Blog barnaclínic


2 desembre, 2022

barnaclínic+ publica per primera vegada la seva Memòria Anual

Memoria Anual 2021

Amb l’objectiu de seguir millorant en la transparència, barnaclínic+ acaba de publicar la Memòria Anual. Amb ella es vol comunicar les principals xifres del grup i un resum de tota la seva activitat a l’últim any, que ha estat marcada encara per la persistència de la pandèmia de la covid-19. Aquesta va obligar a reestructurar molts serveis, replantejar l’activitat del centre i adaptar-se a una situació molt exigent des del punt de vista dels centres sanitaris. El 2022 ha començat a entreveure’s ja la llum al final del túnel.

“Aquest passat any 2021 el vam iniciar amb l’esperit de recuperació de la normalitat perduda durant la pandèmia per la COVID-19. Amb l’empenta per part de tots els nostres treballadors, que s’han esforçat al màxim i als que vull transmetre el meu agraïment per la seva tasca, i juntament amb els nostres professionals col·laboradors, ens hem pogut situar en xifres similars a les anteriors a la pandèmia, cosa que possibilita seguir amb la nostra feina de suport i seguir treballant per al nostre grup”, explica Carles Loran, gerent de barnaclínic+.

«Aquest any 2021 l’iniciàrem amb l’esperit de recuperació de la normalitat perduda durant la pandèmia per la covid-19. Amb l’empenta per part de tots els nostres treballadors (…) hem pogut situar-nos en xifres similars a les anteriors a la pandèmia»

Carles Loran, gerent de barnaclínic+

El Dr. Jaume Balust, director assistencial de barnaclínic+, també destaca els esforços realitzats aquests dos anys, en què el sistema sanitari s’ha vist molt tensionat per la pandèmia. “A barnaclínic+ hem fet tot el possible per ajudar al Clínic. Vàrem integrar els nostres recursos al sistema públic a través del Clínic en els moments més durs i quan la situació es va tornar a complicar l’any passat. Ara que sembla que ja hem superat la pandèmia, ens toca donar un nou impuls. És el moment de fer un projecte més gran, amb més especialistes i més professionals”.

«A barnaclínic+ hem fet tot el possible per ajudar al Clínic. Vàrem integrar els nostres recursos al sistema públic a través del Clínic en els moments més durs i quan la situació es va tornar a complicar l’any passat»

Dr. Jaume Balust, director assistencial de barnaclínic+

Alguns dels projectes destacats pel Dr. Jaume Balust han estat la posada en marxa del nou projecte d’Oftalmologia, on hi participen molts professionals formant una unitat funcional. També l’inici d’un projecte per a la modernització del centre d’odontologia, procedint a digitalitzar-lo i preparant-se per a una modernització estructural de tot el centre el proper 2023. També s’han definit noves unitats funcionals, on el treball en equip sigui el motor que generi l’activitat de barnaclínic+. “Aquesta memòria que us presentem és el reflex del nostre treball. Volem donar una rellevància especial a la nostra aportació al Clínic, que és la nostra raó de ser: generar ingressos per millorar l’assistència pública”.

«Aquesta memòria que us presentem és el reflex del nostre treball. Volem donar una rellevància especial a la nostra aportació al Clínic, que és la nostra raó de ser: generar ingressos per millorar l’assistència pública»

Dr. Jaume Balust, director assistencial de barnaclínic+


CONSULTA LA MEMÒRIA ANUAL DE BARNACLÍNIC+


Estreta relació amb el Clínic

Des de la seva creació, barnaclínic+ reverteix tots els seus beneficis al Clínic, contribuint així tant a la suficiència financera del centre com al manteniment dels nivells d’eficiència en tots els processos. En aquest sentit, barnaclínic+ ha mostrat sempre un gran compromís en la formació de tots els professionals que formen part del Grup Clínic Barcelona.

Així, durant l’any 2022, vuit professionals, quatre metges i quatre d’infermeria, van rebre ajudes per a la formació a l’estranger a través del programa Beques Sabàtics. En total han estat 40 mesos d’estades finançades a sis països diferents amb l’objectiu de millorar l’activitat assistencial del centre mitjançant la formació dels professionals i la potenciació de la recerca tant mèdica com d’infermeria.

Vuit professionals del Clínic, quatre metges i quatre d’infermeria, van rebre ajuts per a la formació a l’estranger a través del programa Becas Sabàtics

Enguany, a més, s’ha posat un èmfasi especial en la formació del personal d’infermeria. A més de les Beques Sabàtics, també s’han destinat fons per a les Beques d’Intensificació per a la investigació, les càpsules innovadores d’infermeria, l’organització de la Jornada anual de la Direcció Infermera i del Dia Internacional de la Infermera, així com a l’organització de la Jornada 5 hospitals, juntament amb altres centres de Barcelona aquesta darrera. En total, 125.000 destinats a millorar la formació dels professionals de la infermeria.

En total, barnaclínic+ ha destinat 125.000€ a millorar la formació dels professionals d´infermeria de l´Hospital Clínic

Però l’aportació de barnaclínic+ al Grup Clínic Barcelona no es redueix només a ajudar la formació dels professionals. Dins l’acord d’utilització de les instal·lacions del centre, barnaclínic+ paga un cànon d’ús de les infraestructures i un cànon per fer cirurgies robòtiques. Es podria dir que cada cirurgia robòtica feta a barnaclínic+ permet que un pacient del Clínic pugui ser intervingut amb aquesta tecnologia. Al llarg dels anys, l’aportació a la sanitat pública a través del cànon d’utilització de les infraestructures ha estat de més de 4 milions d‟euros anuals.

Al llarg dels anys, l’aportació de barnaclínic+ a la sanitat pública a través del cànon d’utilització de les infraestructures ha estat de més de 4 milions d’euros anuals

Millores a les xifres assistencials

Les dades mostrades a la memòria també serveixen per comprovar el creixement sostingut de barnaclínic+. El 2021 ha millorat notablement en tots els apartats assistencials, amb un 20% més d’altes, arribat aquest any a les 563, i un 38% més de pacients a l’Hospital de dia, assolit el 227. Altres indicadors positius han estat el nombre de intervencions quirúrgiques que han assolit les 521, un 28% més que l’any anterior, o les 8.856 visites ambulatòries, creixent un 44% respecte a l’exercici passat.

També és ressenyable que durant el 2021 es van dur a terme 2.377 proves ambulatòries, un 31% més que el 2020, o es van atendre 12.419 pacients de salut dental, un 33% més que l’any anterior. Així mateix, també han crescut els cicles de reproducció assistida, un 6% més que el 2020 fins a arribar als 617.

Creixement internacional

La pandèmia de la covid-19 va suposar un obstacle important per a l’arribada de pacients internacionals. El tancament de les fronteres els primers mesos i la reticència a viatjar a llarga distància, sobretot amb problemes mèdics, van motivar que les xifres de pacients internacionals es veiessin frenades. El 2021, però, ja s’han vist millores i s’espera que el 2022 i el proper any es puguin recuperar les xifres d’abans de la pandèmia.

Tot i així, el 2021 els pacients internacionals de barnaclínic+ ja van suposar un 12% de tots els que van ser atesos a les seves instal·lacions, un 4% més que el 2020. D’ells, la majoria segueixen procedint de la Unió Europea, que representa el 48% de tots els pacients estrangers. La facturació de no residents ha suposat més de dos milions d’euros per a barnaclínic+, un 13% del total facturat i un 2% més que l’any passat.


CONSULTA LA MEMÒRIA ANUAL DE BARNACLÍNIC+

MEMÒRIA 2021

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella