Blog barnaclínic


2 abril, 2024

barnaclínic+ amplia la cartera de serveis en cirurgia toràcica

La cirurgia toràcica és un dels pilars fonamentals en l’atenció integral de pacients amb afeccions pulmonars i toràciques. Aquest servei a barnaclínic+ es distingeix pel seu enfocament multidisciplinari, el seu compromís amb l’excel·lència clínica i la seva capacitat per oferir solucions innovadores a pacients amb una àmplia gamma de malalties i trastorns respiratoris. En línia amb aquest compromís, s’han incorporat recentment nous professionals a aquest servei que permeten ampliar encara més els serveis que s’ofereixen en aquest àmbit de la medicina.

L’importància de la cirurgia robòtica

Un dels aspectes més destacats dins del camp de la cirurgia toràcica és el creixent paper de la tecnologia robòtica. La cirurgia robòtica ha transformat radicalment la forma en què s’aborden les malalties toràciques complexes, permetent als cirurgians realitzar procediments amb una precisió sense precedents i minimitzant el trauma per als pacients.

D’aquesta manera, barnaclínic+ ha incorporat a la seva plantilla nous professionals que són referents internacionals de la cirurgia robòtica: el Dr. Ricard Ramos, qui també és Cap del Servei de Cirurgia Toràcica del Clínic Barcelona, investigador d’IDIBAPS i professor titular a la Universitat de Barcelona, i la Dra. Anna Ureña, especialista sènior en cirurgia toràcica del Clínic i també professora associada a la Universitat de Barcelona. També s’ha incorporat a barnaclínic+ la Dra. Irene Bello, cirurgiana toràcica especialista sènior al Clínic.

Dr. Ricard Ramos - Cirurgià toràcic

“La cirurgia robòtica és un abordatge mínimament invasiu, superior en tecnologia a la cirurgia videotoracoscòpica o VATS”

Dr. Ricard Ramos, cap del servei de Cirurgia Toràcica del Clínic i cirurgià toràcic de barnaclínic+

“La cirurgia robòtica és un abordatge mínimament invasiu, superior en tecnologia a la cirurgia videotoracoscòpica o VATS”, explica el Dr. Ramos. “La finalitat d’aquesta cirurgia no varia, però ens ofereix certes millores tant per al pacient com per al professional”, afegeix la Dra. Ureña.

A través de sistemes robòtics avançats, els cirurgians tenen accés a una visió tridimensional d’alta definició i a instruments articulats que poden maniobrar amb una destresa excepcional en espais anatòmics delicats. “La cirurgia toràcica robòtica també suposa certes avantatges per al pacient, com fer incisions més petites, causar menys dany als teixits, menys dolor, menys sanglot i menys risc d’infecció, accelerant també la seva recuperació”, afegeix la Dra. Ureña.

Dra. Anna Ureña - cirurgiana toràcica“La cirurgia toràcica robòtica suposa certes avantatges per al pacient, com fer incisions més petites, causar menys dany als teixits, menys dolor, menys sanglot i menys risc d’infecció, accelerant també la seva recuperació”

Dra. Anna Ureña, especialista sènior en cirurgia toràcica del Clínic i cirurgiana toràcica de barnaclínic+

La cirurgia toràcica robòtica no només ha millorat els resultats quirúrgics, reduint el risc de complicacions i acurtant els temps de recuperació, sinó que també ha ampliat l’abast del que es considera possible en el tractament de malalties toràciques, incloent-hi la resecció de tumors pulmonars, la correcció de trastorns esofàgics i la reparació de malformacions congènites, entre altres procediments.

Aplicació de la cirurgia toràcica en el càncer de pulmó 

Dins del ampli espectre de malalties toràciques, el càncer de pulmó ocupa un lloc destacat en termes de prevalença i gravetat. En aquest context, la cirurgia toràcica, amb el seu enfocament multidisciplinari i tecnologies avançades, juga un paper crucial en la lluita contra aquesta malaltia. “Ara mateix podem dir que amb el tractament quirúrgic és possible arribar a curar el càncer de pulmó. Ha de ser un tumor petit, sense ganglis, però el tractament quirúrgic és el que dóna millors resultats, amb una supervivència major al 80 % segons el seu estadi”, explica el Dr. Ramos.

Dr. Ricard Ramos - Cirurgià toràcic

“Ara mateix podem dir que amb el tractament quirúrgic és possible arribar a curar el càncer de pulmó. El tractament quirúrgic és el que dóna millors resultats, amb una supervivència major al 80 % segons el seu estadi”

Dr. Ricard Ramos, cap del servei de cirurgia toràcica del Clínic i cirurgià toràcic de barnaclínic+

“El diagnòstic precoç del càncer de pulmó és molt important, ja que la supervivència dels pacients millora molt quan la malaltia està en els seus estadis inicials”, destaca la Dra. Bello, qui a més explica com en l’actualitat, gràcies a les innovacions en oncologia i el desenvolupament dels tractaments neoadjuvants amb quimioteràpia, radioteràpia i, sobretot, immunoteràpia, es pot operar a pacients també en estadis més avançats de la malaltia.

Altres serveis de la cirurgia toràcica

Tot i que el càncer de pulmó és una de les patologies més importants, no és l’única que es tracta amb la cirurgia toràcica. Així, per exemple, en cirurgia toràcica barnaclínic+ podem oferir una solució quirúrgica a pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC), amb patologia del mediastí, patologia pleural maligna, nòduls pulmonars o hiperhidrosis, entre altres.

Cirurgia toràcica per tractar el pneumotòrax

La cirurgia toràcica també és un tractament eficaç per al maneig del pneumotòrax, una afecció mèdica en la qual s’acumula aire entre la paret toràcica i els pulmons. Normalment, l’espai entre la paret toràcica i els pulmons està ple d’una petita quantitat de líquid que ajuda els pulmons a expandir-se i contraure’s durant la respiració. No obstant això, quan es produeix un pneumotòrax, l’aire ingressa a aquest espai, creant pressió sobre els pulmons i provocant que es col·lapsin parcial o totalment.

Hi ha dos tipus principals de pneumotòrax: el pneumotòrax espontani i el pneumotòrax traumàtic. El pneumotòrax espontani pot ocórrer sense una causa evident en persones sense antecedents de malaltia pulmonar prèvia i pot subdividir-se en pneumotòrax espontani primari (ocorre en absència de malalties pulmonars subjacents) i pneumotòrax espontani secundari (ocorre com a complicació d’una malaltia pulmonar subjacent, com la malaltia pulmonar obstructiva crònica o la tuberculosi). D’altra banda, el pneumotòrax traumàtic és el resultat d’una lesió al tòrax, com un traumatisme contundent o una ferida penetrant.

“El tractament del pneumotòrax és col·locació d’un drenatge pleural. Hem de dur a terme algun acte més en els pneumotòraces espontanis primaris, quan és el segon episodi, o bé en professions de risc, com submarinistes o alpinistes, que hagin tingut un pneumotòrax, o bé en pacients que hagin tingut un pneumotòrax amb una fugida tan important que s’acumula molt d’aire dins del tòrax i això fa que el mediastí, el cor i els grans vasos, es desplacin cap a l’altre costat creant inestabilitat hemodinàmica”, explica la Dra. Ureña.

Cirurgia toràcica per tractar la miastènia gravis

Una altra de les patologies que pot ser tractada al servei de cirurgia toràcica de barnaclínic+ és la miastènia gravis, una malaltia autoimmunitària crònica que afecta la comunicació entre els nervis i els músculs. En aquesta afecció, el sistema immunitari produeix anticossos que ataquen i debiliten els receptors d’acetilcolina en la unió neuromuscular, la qual cosa dificulta la capacitat dels músculs per contraure’s adequadament. “Això provoca debilitat muscular i una fatiga excessiva. En alguns casos, per tractar aquests símptomes es pot dur a terme una timectomia, que consisteix a extreure el tim”, comenta la Dra. Ureña.

La cirurgia toràcica per corregir deformitats del tòrax

El pectus excavatum i el pectus carinatum són deformacions toràciques comunes, caracteritzades per un enfonsament de l’esternó cap a dins del pit, en el primer cas, o la seva projecció cap a fora, en el segon. Tot i que en molts casos no causen símptomes significatius, algunes persones poden experimentar inseguretat o molèsties físiques a causa de l’aparença del seu pit. Com afirma la Dra. Bello: “En situacions en què el pectus excavatum genera una afectació important en la qualitat de vida del pacient, ja sigui per motius estètics o molèsties físiques reals, es pot considerar la cirurgia de correcció de la paret toràcica”.

Dra. Irene Bello - Cirujana torácico

“En situacions en què el pectus excavatum genera una afectació important en la qualitat de vida del pacient, ja sigui per motius estètics o molèsties físiques reals, es pot considerar la cirurgia de correcció de la paret toràcica”

Dra. Irene Bello, cirurgiana toràcica de barnaclínic+

Aquestes són només algunes de les moltes aplicacions de la cirurgia toràcica, una disciplina en constant evolució que ofereix solucions innovadores a pacients amb una àmplia gamma de trastorns pulmonars i toràcics. En barnaclínic+, el servei de cirurgia toràcica està format per un equip de professionals de prestigi internacional que treballen de manera coordinada per proporcionar la millor atenció possible als pacients, integrant tecnologia de vanguardia i les darreres investigacions clíniques en la seva pràctica diària.


Vols contactar o demanar una cita amb els professionals de cirurgia toràcica barnaclínic+?

M’INTERESSA

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella