Blog de Cirugía del Páncreas

Programar visita

Blog de Cirugía del Páncreas

11 January, 2018

Tumor neuroendocrí de pàncrees: Què és?

Tumor neuroendocrino de páncreas - Tumor neuroendocrí de pàncrees

Una consulta relativament freqüent és el descobriment, generalment incidental, d’un tumor al pancrees en una prova d’imatge. Davant d’aquest diagnòstic, el primer que pensa el pacient és en un càncer de pàncrees, però, malgrat això, és classificat pel radiòleg com un tumor neuroendocrí de pàncrees. De què es tracta? És maligne? Cal fer alguna cosa?

ORIGEN DEL TUMOR NEUROENDOCRÍ DE PÀNCREES

El tumor neuroendocrí de pàncrees (TNEP) forma part d’un grup de tumors amb un origen diferent al càncer de pàncrees. El pàncrees presenta en el seu interior diferents tipus de cèl·lules, però fonamentalment podríem dividir-les entre les cèl·lules responsables de la secreció d’enzims digestius i les cèl·lules encarregades de produir diferents hormones, entre elles la insulina i el glucagó, que regulen els nivells de sucre en sang . Doncs bé, quan es forma un tumor a partir del primer grup de cèl·lules, es tracta generalment del conegut càncer de pàncrees. En canvi, quan es forma un tumor a partir del segon tipus de cèl·lules, parlem d’un tumor neuroendocrí de pàncrees. Per tant, l’origen de cada tipus de tumor és molt diferent i les implicacions també.

TIPUS DE TUMOR NEUROENDOCRÍ DEL PÀNCREES

Atès que l’origen del TNEP són cèl·lules amb capacitat de produir hormones, hi ha la possibilitat que aquest tipus de tumors facin el mateix, és a dir, produeixin hormones. No obstant això, la major part dels casos, o bé no produeixen hormones, o bé les produeixen en poca quantitat i no provoquen cap quadre clínic al pacient. No obstant això, determinats tipus de tumor neuroendocrí de pàncrees s’associen a un quadre clínic secundari a causa de l’excessiva producció d’hormones. Els primers es diuen TNEP no funcionants, mentre que els segons són TNEP funcionantes.

SÓN TUMORS MALIGNES O BENIGNES?

Davant la pregunta de si es tracta de lesions malignes o benignes, els TNEP cobreixen un espectre que va des de lesions completament benignes en què no cal fer res, fins a lesions extremadament agressives amb comportament biològic semblant al d’un tumor de pàncrees . És fonamental que el metge especialista en patologia pancreàtica sol·liciti les proves necessàries per poder aclarir el tipus de tumor que es tracta i com a conseqüència realitzar el millor tractament.

QUAN CAL OPERAR UN TNEP?

Com a norma general, cal intervenir quirúrgicament als pacients quan presenten un tumor neuroendocrí del pàncrees funcionant. Els TNEps funcionants produeixen una simptomatologia que, de vegades, té un impacte molt evident en la qualitat de vida i perquè -a excepció del insulinoma – solen ser lesions malignes. En el cas dels TNEP no funcionants, hi ha un consens generalitzat en què cal extirpar aquelles lesions superiors als 2 cm de diàmetre, ja que es tracta de lesions amb major capacitat de presentar metàstasis en els ganglis limfàtics. I per descomptat, és imprescindible que aquestes intervencions es duguin a terme en el marc d’un centre amb experiència en el tractament d’aquestes lesions.


VOL CONTACTAR AMB EL NOSTRE EQUIP DE PROFESSIONALS DE CIRURGIA DEL PÀNCREES?

DEMANAR CITA | SOL·LICITAR TELEVISITA

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella