Blog de tiroides | Dr. Óscar Vidal

Programar visita

Blog de tiroides | Dr. Óscar Vidal

@barnaclinic

8 gener, 2019

La importància d’un equip multidisciplinari en el tractament de les malalties de la tiroide

equipo mulidisciplinar tiroides

Si li preguntéssim a un pacient com li agradaria ser atès, la resposta seria clara: de la millor manera possible. És per això que a barnaclínic+ disposem de la Unitat de Cirurgia del Tiroideque té com a objectiu que tot pacient rebi una atenció de màxima qualitat humana i tècnica, d’acord amb l’evidència científica dins d’uns paràmetres d’eficiència i seguretat excel·lents. Perquè això sigui així, és fonamental comptar amb un equip multidisciplinari, especialista i amb experiència contrastada en el diagnòstic i tractament d’aquest tipus de patologies.

PER QUÈ LES MALALTIES DE TIROIDES REQUEREIXEN UN ENFOCAMENT MULTIDISCIPLINARI?

Les malalties de la tiroide i el càncer de tiroide representen un ampli espectre d’afeccions endocrinològiques d’elevada prevalença en la població (goll multinodular, nòdul de tiroide, tumors,…). Es tracta d’un grup heterogeni de patologies que requereixen la participació de múltiples especialistes, així com diferents estratègies diagnòstiques i terapèutiques que integrin tots els nivells assistencials. Això vol dir que, des de l’assistència primària (on el metge generalista pot sospitar el problema), fins a l’hospital terciari (on es diagnostica, tracta i opera el pacient si fos necessari), tots els implicats tenen un paper fonamental en l’èxit del tractament.

Oscar-Vidal

“Les malalties de tiroides són un un grup heterogeni de patologies que requereixen la participació de múltiples especialistes, així com diferents estratègies diagnòstiques i terapèutiques”

Dr. Oscar Vidal

EL MILLOR EQUIP PER AL DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT

Quan ens referim als tumors del tiroide, hem d’entendre que, la preocupació i l’estrès que genera una futura cirurgia de tiroide, necessita el diagnòstic més exhaustiu i, per descomptat, de l’equip de cirurgians més expert en aquest camp.

Nosaltres intentem que aquest procés de diagnòstic de la malaltia, elecció del tractament i cirurgia, sigui fluid, clar i eficient. A la Unitat de Cirurgia del Tiroide comptem amb un equip multidisciplinari, amb professionals experts i de referència en cadascuna de les seves especialitats. Amb això, intentem oferir medicina personalitzada i de millor qualitat, perquè els nostres pacients i els seus familiars se sentin còmodes i segurs.

Oscar-Vidal

“A la Unitat de Cirurgia del Tiroide, intentem oferir la medicina de millor qualitat, perquè els nostres pacients i els seus familiars se sentin còmodes còmodes i segurs”

Dr. Oscar Vidal


BANNER-CITA-VIDAL

Be Sociable, Share!

    Escriu un comentari

    Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella