Blog barnaclínic


11 octubre, 2023

barnaclínic+ continua creixent amb nous serveis i especialitats el 2022

Memoria-Anual-2022

Per segon any consecutiu, barnaclínic+ ha fet pública la seva Memòria Anual, en què s’ofereixen les principals xifres del centre i un resum de tota la seva activitat a l’últim any. Els resultats del 2022 han confirmat la recuperació i el creixement mantingut, aconseguint acostar-se a les xifres que s’havien obtingut abans de la pandèmia de covid-19 i fins i tot millorant en algunes àrees. Així, els ingressos assistencials obtinguts han aconseguit superar els 16 milions d’euros, un 3% més que el 2021. Això ha permès que barnaclínic+ continuï aportant estabilitat econòmica a l’Hospital Clínic, ajudant a millorar les instal·lacions i les infraestructures i a retenir talent.

“El 2022 hem continuat amb la implementació de la nostra activitat en nous espais, destacant la inauguració de la clínica oftalmològica visiõnclínic. En la mateixa línia hem començat a treballar en nous espais per ubicar noves consultes mèdiques”, explica Carles Loran, gerent de barnaclínic+, que també destaca com s’ha continuat reforçant la confiança de pacients internacionals que escullen el centre per la qualitat assistencial.

«El 2022 hem continuat amb la implementació de la nostra activitat en nous espais, destacant la inauguració de la clínica oftalmològica visiõnclínic. En la mateixa línia hem començat a treballar en nous espais per ubicar noves consultes mèdiques»

Carles Loran, gerent de barnaclínic+

El Dr. Jaume Balust, director assistencial de barnaclínic+, també destaca l’ampliació dels serveis i les especialitats, seguint amb la incorporació de noves tecnologies i la renovació de les instal·lacions. “Des de barnaclínic+ seguim apostant per fer una medicina d’alta complexitat basada en tres pilars: la tecnologia, cada dia més important a la salut, l’excel·lència dels nostres professionals, i el tracte humà i personalitzat que sempre volem donar tots els treballadors que formem part d’aquesta institució”.

«Des de barnaclínic+ seguim apostant per fer una medicina d’alta complexitat basada en tres pilars: la tecnologia, cada dia més important a la salut, l’excel·lència dels nostres professionals, i el tracte humà i personalitzat que sempre volem donar tots els treballadors que formem part d’aquesta institució»

Dr. Jaume Balust, director assistencial de barnaclínic+

 


CONSULTA LA MEMÒRIA ANUAL 2022 DE BARNACLÍNIC+

Memoria barnaclínic+ 2022


La relació amb l’Hospital Clínic de Barcelona, la nostra raó de ser

barnaclínic+ reverteix tots els beneficis a l’Hospital Clínic de Barcelona, contribuint així tant a la suficiència financera del centre com al manteniment dels nivells d’eficiència en tots els processos. En aquest sentit, barnaclínic+ ha mostrat sempre un gran compromís en la formació de tots els professionals que formen part del Grup Clínic Barcelona, una de les claus fonamentals per millorar latenció dels pacients, així com en la potenciació de la innovació buscant sempre la millora de la qualitat assistencial.

En aquest context, el Grup Clínic Barcelona, per segon any consecutiu, ha organitzat els Premis a la Innovació Campus Clínic durant el 2022. Aquesta iniciativa busca promoure i reconèixer les novetats assistencials que s’elaboren al Campus Clínic i barnaclínic+, com a entitat compromesa amb la millora i innovació, ha patrocinat un d’aquests premis amb una dotació econòmica de 25.000 €, premiant el projecte presentat per Alberto Di Somma, “Retractor per a cirurgia endoscòpica transorbitària”.

El Grup Hospital Clínic destaca també per la formació continuada dels professionals. A la dècada dels 80, l’Hospital va crear els Permisos Sabàtics, unes ajudes per permetre als professionals formar-se en centres d’excel·lència mundials. El 2015, barnaclínic+ es va sumar a aquesta causa, incrementant el finançament per a aquesta formació. En concret, mentre que el Clínic finança 70 mesos anualment, barnaclínic+ aporta 12 mesos de permisos Sabàtics més. Gràcies a aquest suport, aquest any, el Dr. Adrián Téllez, especialista en Medicina Interna, podrà formar-se a Radboud University Medical Center, Països Baixos, especialitzant-se en oxigenació per la membrana extracorpòria.

A més de la formació mèdica, barnaclínic+ està fermament compromès amb l’assistència infermera. Anualment destina recursos significatius per a la formació del personal d’infermeria del Clínic i recolza projectes de recerca d’aquest col·lectiu. Aquest any 2022, barnaclínic+ ha destinat 80.000€ a diferents àmbits, incloent-hi les Beques Sabàtics d’infermeria, Beques d’Intensificació per a investigació, càpsules innovadores d’infermeria, Dia Internacional de la Infermera i la XV Jornada Anual de la Direcció Infermera.

Però l’aportació de barnaclínic+ al Grup Hospital Clínic no es redueix només a ajudar la formació dels professionals. Dins l’acord d’utilització de les instal·lacions del centre, barnaclínic+ paga, a més de fer-ne ús, un cànon per la realització de cirurgies robòtiques. Cada cirurgia robòtica feta a barnaclínic+ permet que un pacient de l’Hospital Clínic pugui ser intervingut amb aquesta tecnologia. En els darrers cinc anys, l’aportació a la sanitat pública a través del cànon d’utilització de les infraestructures ha estat de gairebé 23 milions d’euros.

En els darrers cinc anys, l’aportació de barnaclínic+ a la sanitat pública a través de l’Hospital Clínic de Barcelona ha estat de gairebé 23 milions d’euros

Mantenint l’activitat assistencial i incrementant l’ambulatòria

Després que el 2021 s’aconseguís un important creixement, sobretot perquè durant la pandèmia molts procediments es van veure ajornats, el 2022 les xifres s’han aconseguit mantenir en certa mesura. D’aquesta manera, s’han arribat a 551 altes i a l’Hospital de dia s’han atès 216 persones. No va aconseguir un creixement en les intervencions quirúrgiques, i se’n van fer 479 el 2022, un 8% menys. Tot i així, es va obtenir un 60% d’índex d’ocupació de la sala d’hospitalització. D’altra banda, durant el 2022 es van dur a terme 5.983 visites ambulatòries, un 11% més que l’any anterior, 2.608 proves ambulatòries, un 9% més que el 2021, o es van atendre 8.154 pacients de salut dental, un 22% més.

Cada cop més pacients internacionals vénen a barnaclínic+

La pandèmia de la covid-19 va suposar un obstacle important per a l’arribada de pacients internacionals. I encara que aquesta activitat s’ha anat recuperant de mica en mica, nous incidents com la guerra d’Ucraïna i Rússia han suposat un obstacle per al seu creixement.

Tot i així, el 2022 els pacients internacionals van suposar un 12% de tots els atesos en barnaclínic+, la mateixa quantitat que el 2021. La Unió Europea segueix sent el principal lloc de procedència dels mateixos, representant gairebé el 38% de tots els pacients estrangers. Els pacients internacionals no residents han suposat per a barnaclínic+ una facturació de més de dos milions i mig d’euros, un 16% del total facturat i un 3% més que l’any passat.


CONSULTA LA MEMÒRIA ANUAL 2022 DE BARNACLÍNIC+

MEMÒRIA 2022

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella