Blog de Patología de la pared abdominal

Programar visita

Blog de Patología de la pared abdominal

@barnaclinic

12 juny, 2018

Tipus i característiques de malles per a cirurgia de la paret abdominal

Un cop demostrat que amb la utilització de malles per a cirurgia de la paret abdominal s’obtenen resultats de curació molt superiors a la simple reparació de les hèrnies primàries o incisionals (eventració), és interessant fer certes consideracions sobre les característiques de la malla i les repercussions que pot tenir el seu ús per als pacients.

LES MALLES SINTÈTIQUES

Avantatges de les malles sintètiques

En general les malles per a cirurgia de la paret abdominal més utilitzades i que han demostrat millors resultats en la reparació/ curació de hèrnies són les anomenades “malles sintètiques”. En concret, les malles de polipropilè, un material plàstic. Aquest material es porta utilitzant des de fa més de 50 anys, demostrant la seva validesa.

Una malla sintètica actua com un “cos estrany” a la paret abdominal. Per aquest motiu, provoca una reacció inflamatòria inicial de defensa del cos i una posterior reacció fibrosa, el que busquem per reforçar la reparació i que sigui duradora.

Inconvenients de les malles sintètiques

En l’ús de malles sintètiques no tot és positiu. Tot i que ocorren amb molt poca freqüència, és important saber que poden donar-se efectes no desitjats en el pacient. Per la mateixa raó de ser un cos estrany col·locat en el cos, pot produir-se una reacció inflamatòria crònica i excessiva, que causa acumulació de líquid sobre la malla, dolor, i complicacions de la ferida quirúrgica.

El més indesitjable és la infecció / rebuig de la malla. Aquest tipus de complicació és difícil de manejar perquè la mateixa malla actua com a mitjà de cultiu per gèrmens que es fan difícils d’eliminar. De vegades és necessari retirar la malla.

LES MALLES BIOLÒGIQUES

Per intentar evitar aquests efectes es van desenvolupar unes malles per a cirurgia anomenades malles biològiques, que utilitzen una matriu de col·lagen de certs animals, compatibles amb l’ésser humà.

Avantatges de les malles biològiques

En desaparèixer del cos amb el temps, podrien gestionar millor els casos d’infecció de malles sintètiques prèvies.

Inconvenients de les malles biològiques

No obstant això, després del seu ús durant anys no han demostrat millorar les complicacions infeccioses, la reaparició de les hèrnies és molt alta i són molt cares. Per tots aquests motius, el seu ús actual és molt limitat.

LES MALLES SINTÈTIQUES ABSORBIBLES

Actualment s’estan desenvolupant malles sintètiques absorbibles, que resolen el problema de la reparació duradora, i amb poques complicacions en desaparèixer amb el temps, després d’haver fet “la seva feina” de fibrosi.

IMAGEN: Anpol42


Be Sociable, Share!

    Escriu un comentari

    Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella