Blog de Patología de la pared abdominal

Programar visita

Blog de Patología de la pared abdominal

@barnaclinic

27 September, 2019

Infecció de la malla quirúrgica en cirurgia de la paret abdominal

Infección de la malla quirúrgica

Els resultats que s’obtenen en la reparació d’una hèrnia o un eventració de la paret abdominal són molt millors amb l’ús de malles quirúrgiques sintètiques (-plastias), que amb la sutura simple de l’orifici (-rafias). No obstant això, en tractar-se d’un material sintètic col·locat en el cos que actua com un cos estrany, de vegades, poden provocar complicacions. Una d’aquestes complicacions és la infecció de la malla quirúrgica (2-3%).

FACTORS DE RISC DE LA INFECCIÓ DE LA MALLA QUIRÚRGICA

Hi ha una sèrie de factors que fan més probable l’aparició d’infeccions de la malla quirúrgica. Aquests factors depenen del pacient, de la malla o de la pròpia cirurgia. Per aquest motiu, en major o menor grau, es poden prevenir.

FACTORS DE RISC DEPENDENTS DEL PACIENT

La obesitat , el tabac , la diabetis i la immunosupressió són factors dependents del pacient que es relacionen amb més casos d’infecció de la malla quirúrgica .

QUINA MALLA QUIRÚRGICA UTILITZAR PER EVITAR INFECCIONS?

El tipus de malla quirúrgica utilitzat pot influir directament en la possibilitat d’infecció. És preferible utilitzar una malla quirúrgica de porus ampli i reticular ja que les infeccions són més freqüents amb l’ús de malles microporoses (laminars). També és comú la necessitat d’haver de retirar-les per a la seva curació.

“Per evitar casos d’infecció de la malla quirúrgica, es preferible utilizar malles de porus ampli i reticular”

Dr. Juan José Espert

AMB QUINA CIRURGIA HI HA MÉS RISC D’INFECCIÓ DE LA MALLA QUIRÚRGICA?

Respecte a la intervenció quirúrgica, la infecció de la malla quirúrgica és molt més freqüent en cirurgia d’urgències, quan hi ha contacte amb el contingut intestinal (perforació, peritonitis, …) i quan la malla es col·loca més superficialment.

CAUSA I SÍMPTOMES DE LA INFECCIÓ DE LA MALLA QUIRÚRGICA

En la major part d’infeccions (més del 75%) el germen aïllat és un Estafilococ (present en la pell del pacient de manera fisiològica.) Davant d’aquest tipus d’infecció de la malla, els símptomes acostumen ser: cel·lulitis, sortida persistent de líquid purulent per la pell (fístula) o l’aparició d’un abscés.

“Els símptomes d’infecció de la malla quirúrgica acostumen a ser:  cel·lulitis, sortida persistent de líquid purulent per la pell (fístula) o l’aparició d’un abscés”

Dr. Juan José Espert

TRACTAMENT DE LA INFECCIÓ DE LA MALLA QUIRÚRGICA

El tractament de la infecció de la malla quirúrgica depèn, sobretot, del moment de la infecció.

Tractament per a una infecció primerenca

En cas d’una infecció primerenca de la malla quirúrgica, després de la intervenció, ha de ser conservador. És a dir: drenatge, rentats de la ferida, antibiòtic i fins i tot teràpia de buit (VAC) per intentar preservar la malla.

Tractament per a la infecció crònica

El tractament de la infecció crònica de la malla quirúrgica (més enllà de 3-6 mesos), encara que no existeix un consens, és la retirada completa de la malla infectada. Sempre tenint en compte les característiques del pacient i la complexitat de la reparació de l’hèrnia o l’eventració . Cal tenir-ho en compte perquè, amb la retirada de la malla quirúrgica infectada, molt probablement reapareixerà la mateixa hèrnia o eventració 


VOL CONTACTAR AMB EL DR. JUAN JOSÉ ESPERT?

DEMANAR CITA

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella