOSÉ ESPERT?

DEMANAR CITA

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella