Blog de Cirugía del Páncreas

Programar visita

Blog de Cirugía del Páncreas

  1. 11 January, 2018

    Tumor neuroendocrí de pàncrees: Què és?

    Tumor neuroendocrino de páncreas - Tumor neuroendocrí de pàncrees

    Una consulta relativament freqüent és el descobriment, generalment incidental, d’un tumor al pancrees en una prova d’imatge. Davant d’aquest diagnòstic, el primer que pensa el pacient és en un càncer de pàncrees, però, malgrat això, és classificat pel radiòleg com un tumor neuroendocrí de pàncrees. De què es tracta? És maligne? Cal fer alguna cosa? Leer más…