Blog de Patología de la pared abdominal

Programar visita

Blog de Patología de la pared abdominal

@barnaclinic
  1. 27 September, 2019

    Infecció de la malla quirúrgica en cirurgia de la paret abdominal

    Infección de la malla quirúrgica

    Els resultats que s’obtenen en la reparació d’una hèrnia o un eventració de la paret abdominal són molt millors amb l’ús de malles quirúrgiques sintètiques (-plastias), que amb la sutura simple de l’orifici (-rafias). No obstant això, en tractar-se d’un material sintètic col·locat en el cos que actua com un cos estrany, de vegades, poden provocar complicacions. Una d’aquestes complicacions és la infecció de la malla quirúrgica (2-3%).

    Llegir més…