Blog de tiroides | Dr. Óscar Vidal

Programar visita

Blog de tiroides | Dr. Óscar Vidal

@barnaclinic

19 agost, 2019

Causes i símptomes d’hipotiroïdisme

Causas y síntomas de hiportiroidismo

L’hipotiroïdisme de l’adult és una síndrome que apareix com a conseqüència de la disminució de la producció de hormona tiroïdal (T4) per part de la glàndula tiroide. La freqüència d’aquesta malaltia s’estima que està al voltant del 1-2% de la població adulta. No obstant això, si ens centrem en el hipotirodismo subclínic, la seva freqüència és molt més gran. En dones, l’hipotiroïdisme subclínic pot arribar a una incidència del 20%. Vegem quines són les principals causes d’hipotiroïdisme i quins signes identifiquem en un pacient que ens poden fer pensar que pateix aquesta malaltia; quins són els símptomes d’hipotiroïdisme.

Dr. Oscar Vidal - Cirurgia de tiroide

“L’hipotiroïdisme subclínic pot arribar a una incidència del 20% en dones”

Dr. Oscar Vidal

QUÈ CAUSA L’HIPOTIROÏDISME?

La principal causa d’hipotiroïdisme és el trastorn orgànic o funcional de la glàndula tiroide(hipoparatirodismo primari). Aquestes alteracions es poden deure a: una tiroïditis autoimmune evolucionada, com a conseqüència d’una intervenció quirúrgica (tiroidectomía total o subtotal), després d’una ablació amb iode radioactiu, en el tractament d’una malaltia de Graves- Basedow; o a un tractament amb radioteràpia extern en el context d’un limfoma.

Altres causes d’hipotiroïdisme menys freqüents serien: la utilització de fàrmacs que inhibeixin la síntesi d’hormona o les deficiències continuades de iode en la dieta.

Dr. Oscar Vidal - Cirurgia de tiroide

“La principal causa d’hipotiroïdisme és el trastorn orgànic o funcional de la tiroide. Aquest pot ser degut a una tiroïditis autoimmune (com a conseqüència d’una tiroïdectomia) oa una radioteràpia externa per limfoma”

Dr. Oscar Vidal

QUINS SÍMPTOMES DÓNA L’HIPOTIROÏDISME?

Pel que fa als símptomes d’hipotiroïdisme, hem de destacar que apareixen de forma insidiosa, gradual i progressiva, tenint relació amb la intensitat de la reducció hormonal (excepte en els casos d’ablació o intervenció quirúrgica).

En els estadis inicials pot ser molt difícil identificar aquestes manifestacions i relacionar-les amb el dèficit hormonal. Les alteracions més generals són poc específics i fàcilment atribuïbles a altres entitats. Així doncs, quan parlem de símptomes d’hipotiroïdisme, ens referim a: astènia (poques ganes de fer coses), depressió, tristesa, nerviosisme, pèrdua de memòria, rampes, dolors articulars o ensopiment (sensació de retenció de líquids), entre d’altres.

Dr. Oscar Vidal - Cirurgia de tiroide

“Els principals símptomes d’hipotiroïdisme són: astènia, depressió, tristesa, nerviosisme, pèrdua de memòria, rampes, dolors articulars o ensopiment, entre d’altres”

Dr. Oscar Vidal

Hi ha altres manifestacions que apareixen en fases més avançades de la malaltia. Entre aquestes altres alteracions, caldria destacar: l’alteració de la pell (seca, descamada, edematosa), del cabell (fràgil i que cau amb facilitat), de les ungles (trencadisses i de creixement lent), del sistema múscul-esquelètic (pèrdua de força, dolor articular generalitzat), del sistema cardio-respiratori (veu ronca, dificultat per respirar, disminució de la freqüència cardíaca), del sistema gastrointestinal (digestions lentes i pesades, restrenyiment, distensió abdominal) i fins i tot del sistema nerviós (augment de la sensibilitat al fred i somnolència).

QUÈ FAIG SI PRESENTE AQUESTS SÍMPTOMES?

La recomanació davant la sospita de presentar aquests símptomes d’hipotiroïdisme és visitar un metge especialista i fer una simple analítica sanguínia amb determinació d’hormona tiroïdal i TSH. Els resultats confirmaran o descartaran la presència de la malaltia i es podrà prosseguir amb un diagnòstic més exhaustiu.


VOL CONTACTAR AMB EL DR. OSCAR VIDAL?

DEMANAR CITA

Be Sociable, Share!

    Escriu un comentari

    Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella